medicinska besedila

medicinska dokumentacija

Poročila o poteku bolezni, priporočila v zvezi z načinom zdravljenja, kartoteka pacientov.

zdravniški in laboratorijski izvidi

Izvidi raznih bolnišničnih preiskav, izvidi poliklinik in zdravstvenih domov, laboratorijski izvidi.

STROKOVNA MNENJA

Druga zdravniška mnenja, dokazila o zmožnosti za delo, poročila specialistov medicine dela, izvedenska mnenja.

NAVODILA ZA UPORABO

Zdravil in substanc za laboratorije, varnostnih listov, analiz vsebnosti in poskusov delovanja.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

Prevajanje prilagojeno ciljni skupini

Slogovno brezhibno ter ciljni skupini prilagojeno prevajanje

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Kakovostni standard prevajanja

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Zaupnost in varovanje

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Medicinska gradiva imajo ustaljeno terminologijo, katero je treba dosledno upoštevati

 Iz tega razloga vso prevedeno, preverjeno in potrjeno terminologijo shranjujemo v lastnih strokovnih bazah (Termbase), ki jih vodimo po strokovnih področjih in za vsakega naročnika posebej.

Na ta način se lahko zanesete na to, da bodo vsi termini zmeraj isto prevedeni, ne glede na prevajalca ali sestavljenost ekipe prevajalcev.

Razpon je velik, od preprostih potrdil o zadržanosti od dela do najzahtevnejših potekov zdravljenja in strokovnih mnenj sodnih izvedencev medicinske stroke. Glede na to izberemo strokovno usposobljenega in izkušenega prevajalca ali vzpostavimo sodelovanje med prevajalcem in zdravnikom oz. specialistom.

Vsekakor pa je strokovnjak ustreznega medicinskega področja tisti, ki zadnji pregleda in odobri prevod.

za vaše podjetje lahko vodimo tudi prevajalski spomin

Za posamezna strokovna področja in samo za vaše podjetje vodimo prevajalski spomin in izdelamo glosar strokovnih izrazov. V njem je zajeta vsa doslej prevedena in z vaše strani potrjena terminologija, ki se dopolnjuje z vsakim novim naročilom.

To pa pomeni, da vam na ponavljanja v določenem besedilu in na ponavljanja v primerjavi s shranjenim spominom nudimo precejšnje cenovne ugodnosti.

S pomočjo najsodobnejšega sistema za vodenje prevajalskih projektov in najnovejše tehnične opreme, pri čemer lahko ob nadzoru vodje projekta sodeluje na enem projektu do devet prevajalcev istočasno, prevajamo tudi obsežna gradiva v najkrajšem času.

Naše delo poteka v varnem okolju, pri čemer so vaši podatki popolnoma zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb in zmeraj obnovljivi v primeru kakršnega koli izpada.

GermanSlovenia