Cambridge English

Zakaj Cambridge English izpiti?

 • Izpiti ‘Cambridge English Language Assessment’ pokrivajo vse stopnje angleškega jezika.
 • Primerni so za učence vseh starosti in sposobnosti ter zajemajo vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, govor, branje in pisanje.
 • Izpiti so sestavljeni iz vrste raznolikih nalog z namenom, da kandidat v pripravi na izpite razvije veščine, ki so potrebne za praktično uporabo angleščine v najrazličnejših kontekstih.
 • Cambridge English izpit lahko služi kot del postopka pri izbiri zaposlitve, za lasten razvoj v karieri ali pa za napredovanje v službi.
 • Mnogi delodajalci, vodilni na svojem področju, so opravili izpit Univerze Cambridge, kajti dobro vedo, da so zanesljiv kazalec posameznikove jezikovne usposobljenosti.

Naši učitelji

Hi. Sem Georgia in prihajam iz Londona. Na Eurolingui sem za vas pripravila celo vrsto t.i. Coaching-tečajev, da boste lahko tudi v angleščini samozavestno predstavili svoje podjetje, vodili seminarje ali sestanke, se sproščeno pogovarjali po telefonu ali raziskovali tuje dežele. See you!

Pozdravljeni! Sem Karmen in na Eurolingua Collegu poučujem angleščino. S poučevanjem se ukvarjam že več kot 13 let! Izvajam priprave na mednarodne izpite IELTS in Cambridge. Zelo rada širim svoja obzorja z branjem knjig. Izjemno rada se pogovarjam in zato menim, da bodo naše skupne ure pestre. Se vidimo! :)​

Hello! Moje ime je Tina in na Eurolingua Collegu poučujem angleški jezik. Z mojo pomočjo boste usvojili znanje slovnice, napredovali pri razumevanju besedil ter se sproščeno pogovarjali v angleškem jeziku. I hope to see you soon!​

Stopnje cambridge izpitov:

A2 Basic user KEY ENGLISH TEST (KET):

Kandidat razume in uporablja osnovne fraze in izraze, razume preprosto pisno angleščino, se predstavi in odgovori na osnovna vprašanja o sebi, govori z govorci angleščine na osnovni ravni.

B2 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE):

Kandidat bere preproste učbenike in članke v angleščini, piše pisma in e-pošto o vsakodnevnih temah, sprejema zapiske o sestankih, kaže zavest o mnenjih in razpoloženju v govorjeni in pisni angleščini.

C2 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE):

Izpit IELTS General Training se uporablja kot dokazilo znanja za izobraževanje na sekundarni ravni, zaposlitev in emigracijio v angleško govorečo državo.

B1 PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET):

Kandidat bere preproste učbenike in članke v angleščini, piše pisma in e-pošto o vsakodnevnih temah, sprejema zapiske o sestankih, kaže zavest o mnenjih in razpoloženju v govorjeni in pisni angleščini.

C1 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE):

Kandidat sledi akademskemu predmetu na univerzitetni ravni, učinkovito komunicira na vodstveni in strokovni ravni, z zaupanjem sodeluje na srečanjih na delovnem mestu ali akademskih vajah in seminarjih, se izraža na visokem nivoju.

Pogosta vprašanja / FAQ:

V našem jezikovnem centru izvajamo priprave na vse vrste izpitov CAMBRIDGE, tudi na izpite iz poslovne angleščine, sam izpit pa se opravlja na poljubnem verificiranem izpitnem centru, običajno dvakrat letno.

Izpit je sestavljen iz štirih delov. Bralni (s testom uporabe angleščine), pisni in slušni del se opravljajo na isti dan, ustni del pa boste morda opravljali drug dan. Ustni del se opravlja v paru z drugim kandidatom pred dvema ocenjevalcema.

 Izpit

BRALNI DEL in UPORABA ANGLEŠČINE (PET in KET ne vsebujeta UPORABE ANGLESČINE)PISNI DELSLUŠNI DELUSTNI DEL

Čas

1 h 30 min

1 h 30 min

40 min

15 min na par kandidatov

Ocena (% skupne ocene)

40 %

20 %

20 %

20 %

     
     
     

Prijavite se preko svoje jezikovne šole vsaj 30 dni pred izpitnim rokom.

