Impressum

EURO-lingua d.o.o.

Koroška cesta 9, 2000 Maribor

Tel.: ++386 (0)0 25 02 605

www.euro-lingua.org

info@euro-lingua.org

EURO-lingua d.o.o.

Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, štev.reg. I/2668/00. Osnovni kapital 8.736,14 EUR. Identifikacijska številka za DDV: SI97439002. Matična štev.: 5402077. Šifra dejavnosti: 85.590.

 

Direktor:  Marija Lindič, prof. M.A.

Vse podrobnosti naše internetne ponudbe redno in natančno preverjamo. Prizadevamo si, da ponudbo redno nadgrajujemo in posodabljamo. Kljub temu ne jamčimo za popolnost, točnost in aktualnost.

© 2019 EURO-LINGUA d.o.o.,  2000 Maribor, Slovenija.

Slovenia