Impressum

EURO-lingua.translations

Koroška cesta 9, 2000 Maribor

Tel.: ++386 (0)0 25 02 605

www.euro-lingua.org

info@euro-lingua.org

EURO-lingua.translations

Dejavnost priglašena pri DURS, opr. štev.: 064-8030/2003; datum vpisa: 12.03.2003. Identifikacijska številka za DDV: SI97824364. Matična štev.: 1805274. Šifra dejavnosti: 74.300.

Odgovorna za vsebino: Marija Lindič. Koroška cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)31 753 288

E-mail: marija.lindic@euro-lingua.org

Web: www.euro-lingua.org

Direktor:  Marija Lindič, prof. M.A.

Vse podrobnosti naše internetne ponudbe redno in natančno preverjamo. Prizadevamo si, da ponudbo redno nadgrajujemo in posodabljamo. Kljub temu ne jamčimo za popolnost, točnost in aktualnost.

EURO-LINGUA.translations in EURO-LINGUA.college sta registrirani blagovni znamki podjetij EURO-LINGUA.translations, Marija Lindič s.p. in JEZIKOVNEGA BIROJA LINDIČ d.o.o.

© 2019 EURO-LINGUA.translations, Marija Lindič s.p., 2000 Maribor, Slovenija.

Slovenia