MED IZPITI

OB VSTOPU V SOBO:

 • Ugasnite mobilni telefon in pred tem prekličite tudi vse alarme in opomnike.
 • Ugasnite druge elektronske naprave, na primer alarm na zapestni uri.
 • Mobilne telefone in druge prepovedane predmete (knjige, torbe, ipd.) odložite tja, kamor vam bo naročil nadzornik izpita. 
 • Pri sebi imate lahko stekleničko z vodo brez nalepk, vendar jo odložite ob mizi na tla, da ne bi prišlo do nesreče. 
 • Ko se boste usedli na svoje mesto, bo nadzornik pregledal vaš potni list/osebno izkaznico zaradi preverjanja istovetnosti. 
 • Nadzornik bo razdelil vprašalne pole (in v nekaterih primerih posebne liste za odgovore in/ali papir za opombe).
 • Če na vprašalnih polah vaše ime ni natisnjeno pravilno, prosim takoj obvestite nadzornika oziroma pomočnika. 
 • Nadzornik bo dal  natančna navodila za vsako izpitno polo. Pozorno poslušajte in se obrnite na pomočnika, če vam postopek ni jasen.

OB ZAČETKU IZPITA:

 • Preberite navodila na naslovni strani vprašalne pole (in na posebnem listu za odgovore, če ga imate)
 • Ne odpirajte vprašalnih pol, dokler vam tega ne dovoli nadzornik.
 • Nadzornik vam bo povedal, kako dolgo traja posamezen del. Bodite pozorni, da opravite vse naloge v tem času, saj ne boste dobili dodatnega časa za prepisovanje. 
 • Nadzornik vam bo povedal, ali morate pri pisanju odgovorov uporabljati navaden ali kemični svinčnik. 
 • Pisni del: prosimo, da pišete čitljivo in v mejah sivih črt na vprašalni poli. Prazne strani so namenjene zapiskom. 
 • Slušni del: test je razdeljen na več delov, posnetek na CD-ju pa vključuje vse potrebne premore in navodila za kandidate. Vsak del boste slišali dvakrat.  Imeli boste čas prepisati odgovore, glas na posnetku pa vas bo obvestil, kdaj je konec testa. 
 • Pogovarjanje, prepisovanje od drugih ter uporaba nedovoljenih predmetov (npr. mobilnih telefonov) so prepovedani in lahko vodijo do izključitve.
 • Če želite iti na stranišče, vas bo iz varnostnih razlogov pospremil pomočnik nadzornika. 
 • Dvignite roko. Zaradi odhoda na stranišče vam ne bo dodeljen dodaten čas. 
 • Nadzornik oziroma pomočnik vas bo opomnil, ko bo še 10 oziroma 5 minut do konca pisnih delov.

OB KONCU IZPITA:

 • Na koncu testa vam bodo naročili, da odložite pisalo. 
 • Preden lahko zapustite sobo, bodo nadzorniki pobrali vse vprašalne pole, liste z odgovori in zapiske. Med pobiranjem morate ostati na svojem mestu. 

PO IZPITU:

 • Preden zapustite sobo, se prepričajte, da ste vzeli vse osebne stvari.
 • Obdržite kopijo urnika, saj boste za preverjanje rezultatov potrebovali kodo, navedeno na urniku.

SPOROČANJE INCIDENTOV:

 • Če se med izpitom zgodi kaj takega, kar lahko vpliva na vašo uspešnost (npr. med testom vam postane slabo, hrup vpliva na slušni test, ipd), morate takoj obvestiti nadzornika ali pomočnika.

Kako ravnati med ustnim izpitom?

