Izpiti ÖSD

 • So mednarodno priznani certifikati in služijo kot dokazilo o znanju nemščine (npr. na trgu dela, za univerze in druge izobraževalne ustanove, za uradne postopke, kot so dodelitev državljanstva, vizum, dovoljenje za bivanje ipd.).
 • Ravnajo se po Skupnem evropskem referenčnem okviru (CEFR) in so pluricentrično naravnani, tj. upoštevajo standardne jezikovne različice vseh treh nemško govorečih dežel Avstrije, Nemčije in Švice.
 • Preverjajo vse 4 jezikovne spretnosti:
  • bralno, 
  • slušno razumevanje, 
  • pisno, 
  • ustno izražanje.
0
Kandidatov
0
Let izkušenj

Stopnje Ösd izpitov:

a1 grundstufe deutsch 1

Z opravljenim izpitom OSD Zertifikat A1 udeleženci dokazujejo, da so zmožni pogovora v vsakdanjih situacijah in na temeljnem nivoju. Vsebine na tej prvi zahtevnostni stopnji ustrezajo jezikovnemu znanju, ki ga potrebujejo za osnovno sporazumevanje v preprostih okoliščinah. Kandidati se znajo izražati o nezapletenih temah in dejavnostih.

a2 grundstufe deutsch 2

OSD Zertifikat A2 preverja jezikovno znanje na temeljnem nivoju druge stopnje. Kandidati so zmožni sporazumevanja v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega življenja ter komunicirati o ključnih poklicnih temah. Ta mednarodni izpit preverja jezikovne kompetence za preprosto izmenjavo informacij o dobro znanih in vsakdanjih zadevah.

b1 zertifikat deutsch

Ob uporabi standardnega jezika se zna izraziti o znanih temah s področja dela, izobraževanja, prostega časa in podobno. Spremljati zna številne radijske in televizijske oddaje o aktualnih dogodkih in temah iz poklicnega ali kulturnega življenja. Razume pisma in dopise, zna se pa tudi izraziti o dogodkih, občutkih in željah. Brez posebne priprave je zmožen sodelovati na razgovorih, govoriti v povezanih stavkih in izraziti svoje mnenje.

b2 mittelstufe deutsch

Kandidati razumejo daljši govor in predavanja, sledijo kompleksni argumentaciji in oddajam na televiziji, poročilom in se znajo sporazumevati v standardnem jeziku. Prebrati znajo članke in prispevke o problemih sedanjega časa in znajo izraziti svoje stališče. Prav tako razumejo sodobna literarna dela. Izražajo se tekoče in spontano v razgovoru z naravnim govorcem, aktivno sodelujejo pri diskusiji in svoja mnenja zagovarjajo in utemeljujejo. Svoje stališče prav tako zna zapisati v obliki spisa ali poročila, v katerem izrazi pomen dogodkov in izkušenj.

c1 oberstufe deutsch

Kandidati, ki pristopijo k izpitu OSD Zertifikat C1, so zmožni raznovrstne zahtevnejše komunikacije v različnih okoliščinah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se znajo izraziti tudi o bolj zapletenih dogajanjih v zasebnem in poklicnem življenju. S tem izpitom dokažejo jezikovne kompetence, ki jih odlikuje visoka mera ustreznosti in primernosti izražanja v specifičnih življenjskih situacijah. Namenjen je pred vsem kandidatom, ki želijo študirati na univerzi na nemškem jezikovnem področju.

c2 wirtschaftssprache

OSD Zertifikat C2 je najbolj zahteven test, ki preverja kompetentno uporabo jezika v različnih situacijah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se tudi v kompleksnih komunikacijskih zvezah pričakuje zelo visoka raven ustreznosti in primernosti izražanja. Mednarodni izpit OSD Zertifikat C2 lahko kandidati opravijo modularno, torej je možno module bralno, slušno, pisno razumevanje in ustno izražanje opraviti neodvisno in ob različnih terminih.

Naši kandidati o Ösd izpitu:

"Na izpitu sem se naučila, kako se pravilno pripraviti na ustni nastop (oziroma kako ne), kar pomeni, da sem opravila nemščino in se naučila nečesa novega. Zagotovo vas bom priporočila tudi drugim!"
Urska S.
"Izpit je izpolnil moja pričakovanja. Imas cas za pripravo, kar ti se dodatno zmanjsa tremo. Zelo prijazni profesorji."
Matej Z.
"Med posameznimi deli so bile ravno dovolj dolge pavze. Pohvalil bi še prijeten in sproščen ambient."
Jakob I.
"Še enkrat bi se vam zahvalil za strokoven in prijazen odnos tekom opravljanja izpita."
Kristjan R.
"Pohvalil bi izvrstno organizacijo izpita - od prijave in vse do prejema certifkata! Kar tako naprej!"
Tadej K.
"Zelo sem zadovoljna s pripravami na izpit, individualno sem se odlocila za 4 ure pred izpitom."
Tina O.

