Jezikovni tečaji za podjetja

Danes je v stroko usmerjeno znanje tujega jezika odločilno za učinkovito nastopanje na tujih trgih in za uspeh podjetja. V te namene izvaja Euro-lingua specializirane tečaje, ki so prilagojeni posameznemu podjetju in njihovim zaposlenim. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru predstavili kako smo to izvedli pri podjetju Ledinek d.o.o..

1. Kako poteka program za podjetja?

Izvedba poteka ONLINE (ONE-ON-ONE ali v skupinah) s pomočjo gradiva, ki vam ga sestavimo po meri in potrebah zaposlenih. ONLINE-izobraževanje se je izkazalo za odlično sredstvo posredovanja znanja posameznikom s polnimi urniki, ki delajo na terenu ali od doma. Tečaji so udeležencem dostopni preko spleta kjer koli in kadar koli. Poleg tega se srečanja snemajo in so na privatni povezavi dostopna udeležencem, ki se tečaja niso mogli udeležiti, še 4 mesece po zaključenem tečaju. Tako je vsakemu posamezniku omogočeno, da usvoji in nadoknadi zamujeno učno snov.

2. KOMU je izobraževanje namenjeno?

Naj gre za prodajni oddelek, serviserje ali monterje na terenu ali pa za vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi tujimi strankami: prisluhnemo vam in vašim zaposlenim ter na podlagi konkretnih potreb in vaših želja zasnujemo INDIVIDUALNO GRADIVO na ustrezni stopnji z uporabnimi strukturami in besediščem za izvajanje dnevnih nalog in zadolžitev. To gradivo prejmete v fizični in spletni obliki, tako da je koristen pripomoček tudi po zaključenem tečaju.

Modularno zasnovane programe vodijo izkušeni profesorji nemškega jezika in naravni govorci.

2. Primer iz prakse

Takšna individualno zastavljena gradiva smo pripravili za različna slovenska in tuja podjetja, med drugimi tudi za podjetje Ledinek d.o.o., ki je iz družinske obrti zraslo v proizvajalca edinstvenih lesno-obdelovalnih strojev in linij. Danes je s svojimi inovativnimi in vzdržljivimi izdelki prisotno na vseh kontinentih globalnega trga.

Pri Euro-lingu-i se je v lanskem letu izobraževalo okoli 60 zaposlenih podjetja Ledinek.  Udeleženci so razvrščeni v majhne skupine na podlagi delovnih nalog oz. področij dela v podjetju in glede na predznanje.

Za vsako skupino smo pripravili posebno gradivo z vsebinami, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu na terenu ali v pisarni. Ker so zaposleni veliko časa na terenu, predvsem v tujini, smo tudi terminsko podobo tečaja v celoti prilagodili njihovi razpoložljivosti in tečaje izvajali tudi v strnjeni obliki po več učnih ur na dan in jim tako omogočili čim večjo prisotnost na urah nemškega jezika.

3. PRIMER PRILAGOJENEGA GRADIVA:

Skupina konstrukterji, monterji in serviserji na nivoju A1/A2:

so usvojili celotno besedišče, ki ga potrebujejo za komunikacijo v podjetju, v katerem izvajajo montažna dela, kot tudi besedišče s področja varnosti in zdravja pri delu, pa tudi uporabne besedne zveze za lažje sporazumevanje v nastanitvenih objektih. Prav tako so utrdili tudi strokovno terminologijo povezano z njihovim delovnim mestom (orodja, stroji za obdelavo lesa, lastnosti in značilnosti lesa).

Projektni vodje na nivoju B1/B2:

so pridobili celotno znanje o poslovnem vodenju sestankov in projektnih razgovorih. Vso potrebno besedišče za ustrezno dopisno in telefonsko komunikacijo s tujimi poslovnimi partnerji ter za pripravo ponudb, obdelavo naročil ter reševanje reklamacij in pritožb.

Veseli smo pozitivnih mnenj naših poslovnih partnerjev, ki jih z veseljem delimo z vami: 

“Zaradi njihove fleksibilnosti, predvsem pa resnične želje pripraviti vsebino in obliko tečajev tujega jezika tako, da bo za naše sodelavce učenje kar najbolj učinkovito, uporabno in koristno, sodelujemo z Euro-linguo resnično dobro, predvsem pa izredno produktivno. Glede na našo dinamiko dela pridejo v poštev samo vsebinsko ciljani tečaji, ki kandidatom omogočajo hitro uporabo naučenega znanja v praksi, s čimer se pri udeležencih ohranja tudi visoka motiviranost za učenje.”

Polona Sernc, Ledinek Engineering

mag. Katarina Vedernjak

Vodja jezikovnega centra

Članek je sestavila mag. Katarina Vedernjak, uradna izpraševalka za vse stopnje ÖSD izpitov, ki kot vodja jezikovnega centra skrbi za izvedbo, organizacijo in vsebinsko podobo jezikovnih tečajev.

Katarina se že vso svojo kariero ukvarja s poučevanjem nemškega jezika, sprva s poučevanjem otrok in mladine, v zadnjih 10 letih pa primarno s poučevanjem odraslih v podjetjih.

Zadnja leta se ukvarja predvsem s specializiranimi jezikovnimi programi, s katerimi skuša odraslim približati jezik predvsem iz praktičnega vidika.

Prav tako deluje tudi kot skrbnica ključnih strank in je odgovorna za razvoj novega posla (»business development«).

V kolikor vas naša ponudba zanima, se lahko dogovorimo za brezplačno
svetovanje
in skupaj za vas ali vaše podjetje poiščemo najboljšo jezikovno rešitev.

EnglishGermanSlovenia