 • Prinesite potni list/osebno izkaznico in urnik.
 • Na kraju, kjer se opravlja izpit, bodite vsaj 15  minut pred začetkom.
 • Preglejte oznake in poiščite sobo, kjer bo potekal vaš izpit. Nadzornik vas bo obvestil, kdaj lahko vstopite.
 • Nadzornik bo preveril vaš osebni dokument glede na seznam kandidatov. Po preverjanju morate do ustnega izpita ostati v prostoru, ki vam ga bo določil nadzornik. 
 • Med čakanjem na izpit ne delajte hrupa, da ne boste motili drugih kandidatov.
 • Če je vaše ime napačno črkovano, prosim obvestite nadzornika, da bo zabeležen ustrezen popravek. 
 • Ugasnite mobilni telefon (in druge elektronske naprave). Osebne predmete odložite tja, kamor vam bo naročil nadzornik izpita. 
 • Ustni del izpita poteka v parih. Nadzornik vas bo obvestil, s katerim kandidatom boste opravljali izpit v skladu z urnikom. 
 • V primeru odsotnosti kandidatov bodo pari določeni na novo, da ne bi prihajalo do zamud. 
 • Če je liho število kandidatov, zadnji trije kandidati skupaj opravljajo izpit. Ustnega izpita ne more opravljati samo en kandidat naenkrat. 

Fotografiranje na dan izpita

Na nekaterih izpitih Cambridge English je obvezno fotografiranje na dan izpita. Fotografiranje lahko poteka na dan pisnih delov ali ustnega dela izpita. 

Vsi kandidati ali njihovi starši oziroma skrbniki morajo podpisati Obrazec za privolitev v fotografiranje. 

PRED ZAČETKOM

 • Prinesite svinčnik, radirko, kemični svinčnik, potni list/osebno izkaznico in urnik. 
 • Na kraju, kjer se opravlja izpit, bodite 30 minut pred začetkom.
 • Preglejte oznake in poiščite sobo, kjer bo potekal vaš izpit. Nadzornik vas bo obvestil, kdaj lahko vstopite. 
 • Urnik imejte pri sebi in si zapomnite svojo številko. Soba in miza, kjer boste opravljali izpit, sta določeni glede na vašo številko.

MED IZPITI

OB VSTOPU V SOBO:

 • Ko se boste usedli na svoje mesto, bo nadzornik pregledal vaš potni list/osebno izkaznico zaradi preverjanja istovetnosti. 
 • Nadzornik bo razdelil vprašalne pole (in v nekaterih primerih posebne liste za odgovore in/ali papir za opombe).
 • Če na vprašalnih polah vaše ime ni natisnjeno pravilno, prosim takoj obvestite nadzornika oziroma pomočnika. 
 • Nadzornik bo dal  natančna navodila za vsako izpitno polo. Pozorno poslušajte in se obrnite na pomočnika, če vam postopek ni jasen.

Na nekaterih izpitih Cambridge English je obvezno fotografiranje na dan izpita. Fotografiranje lahko poteka na dan pisnih delov ali ustnega dela izpita.

Vsi kandidati ali njihovi starši oziroma skrbniki morajo podpisati Obrazec za privolitev v fotografiranje.

Rezultati

Večina rezultatov bo objavljena štiri tedne po datumu pisnega izpita. Preostale rezultate bomo nato objavili v naslednjih dveh tednih.

JEZIKOVNE ŠOLE

Vse jezikovne šole, ki so prijavile kandidate na izpite Cambridge English Language Assessment bodo imele dostop do rezultatov svojih učencev oziroma tečajnikov na strani za rezultate za jezikovne šole Cambridge Assessment English. Po prijavi bodo šole prejele e-obvestilo s podatki za prijavo. Kandidati, ki so se prijavili prek šole, se lahko prijavijo tudi na spletne rezultate.

Potrdila

Po opravljenem izpitu vam bomo približno dva meseca po objavi rezultatov poslali potrdilo. Če ste se prijavili prek jezikovne šole, bo vaše potrdilo prejela jezikovna šola. Če ste se prijavili kot posameznik, boste potrdilo prejeli po pošti.

OB KONCU IZPITA:

 • Na koncu testa vam bodo naročili, da odložite pisalo. 
 • Preden lahko zapustite sobo, bodo nadzorniki pobrali vse vprašalne pole, liste z odgovori in zapiske. Med pobiranjem morate ostati na svojem mestu. 

PO IZPITU:

 • Preden zapustite sobo, se prepričajte, da ste vzeli vse osebne stvari.
 • Obdržite kopijo urnika, saj boste za preverjanje rezultatov potrebovali kodo, navedeno na urniku.

Cambridge izpiti ne zastarajo.