Gradivo za izpit na voljo tudi preko spletne trgovine!

spremljamo vas do cilja

Poskusni test

Za zanesljivo opravljanje izpita OSD lahko pri nas opravite poskusni test v prisotnosti predavateljice oz. izpraševalke/izpraševalca, ki vam natančno razloži potek in posebnosti, na katere morate biti pozorni ob pristopu.

Priprave na izpit

Preden se prijavite na izpit, lahko v okviru priprav na mednarodni izpit OSD ponovite znanje in ga s pomočjo predavateljice oz. izpraševalke/izpraševalce sistematizirate.

Potrebujete pomoč pri izbiri izpita?

Ne veste, ali vaše znanje zadostuje za pristop? Posvetujte se z izpraševalko/izpraševalcem in se dogovorite za brezplačno testiranje.

Spletna trgovina

Bi snov želeli predelati sami ali se podrobneje seznaniti s potekom posameznih testov? Naročite ustrezno gradivo določene zahtevnostne stopnje in modelne teste.

Pogosta vprašanja / FAQ:

Izpite ÖSD vseh stopenj lahko opravite v našem certificiranem izpitnem centru v Mariboru. Smo edini ponudniki teh mednarodno veljavnih izpitov na področju vzhodne Slovenije. Po dogovoru pa izvajamo mednarodne izpite tudi na sedežu podjetja ali šole.

Izpiti ÖSD vseh stopenj so sestavljeni iz 4 obveznih komponent:

 • LESEVERSTEHEN, kjer se preverja bralno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: 60–90 minut.

 • HÖRVERSTEHEN, kjer se preverja slušno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 30 minut.

 • SCHREIBEN, kjer se preverja pisno izražanje kandidata.

Čas trajanja: 30–90 minut, odvisno od stopnje.

 • SPRECHEN, kjer se preverja slušno izražanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 10−20 minut

Na izpit se prijavite s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj.

 1. Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo kandidati, ki so se na izpit prijavili 22 dni pred izpitnim rokom.
 2. Za prijave in nakazila od 21 do 10 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za dodatne administrativne stroške.
 3. V primeru prijave in poravnane pristojbine od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

Pogoj za pristop k izpitu je oddana prijavnica z vsemi potrebnimi podatki, plačilo pristojbine in predložitev osebne izkaznice (potnega lista) na dan opravljanja izpita.

Najkasneje v roku 5 dni po prejemu prijavnice in plačilu pristojbine vam po elektronski pošti pošljemo natančna navodila o poteku izpita.

Na stopnjah A1, A2 in B1 uporaba slovarjev ni dovoljena, na stopnji B2 lahko uporabljate enojezični ali dvojezični slovar, na stopnjah C1 in C2 pa samo enojezičnega (nemško-nemškega). Drugi pripomočki niso dovoljeni.

 • Če izpita ne opravite, boste prejeli ustrezno obvestilo. V tem primeru lahko k izpitu ponovno pristopite po štirih tednih. Pri ponovni prijavi je treba navesti, da ste ponavljavec, da lahko priskrbimo izpitne pole.
 • Če ste bili uspešni samo pri enem delu (ustni ali pisni del) oziroma pri modularnih izpitih (npr. B1) pri posameznem modulu, lahko neuspešni del ponovite v roku enega leta od datuma opravljanja izpita v katerem koli izpitnem centru.
 • Za ponovitev posameznega dela izpita ali modula je treba običajno poravnati le ustrezen delež pristojbine, npr. za ustni del izpita 25 % cene izpita, za pisni del pa 75 % cene izpita; pri modularnih izpitih pa za vsak modul 25 % cene celotnega izpita.
 • Dokler ne opravite celotnega izpita oziroma posameznega izpitnega modula, ne prejmete certifikata.

Neuspešno opravljen del izpita oziroma neuspešno opravljen modul lahko v roku enega leta ponovite tolikokrat, kot želite. Pogoj je le, da med enim in drugim opravljanjem posameznega dela ali modula izpita minejo 4 tedni. Sicer pa lahko posamezen izpit na ustrezni stopnji ponavljate neomejeno.

 • Rezultate prejmete po mailu ali bodo objavljeni na spletu najkasneje 14 dni po izpitnem roku.
 • Če bodo objavljeni na spletu, prejmete ob prijavi oz. na izpitu individualno geslo za dostop do svojih rezultatov.
 • Original ÖSD-certifikata prejmete v roku 14-ih dni po opravljenem izpitu, skrajni rok za izročitev OSD-certifikatov je 4 tedne.
 • Certifikat lahko prevzamete na našem sedežu v Mariboru.
 • Če ste v prijavnici ustrezno označili, vam lahko certifikat posredujemo tudi priporočeno po pošti. V tem primeru zaračunavamo stroške pošiljanja v višini 4,50 € za pošiljke v Slovenijo, v tujino zaračunavamo sorazmerne stroške pošiljanja s pribitkom manipulativnih stroškov.

