ÖSD B2 Modelni test

Za opravljanje mednarodnega izpita OSD Zertifikat B2 morajo biti kandidati zmožni, da se jasno in podrobno izražajo o raznovrstnih vsebinah ter spontanega in tekočega pogovora z naravnimi govorci.

18,50  vklj. z DDV.

21 na zalogi

To gradivo vsebuje:

 • opis posameznih nivojev znanja in učne cilje
 • primer testa po sklopih:
  • pisno razumevanje, slušno razumevanje
  • pisno izražanje, ustni del izpita
 • rešitve pisnega dela
 • podatke o organizaciji izpita
 • ocenjevanje, rezultati in podelitev diplome
 • zapis slušnih besedil
 • avdio-CD s slušnimi besedili B2
 • splošni pregled mednarodnih izpitov OSD

Za opravljanje mednarodnega izpita OSD Zertifikat B2 morajo biti kandidati zmožni, da se jasno in podrobno izražajo o raznovrstnih vsebinah ter spontanega in tekočega pogovora z naravnimi govorci. Pri tem izpitu dokažejo svoje jezikovne kompetence v številnih okoliščinah, ki presegajo zasebno območje in deloma že pokrivajo javno in poklicno življenje.

OSD izpit na nivoju B2 temelji na uspešni argumentaciji in pogajanju ter na višji stopnji vodenja komunikacije. Zanj značilno je samostojno popravljanje napak, prilagajanje stila razgovora na situacijo, obsežnejši besedni zaklad na lastnem strokovnem področju in o večini splošnih tem, kar omogoča širši besedni spekter in formuliranje abstraktnih konceptov.

Oglejte si še ostale izdelke

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (10 ur)

350,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (30 ur)

960,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (20 ur)

660,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C2 ÖSD izpit

330,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C1 ÖSD izpit

230,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B2 ÖSD izpit

198,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B1 ÖSD izpit

192,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

A2 ÖSD izpit

145,00  vklj. z DDV.