KOLOFON

EURO-lingua d.o.o.

Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, štev.reg. I/2668/00. Osnovni kapital 8.736,14 EUR. Identifikacijska številka za DDV: SI97439002. Matična štev.: 5402077. Šifra dejavnosti: 85.590.

Direktor: Marija Lindič, prof. M.A.

Datum objave spletnega mesta: OKTOBER 2022
Naročnik: EURO-lingua d.o.o.

Izvajalec: R.S.COM, ROK SATLER S.P.
Fotografije: EURO-lingua d.o.o. , Adobe Stock

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

PRAVNO OBVESTILO
Vse podrobnosti naše internetne ponudbe redno in natančno preverjamo. Prizadevamo si, da ponudbo redno nadgrajujemo in posodabljamo. Kljub temu ne jamčimo za popolnost, točnost in aktualnost.