Avstrija:

UniversitätB1B2C1C2 
Boku WienXX
Medizinische Universität InnsbruckX
Medizinische Universität WienX
TU GrazX
Universität GrazX
Universität InnsbruckXx**für Master Translation
Universität KlagenfurtXx**für Germanistik und Bachelor Lehramt C1
Universität LinzX
Universität SalzburgX
Universität WienX
Veterinärmedizinische Universität WienXX
Masterstudium DaF/DaZ an der Universität WienX
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXÖSD Zertifikat B1 (ZB1) für folgende Studien anerkannt: einige Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition und Musiktheorie
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXFolgende Studien verlangen einen B2-Nachweis: einige Instrumentalstudien, Tonmeisterstudium, Bachelorstudium Gesang, Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Musikdramatische Darstellung, Musiktheaterregie, Schauspiel, Schauspielregie
Wirtschaftsuniversität WienX
TU WienX

Nemčija:

UniversitätB2C1C2 
Humboldt-Universität zu BerlinX
Ruhr-Universität BochumX
Universität BonnX
Hochschule BremenXX
Hochschule BremerhavenXXX
Technische Universität DarmstadtX
Universität ErfurtXX
Frankfurt School of Finance and ManagementXXX
TU Bergakademie FreibergX
Justus-Liebig-Universität GießenXB2 und C1 werden bei Bewerbung akzeptiert
FernUniversität HagenXX
Universität HamburgX
Universität HohenheimX
Technische Universität IlmenauXX
Universität Karlsruhe (TH)X
Universität LeipzigXXC2 für alle wirtschaftlichen Studiengänge
Universität zu LübeckX
Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgX
Johannes Gutenberg Universität MainzX
Philipps-Universität MarburgXXC2 für Fachbereich Wirtschaftwissenschaften
Carl von Ossietzky Universität OldenburgX
Universität PassauXausreichend zur Zulassung, Immatrikulation vorbehaltlich des Nachweises von DSH-2 oder gleichwertig
Universität PotsdamX
Staatliche Akademie der Bildenden Künste StuttgartXX
Hochschule VechtaX
Bauhaus Universität WeimarX
Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergXX

Švica:

UniversitätB2C1C2 
Universität ZürichXX
Universität St. GallenXXC1 Bachelor, C2 Master
ETH ZürichXXMaster
Universität LuzernXX

kako se pripravim na mednarodni izpit?

Organiziramo priprave v obliki individualnih ur.

Naši predavatelji/izpraševalci vas učinkovito pripravijo na izpit in obravnavajo snov, ki jo potrebujete za uspešen pristop. Predstavijo vam tipe izpitnih nalog in vam svetujejo, kako se jih lotiti, da bo uspeh zagotovljen.

Če imate kakšno vprašanje v zvezi s pripravami na izpite, vam z veseljem svetujemo.

Organiziramo spletne priprave za tečajnike s predznanjem, ki ga ustrezno določimo na podlagi uvrstitvenega testiranja, ki se izvede preko naše spletne strani.

Omogoča vam učenje nemščine s kvalificiranim in izkušenim učiteljem, kjer koli ste. Vse, kar potrebujete, je računalnik s kamero in dostopom do interneta.

Za kateri izpit se naj odločim ?

Svoje znanje pa lahko preizkusite:

online SIMULACIJA IZPITA ÖSD

Ste se odločili, da boste opravili mednarodni izpit in ne veste, ali vaše znanje zadošča za določen nivo?

Vaš ÖSD mentor vas vodi skozi vse segmente izpita, vam razlaga naloge, opozarja vas, na katere podrobnosti morate biti pozorni in nasploh, kako se učinkovito pripraviti na mednarodni izpit.

Kdaj so izpitni roki ?

Mednarodne izpite lahko opravljate mesečno v našem izpitnem centru.

Možen je tudi izredni rok, ki se dogovori s posameznim tečajnikom individualno. Glede tega in glede vseh ostalih vprašanj se prosim obrnite na:
college@euro-lingua.org ali pokličite: +386 (2) 25 22 366

5% popust pri takojšnjem plačilu preko spletne trgovine!

prijava na izpit ?

Navedene cene veljajo za kandidate, ki se prijavijo in poravnajo znesek do 21 dni pred izpitnim rokom!

* (cene vsebujejo DDV)!

a1

110€

a2

130€

b1

180€

b2

185€

c1

195€

c2

212€

Slovenia