Vračilo stroškov 

Plačila vračamo samo iz zdravstvenih razlogov, poleg tega pa so mogoča tudi vračila v primeru odsotnosti zaradi smrti v družini.

V primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov morate izpolniti zahtevek za vračilo in  priložiti zdravniško ali bolnišnično potrdilo. 

Zahtevo in priložene dokumente morate poslati na British Council v roku dveh tednov od datuma pisnih delov izpita. Vrnili vam bomo 70 odstotkov vplačila. 

Vsa nakazila odobrenih zahtevkov za povrnitev vplačila bomo izvedli po objavi rezultatov izpita. 

Vplačila ni mogoče prenesti na poznejši rok ali na izpit druge zahtevnostne stopnje.

Vračila stroškov so mogoča samo, če ne opravite nobenega dela izpita.

Anglija:

OrganisationTypeAdmission LevelCPECAEFCEPETKET
Abu Dhabi Petroleum Company LtdCorporateUnknownFCE
ADA Computer Systems LimitedCorporateUnknownFCE
ADT Fire and SecurityCorporateUnknownCAE
Adventist Development & Relief Agency International (ADRA)CorporateUnknownFCE
AIG Europe (UK) LtdCorporateUnknownFCE
Albert Bartlett & Sons LtdCorporateUnknownFCE
Alcatel-Lucent – United KingdomCorporateUnknownCAEFCE
Alitalia – United KingdomCorporateUnknownFCE
Allpay.net LimitedCorporateUnknownFCE
AmbiosCorporateUnknownCAE
American Express – United KingdomCorporateUnknownFCE
AOC International LtdCorporateUnknownPET
Ashburnham Christian TrustCorporateUnknownFCE
Bank Saderat PLC (BSPLC)CorporateUnknownKET
Baumann Fabrics LtdCorporateUnknownCAE
Bayer – United KingdomCorporateUnknownFCE
BDB LtdCorporateUnknownCAEFCE
BenfieldCorporateUnknownFCE
Beresford Blake Thomas (BBT)CorporateUnknownFCE
BEZEMA AGCorporateUnknownFCE
Biagio Restaurant GroupCorporateUnknownKET
Bio-Synergy LtdCorporateUnknownFCE
BMW – United KingdomCorporateUnknownCAEFCE
British Accreditation Council – BACCorporateCPECAEFCEPETKET
BSI Generali UK LimitedCorporateUnknownCAE
Buckingham Foods LtdCorporateUnknownPETKET
BUPA South Bank HospitalCorporateUnknownFCE
Cambridge Pharma Consultancy LtdCorporateUnknownCPE
Campanile Hotel CardiffCorporateUnknownFCE
Careys ManorCorporateUnknownKET
Careys Manor HotelCorporateUnknownPETKET
Chelsea Football Club AcademyCorporateUnknownPETKET
Chevron – United KingdomCorporateUnknownCPE
Chromeco LtdCorporateUnknownPET
CreativelinkCorporateUnknownFCE
Credit Suisse – United KingdomCorporateUnknownCPECAEFCE
Croftside Tennis ClubCorporateUnknownCAE
Cronite Precision Castings LtdCorporateUnknownFCE
Crown Venue Catering (CVC)CorporateUnknownKET
DHL – United KingdomCorporateUnknownCAE
Döhle (IOM) LtdCorporateUnknownFCE
Dr CJ Smart & PartnersCorporateUnknownCAE
DystarCorporateUnknownFCE
ED&F Man Holdings LtdCorporateUnknownCAE
Electronic Data Systems (EDS) Pvt. Ltd – United KingdomCorporateUnknownCAEFCE
Erdenet Mining CorporationCorporateUnknownFCE
EurostarCorporateUnknownCAE
FedEx – United KingdomCorporateUnknownCAE
FiatCorporateUnknownCAE
Fidelity InvestmentsCorporateUnknownCAE
Forthspring Inter Community GroupCorporateUnknownCAE
Freshfields Bruckhaus DeringerCorporateUnknownCPE
GKN AutomotiveCorporateUnknownFCE
GlaxoSmithKline (GSK) – United KingdomCorporateUnknownCPEFCE
