Izpiti ÖSD

 • So mednarodno priznani certifikati in služijo kot dokazilo o znanju nemščine (npr. na trgu dela, za univerze in druge izobraževalne ustanove, za uradne postopke, kot so dodelitev državljanstva, vizum, dovoljenje za bivanje ipd.).
 • Ravnajo se po Skupnem evropskem referenčnem okviru (CEFR) in so pluricentrično naravnani, tj. upoštevajo standardne jezikovne različice vseh treh nemško govorečih dežel Avstrije, Nemčije in Švice.
 • Preverjajo vse 4 jezikovne spretnosti:
  • bralno, 
  • slušno razumevanje, 
  • pisno, 
  • ustno izražanje.
0
Kandidatov
0
Let izkušenj

Stopnje Ösd izpitov:

Z opravljenim izpitom OSD Zertifikat A1 udeleženci dokazujejo, da so zmožni pogovora v vsakdanjih situacijah in na temeljnem nivoju. Vsebine na tej prvi zahtevnostni stopnji ustrezajo jezikovnemu znanju, ki ga potrebujejo za osnovno sporazumevanje v preprostih okoliščinah. Kandidati se znajo izražati o nezapletenih temah in dejavnostih.

OSD Zertifikat A2 preverja jezikovno znanje na temeljnem nivoju druge stopnje. Kandidati so zmožni sporazumevanja v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega življenja ter komunicirati o ključnih poklicnih temah. Ta mednarodni izpit preverja jezikovne kompetence za preprosto izmenjavo informacij o dobro znanih in vsakdanjih zadevah.

Ob uporabi standardnega jezika se zna izraziti o znanih temah s področja dela, izobraževanja, prostega časa in podobno. Spremljati zna številne radijske in televizijske oddaje o aktualnih dogodkih in temah iz poklicnega ali kulturnega življenja. Razume pisma in dopise, zna se pa tudi izraziti o dogodkih, občutkih in željah. Brez posebne priprave je zmožen sodelovati na razgovorih, govoriti v povezanih stavkih in izraziti svoje mnenje.

OSD Zertifikat A2 preverja jezikovno znanje na temeljnem nivoju druge stopnje. Kandidati so zmožni sporazumevanja v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega življenja ter komunicirati o ključnih poklicnih temah. Ta mednarodni izpit preverja jezikovne kompetence za preprosto izmenjavo informacij o dobro znanih in vsakdanjih zadevah.

Kandidati, ki pristopijo k izpitu OSD Zertifikat C1, so zmožni raznovrstne zahtevnejše komunikacije v različnih okoliščinah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se znajo izraziti tudi o bolj zapletenih dogajanjih v zasebnem in poklicnem življenju. S tem izpitom dokažejo jezikovne kompetence, ki jih odlikuje visoka mera ustreznosti in primernosti izražanja v specifičnih življenjskih situacijah. Namenjen je pred vsem kandidatom, ki želijo študirati na univerzi na nemškem jezikovnem področju.​

OSD Zertifikat C2 je najbolj zahteven test, ki preverja kompetentno uporabo jezika v različnih situacijah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer se tudi v kompleksnih komunikacijskih zvezah pričakuje zelo visoka raven ustreznosti in primernosti izražanja. Mednarodni izpit OSD Zertifikat C2 lahko kandidati opravijo modularno, torej je možno module bralno, slušno, pisno razumevanje in ustno izražanje opraviti neodvisno in ob različnih terminih.

Avstrija:

UniverzaB1B2C1C2Opombe:
Boku WienXX
Medizinische Universität InnsbruckX
Medizinische Universität WienX
TU GrazX
Universität GrazX
Universität InnsbruckXx**für Master Translation
Universität KlagenfurtXx**für Germanistik und Bachelor Lehramt C1
Universität LinzX
Universität SalzburgX
Universität WienX
Veterinärmedizinische Universität WienXX
Masterstudium DaF/DaZ an der Universität WienX
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXÖSD Zertifikat B1 (ZB1) für folgende Studien anerkannt: einige Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition und Musiktheorie
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXFolgende Studien verlangen einen B2-Nachweis: einige Instrumentalstudien, Tonmeisterstudium, Bachelorstudium Gesang, Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Musikdramatische Darstellung, Musiktheaterregie, Schauspiel, Schauspielregie
Wirtschaftsuniversität WienX
TU WienX

Nemčija:

UniversitätB2C1C2 
Humboldt-Universität zu BerlinX
Ruhr-Universität BochumX
Universität BonnX
Hochschule BremenXX
Hochschule BremerhavenXXX
Technische Universität DarmstadtX
Universität ErfurtXX
Frankfurt School of Finance and ManagementXXX
TU Bergakademie FreibergX
Justus-Liebig-Universität GießenXB2 und C1 werden bei Bewerbung akzeptiert
FernUniversität HagenXX
Universität HamburgX
Universität HohenheimX
Technische Universität IlmenauXX
Universität Karlsruhe (TH)X
Universität LeipzigXXC2 für alle wirtschaftlichen Studiengänge
Universität zu LübeckX
Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgX
Johannes Gutenberg Universität MainzX
Philipps-Universität MarburgXXC2 für Fachbereich Wirtschaftwissenschaften
Carl von Ossietzky Universität OldenburgX
Universität PassauXausreichend zur Zulassung, Immatrikulation vorbehaltlich des Nachweises von DSH-2 oder gleichwertig
Universität PotsdamX
Staatliche Akademie der Bildenden Künste StuttgartXX
Hochschule VechtaX
Bauhaus Universität WeimarX
Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergXX

Švica:

UniversitätB2C1C2 
Universität ZürichXX
Universität St. GallenXXC1 Bachelor, C2 Master
ETH ZürichXXMaster
Universität LuzernXX

Pogosta vprašanja / FAQ:

Izpite ÖSD vseh stopenj lahko opravite v našem certificiranem izpitnem centru v Mariboru. Smo edini ponudniki teh mednarodno veljavnih izpitov na področju vzhodne Slovenije. Po dogovoru pa izvajamo mednarodne izpite tudi na sedežu podjetja ali šole.

Izpiti ÖSD vseh stopenj so sestavljeni iz 4 obveznih komponent:

 • LESEVERSTEHEN, kjer se preverja bralno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: 60–90 minut.

 • HÖRVERSTEHEN, kjer se preverja slušno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 30 minut.

 • SCHREIBEN, kjer se preverja pisno izražanje kandidata.

Čas trajanja: 30–90 minut, odvisno od stopnje.

 • SPRECHEN, kjer se preverja slušno izražanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 10−20 minut

Na izpit se prijavite s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj.

 1. Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo kandidati, ki so se na izpit prijavili 22 dni pred izpitnim rokom.
 2. Za prijave in nakazila od 21 do 10 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za dodatne administrativne stroške.
 3. V primeru prijave in poravnane pristojbine od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

Pogoj za pristop k izpitu je oddana prijavnica z vsemi potrebnimi podatki, plačilo pristojbine in predložitev osebne izkaznice (potnega lista) na dan opravljanja izpita.

Najkasneje 10 dni pred izpitom vam po elektronski pošti pošljemo natančna navodila o poteku izpita.

Na stopnjah A1, A2 in B1 uporaba slovarjev ni dovoljena, na stopnji B2 lahko uporabljate enojezični ali dvojezični slovar, na stopnjah C1 in C2 pa samo enojezičnega (nemško-nemškega). Drugi pripomočki niso dovoljeni.

 • Če izpita ne opravite, boste prejeli ustrezno obvestilo. V tem primeru lahko k izpitu ponovno pristopite po štirih tednih. Pri ponovni prijavi je treba navesti, da ste ponavljavec, da lahko priskrbimo izpitne pole.
 • Če ste bili uspešni samo pri enem delu (ustni ali pisni del) oziroma pri modularnih izpitih (npr. B1) pri posameznem modulu, lahko neuspešni del ponovite v roku enega leta od datuma opravljanja izpita v katerem koli izpitnem centru.
 • Za ponovitev posameznega dela izpita ali modula je treba običajno poravnati le ustrezen delež pristojbine, npr. za ustni del izpita 25 % cene izpita, za pisni del pa 75 % cene izpita; pri modularnih izpitih pa za vsak modul 25 % cene celotnega izpita.
 • Dokler ne opravite celotnega izpita oziroma posameznega izpitnega modula, ne prejmete certifikata.

Neuspešno opravljen del izpita oziroma neuspešno opravljen modul lahko v roku enega leta ponovite tolikokrat, kot želite. Pogoj je le, da med enim in drugim opravljanjem posameznega dela ali modula izpita minejo štirje tedni. V kolikor dela izpita ne opravite lahko ta del opravljate v roku enega leta. Če v tem časovnem obdobju tega dela ne opravite, celotni izpit zapade in ponovno morate opraviti vse dele.

