ÖSD C1 Modelni test

Kandidati, ki pristopijo k izpitu OSD Zertifikat C1, so zmožni raznovrstne zahtevnejše komunikacije v različnih okoliščinah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se znajo izraziti tudi o bolj zapletenih dogajanjih v zasebnem in poklicnem življenju.

18,50  vklj. z DDV.

28 na zalogi

To gradivo vsebuje dva dela, in sicer:

 1. modelni test OSD Zertifikat C1 in
 2. informacije o modelnem testu:
  • opis posameznih nivojev znanja in učne cilje
  • primer testa po sklopih:
   • pisno razumevanje, slušno razumevanje
   • pisno izražanje, ustni del izpita
  • rešitve pisnega dela
  • podatke o organizaciji izpita
  • ocenjevanje, rezultati in podelitev diplome
  • zapis slušnih besedil
  • avdio-CD s slušnimi besedili C1
  • splošni pregled mednarodnih izpitov OSD

Kandidati, ki pristopijo k izpitu OSD Zertifikat C1, so zmožni raznovrstne zahtevnejše komunikacije v različnih okoliščinah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se znajo izraziti tudi o bolj zapletenih dogajanjih v zasebnem in poklicnem življenju. S tem izpitom dokažejo jezikovne kompetence, ki jih odlikuje visoka mera ustreznosti in primernosti izražanja v specifičnih življenjskih situacijah. Namenjen je pred vsem kandidatom, ki želijo študirati na univerzi na nemškem jezikovnem področju.

Oglejte si še ostale izdelke

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (10 ur)

350,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (30 ur)

960,00  vklj. z DDV.

Individualni tečaji tujega jezika

Individualni tečaj tujega jezika (20 ur)

660,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C2 ÖSD izpit

330,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

C1 ÖSD izpit

230,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B2 ÖSD izpit

198,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

B1 ÖSD izpit

192,00  vklj. z DDV.

ÖSD izpiti

A2 ÖSD izpit

145,00  vklj. z DDV.