ÖSD C1 Gradivo za vajo – 1. izdaja

S tem gradivom kandidatom ponujamo možnost, da se optimalno pripravijo na izpit OSD Zertifikat C1. Vsebuje koristne informacije o zgradbi testa, izvedbi izpita, ocenjevalnih kriterijih itn.

31,00  vklj. z DDV.

25 na zalogi

To gradivo z vajami vsebuje:

 • opis zahtevnosti izpita OSD na nivoju C1 in učne cilje
 • pregled izpita in opis njegovih sestavnih delov
 • komentar k posameznim spretnostim: slušno in pisno razumevanje ter pisno in ustno izražanje
 • tri modelne teste z rešitvami za vajo in pripravo na izpit C1
 • podrobne napotke za reševanje
 • opis načina ocenjevanja
 • rezultati in podelitev diplome
 • splošne informacije o organizaciji izpita
 • zapis besedil za slušno razumevanje
 • avdio-CD s slušnimi besedili
 • splošni pregled mednarodnih izpitov OSD

S tem gradivom kandidatom ponujamo možnost, da se optimalno pripravijo na izpit OSD Zertifikat C1. Vsebuje koristne informacije o zgradbi testa, izvedbi izpita, ocenjevalnih kriterijih itn. Kandidati kompetentno uporabljajo jezik, pri čemer razumejo široki spekter zapletenih in daljših besedil. Govorijo spontano in tekoče, brez prekinitev, zanesljivo uporabljajo jezik v družbenem in poklicnem življenju ali pri študiju. Učinkovito in fleksibilno se izražajo o kompleksnih zadevah in pri tem uporabljajo različna sredstva za povezovanje besedil. Zmožni so zaznati stilske razlike in razumejo daljša tehnična navodila. Pisno se jasno in strukturirano izražajo in v svojih izdelkih prikazujejo kompleksna dejstva, jih povezujejo ter določeno aspekte smiselno poudarijo ter svoj prispevek ustrezno zaključijo.

Oglejte si še ostale izdelke

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (10 ur)

350,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (30 ur)

960,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (20 ur)

660,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C2 ÖSD izpit

330,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C1 ÖSD izpit

230,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B2 ÖSD izpit

198,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B1 ÖSD izpit

192,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

A2 ÖSD izpit

145,00  vklj. z DDV.