 • Rezultate prejmete po mailu ali bodo objavljeni na spletu najkasneje 14 dni po izpitnem roku.
 • Original ÖSD-certifikata prejmete v roku 14-ih dni po opravljenem izpitu, skrajni rok za izročitev OSD-certifikatov je 4 tedne.
 • Certifikat lahko prevzamete na našem sedežu v Mariboru.
 • Če ste v prijavnici ustrezno označili, vam lahko certifikat posredujemo tudi priporočeno po pošti. V tem primeru zaračunavamo stroške pošiljanja v višini 4,50 € za pošiljke v Slovenijo, v tujino zaračunavamo sorazmerne stroške pošiljanja s pribitkom manipulativnih stroškov.

kako se pripravim na mednarodni izpit?

Organiziramo priprave v obliki individualnih ur.

Naši predavatelji/izpraševalci vas učinkovito pripravijo na izpit in obravnavajo snov, ki jo potrebujete za uspešen pristop. Predstavijo vam tipe izpitnih nalog in vam svetujejo, kako se jih lotiti, da bo uspeh zagotovljen.

Če imate kakšno vprašanje v zvezi s pripravami na izpite, vam z veseljem svetujemo.

Organiziramo spletne priprave za tečajnike s predznanjem, ki ga ustrezno določimo na podlagi uvrstitvenega testa (preveri svoje znanje). Omogoča vam učenje nemščine s kvalificiranim in izkušenim učiteljem, kjer koli ste. Vse, kar potrebujete, je računalnik s kamero in dostop do interneta.

Lahko pa se na izpit pripravite tudi samostojno. S pomočjo priročnikov in gradiv vseh stopenj je to odsej tudi mogoče. Najdete jih lahko na spodnjem linku v spletni trgovini.

Za kateri izpit se naj odločim ?

Vaša izbira izpita je odvisna od razloga, za kaj certifikat potebujete. Kader v medicini ter zaposleni v administraciji potrebujejo certifikat na stopnji B2 oz. C1.

Študenti (predavanja v angleškem jeziku) potrebujejo predvsem certifikate stopnje B1 in B2. V kolikor študij poteka v nemškem jeziku je potrebna stopnja C1. V tabeli si lahko ogledate na katerih univerzah se katera stopnja ÖSD izpita priznava.

Za pridobitev dovoljenja za bivanje (državljani tretjih držav) in v kolikor delodajalec zahteva minimalno znanje nemškega jezika pa je potreben certifikat A1 ali A2.

Vaše znanje pa lahko tudi preizkusite:

online SIMULACIJA IZPITA ÖSD

Ste se odločili, da boste opravili mednarodni izpit in ne veste, ali vaše znanje zadošča za določen nivo?

Vaš ÖSD mentor vas vodi skozi vse segmente izpita, vam razlaga naloge, opozarja vas, na katere podrobnosti morate biti pozorni in nasploh, kako se učinkovito pripraviti na mednarodni izpit.

izpitni roki in cena izpita ?

Mednarodne izpite lahko opravljate mesečno v našem izpitnem centru.

Koledar izpitnih rokov in cenik si lahko ogledate tukaj.

Možen je tudi izredni rok, ki se dogovori s posameznim tečajnikom individualno.

5% popust pri plačilu preko spletne trgovine!

mag. Katarina Vedernjak

Vodja jezikovnega centra

mag. Katarina Vedernjak, uradna izpraševalka za vse stopnje ÖSD izpitov, ki kot vodja jezikovnega centra skrbi za izvedbo, organizacijo in vsebinsko podobo jezikovnih tečajev.

Katarina se že vso svojo kariero ukvarja s poučevanjem nemškega jezika, sprva s poučevanjem otrok in mladine, v zadnjih 10 letih pa primarno s poučevanjem odraslih v podjetjih.

V kolikor vas naša ponudba zanima, se lahko dogovorimo za brezplačno
svetovanje
in skupaj poiščemo najboljšo jezikovno rešitev.

Gradivo za izpit na voljo tudi preko spletne trgovine!

spremljamo vas do cilja

Poskusni test

Za zanesljivo opravljanje izpita OSD lahko pri nas opravite poskusni test v prisotnosti predavateljice oz. izpraševalke/izpraševalca, ki vam natančno razloži potek in posebnosti, na katere morate biti pozorni ob pristopu.

Priprave na izpit

Preden se prijavite na izpit, lahko v okviru priprav na mednarodni izpit OSD ponovite znanje in ga s pomočjo predavateljice oz. izpraševalke/izpraševalce sistematizirate.

Potrebujete pomoč pri izbiri izpita?

Ne veste, ali vaše znanje zadostuje za pristop? Posvetujte se z izpraševalko/izpraševalcem in se dogovorite za brezplačno testiranje.

Spletna trgovina

Bi snov želeli predelati sami ali se podrobneje seznaniti s potekom posameznih testov? Naročite ustrezno gradivo določene zahtevnostne stopnje in modelne teste.

EnglishGermanSlovenia