Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

1. Splošno

Naslednji splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu “splošni pogoji”) veljajo za vse pogodbe, ki jih sklepa družba z omejeno odgovornostjo EUROLINGUA d.o.o. v spletni trgovini na spletnem naslovu www.euro-lingua.org (v nadaljevanju “Spletna trgovina”).

 1. Pogodbeni stranki

  Pogodbeni stranki sta družba EUROLINGUA d.o.o., Koroška cesta 9, 2000 Maribor na eni strani in stranka spletne trgovine na drugi strani.

 1. Sklenitev pogodbe

  Izdelki in cene, ki so navedeni v spletni trgovini, so namenjeni posredovanju informacij zainteresiranim osebam. Pred oddajo naročila kupec s klikom na gumb “Sprejmi splošne pogoje poslovanja” potrdi, da se strinja z določili in pogoji poslovanja EUROLINGUA d.o.o. za spletno trgovino.

Po oddaji naročila želenih izdelkov s strani naročnika, se generira in pošlje potrdilo o prejemu naročila z navedbo posameznih elementov naročila. EUROLINGUA d.o.o. pošlje stranki potrdilo o naročilu in tako naročilo sprejme.

4. Cene

Vse cene, navedene v spletni trgovini, so izražene v evrih (€).

EUROLINGUA d.o.o. je davčni zavezanec, se neto cenam doda zakonsko določen DDV.

 1. Stroški pošiljanja

  Morebitni stroški pošiljanja so odvisni od vrste, količine, cene naročenega blaga in od kraja namembnosti ter so prikazani ločeno.

EUROLINGUA d.o.o. ne prevzema nobenih morebitnih stroškov carin, ki jih zmeraj nosi stranka.

 1. Način plačila

  Kupec lahko plača ceno storitve/blaga neposredno na spletni strani podjetja EUROLINGUA d.o.o. s kreditno kartico (VISA ali MasterCard) ali preko PayPala, lahko pa tudi z nakazilom na račun EUROLINGUA d.o.o. (E-banking ali s položnico).

  Podatki za plačilo na tekoči račun EUROLINGUA d.o.o., kot sledi:

  Imetnik računa: EUROLINGUA d.o.o.

Naziv banke: Delavska hranilnica

IBAN: SI56 6100 0001 2071 221

BIC: HDELSI22

 1. Dostava

  Blago, navedeno v spletni trgovini, je na voljo le, dokler je le razpoložljivo.

Naročeno blago običajno odpošljemo v roku največ 5 delovnih dneh po prejemu naročila. Če določenega blaga v tem obdobju ni možno poslati, EUROLINGUA d.o.o. takoj obvesti stranko.

Če blago ni bilo poslano več kot 30 dni, bo EUROLINGUA d.o.o. stranko obvestila in se z njo dogovorila o roku dobave. Hkrati imata obe stranki pravico do odstopa od pogodbe. V primeru razveljavitve pogodbe, mora EUROLINGUA d.o.o. v roku 14. dni od dneva odstopa od pogodbe vrniti vsa plačila, ki jih stranka izvedla v času naročanja. EUROLINGUA d.o.o. bo stranki vrnila denar z nakazilom na njen račun.

Dobava bo izvedena na naslov, ki ga navede naročnik v naročilu.

 1. Transportno tveganje

  Transportno tveganje preide na stranko v trenutku predaje blaga prevozniku (praviloma Pošta Slovenije). Če kupec zazna transportno škodo, mora nemudoma obvestiti EUROLINGUO d.o.o. in dokumentirano sporočiti ugotovljeno škodo.

  9. Pridržek lastninske pravice

  Dobavljeno blago ostaja v lasti družbe EUROLINGUA d.o.o. do celotnega plačila.

 2. Garancija

  Garancijske obveznosti podjetja EUROLINGUA d.o.o. temeljijo na veljavnih zakonskih predpisih. Skladno s tem je EUROLINGUA d.o.o. odgovoren samo za pomanjkljivosti, ki so bile že prisotne ob predaji dobavljenega blaga transporterju.

  Če stranka ugotovi pomanjkljivostmi prejetega blaga, mora o tem takoj obvestiti EUROLINGUO d.o.o. zaradi dogovora o nadaljnjih korakih. Upravičene reklamacije rešuje EUROLINGUA d.o.o. običajno z zamenjavo blaga z napako, razen če menjava ni možna ali je povezana z nesorazmerno visokimi stroški/časovnim oz. materialnim vložkom.

 1. Odstop od pogodbe (pravica do preklica)

  Odstop od pogodbe je možen samo z upoštevanjem zakonsko določenih pogojev, v primeru OSD-izpitov pa Splošnih pogojev poslovanja za OSD-izpite.

Odstop od pogodbe je dovoljen samo, če so zadevni proizvodi neuporabljeni in v originalni embalaži. Če so na blagu vidne spremembe in znake obrabe lahko EUROLINGUA d.o.o. zavrne odstop pogodbe (naknadno).

Za vračilo blaga EUROLINGUA d.o.o. ne prevzema niti nastalih stroškov v tej zvezi, niti prevoznega tveganja.

 1. Avtorske pravice

  Celotna vsebina spletne trgovine je last podjetja EUROLINGUA d.o.o. in je avtorsko zaščitena. Tudi če te pravice niso izrecno navedene, so pridržane v vsakem primeru. Še posebej to velja za pravice distribucije, kopiranja, prevajanja, tiskanja in razmnoževanja, fotokopiranja, posredovanja po elektronski poti ter za shranjevanje v sistemih za obdelavo podatkov.

 2. Varovanje podatkov

  Osebne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, ipd.) ter podatke o plačilu (bančni podatki, številka kreditne kartice, itd.), ki jih stranka posreduje podjetju EUROLINGUA d.o.o., bo podjetje uporabilo izključno za izpolnitev pogodbe s stranko ali za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Podatkov o stranki EUROLINGUA d.o.o. ne bo posredoval naprej, razen sledečih: podatke o naslovu stranke bo posredovala prevozniku za dobavo blaga, podatke za obdelavo plačila kupca pa bo posredovala banki.

Na pisno zahtevo stranke, naslovljeno na naslov sedeža podjetja EUROLINGUA d.o.o., Koroška c. 9, 2000 Maribor, lahko vsak kupec kadarkoli in brezplačno zahteva informacije o svojih podatkih, ki jih podjetje shranjuje. Nadalje ima vsak kupec pravico, da popravi svoje podatke, prepove obdelavo ali zahteva njihov izbris. Pri poslovanju upoštevamo določila Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 1. Veljavna zakonodaja in pristojnost

  Velja slovensko pravo, za reševanje sporov je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

  15. Drugo

  Ti pogoji veljajo v aktualni različici v slovenskem jeziku. V primeru prevoda ima prednost slovenska različica.

  Če bi bila neučinkovita posamezna točka predmetnih pogojev poslovanja, ostajajo v veljavi preostale točke, neučinkovito določilo pa se nadomesti z ustrezno določbo.

Odstopajoče Splošne pogoje kupca veljajo samo, če jih EUROLINGUA d.o.o. izrecno prizna v pisni obliki.

Aktualizirano: 1. 10. 2019