Graces Home International Ltd. (GHIL)CorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
HarrodsCorporateUnknownCAE
Helvetia Group UKCorporateUnknownCAE
Hermolis and Co LtdCorporateUnknownFCE
Huxley Bertram Engineering LtdCorporateUnknownCAE
IBM – United KingdomCorporateUnknownCAEFCE
ISAF International Sailing Federation (UK) LtdCorporateUnknownCAE
John Innes CentreCorporateUnknownCAE
Jolly HotelsCorporateUnknownKET
JT International (JTI)CorporateUnknownFCE
Kimberly-Clark LtdCorporateUnknownCAEFCE
Kinetick ConsultingCorporateUnknownKET
KPMG – UKCorporateUnknownCAE
Kraft Foods UK LtdCorporateUnknownFCE
Kuoni HouseCorporateUnknownCAE
L’Oréal (UK) LimitedCorporateUnknownFCE
London CitizensCorporateUnknownCAE
London Zen CentreCorporateUnknownCAE
Luk Aftermarket-Service LtdCorporateUnknownFCE
Markon Sawafuji LimitedCorporateUnknownCAE
May Gurney LtdCorporateUnknownCPECAEFCE
Medipure LtdCorporateUnknownFCE
Migrant HelplineCorporateUnknownPET
Millstream Hotel & RestaurantCorporateUnknownFCE
Morgan Group LLCCorporateUnknownFCE
Mourant LimitedCorporateUnknownCAE
National Grid Company PLCCorporateUnknownFCE
Nestlé – United KingdomCorporateUnknownCPE
Netto Foodstores LtdCorporateUnknownCAEFCEPET
NHS (National Health Service)CorporateUnknownCAEFCE
North Hampshire Hospitals NHS TrustCorporateUnknownFCE
Oman LNGCorporateUnknownFCEPET
Open TextCorporateUnknownCPE
Orange – United KingdomCorporateUnknownFCE
Orlight LtdCorporateUnknownFCE
P&OCorporateUnknownFCE
Pelliconi UK LtdCorporateUnknownCPECAE
PeugeotCorporateUnknownCPE
Pirelli – United KingdomCorporateUnknownCPECAE
PricewaterhouseCoopers (PwC) – United KingdomCorporateUnknownFCE
Princess Cruises LtdCorporateUnknownFCE
Prudential PLCCorporateUnknownFCE
Qualcomm UK LtdCorporateUnknownCAE
RemployCorporateUnknownPETKET
Renaissance London Heathrow HotelCorporateUnknownPET
Revere Hotel & RestaurantCorporateUnknownCAE
Richard Lewis CommunicationsCorporateUnknownFCE
Roche – United KingdomCorporateUnknownCPE
Rockwell Automation – United KingdomCorporateUnknownCPE
Rolls-Royce International LtdCorporateUnknownCPEFCE
Samsung Electronics (UK) LtdCorporateUnknownPET
SCA Community Care ServicesCorporateUnknownFCE
Security WatchdogCorporateCPECAEPETKET
SFS Group LtdCorporateUnknownFCE
Sheraton Hotels – United KingdomCorporateUnknownFCEPET
Siemens – United KingdomCorporateUnknownFCE
SIM InternationalCorporateUnknownFCE
SMC PneumaticsCorporateUnknownFCEPET
Software Logistics Ltd.CorporateUnknownFCE
Sonangol LtdCorporateUnknownPET
Sonatrach Petroleum Corporation (SPC BVI)CorporateUnknownKET
SonyCorporateUnknownCPECAE
Supply Chain Europe LimitedCorporateUnknownCAE
Teknica (UK) LtdCorporateUnknownPET
Thermo Electron CorporationCorporateUnknownFCE
Tools For SolidarityCorporateUnknownFCE
Trueform EngineeringCorporateUnknownKET
UBS – United KingdomCorporateUnknownCPECAEFCE
Unilever – United KingdomCorporateUnknownFCE
Unipath LimitedCorporateUnknownPET
UPM Kymmene LtdCorporateUnknownCPE
Urbium PLCCorporateUnknownPET
Victim SupportCorporateUnknownCPE
Virgin ActiveCorporateUnknownPET
Watson Wyatt LLPCorporateUnknownCPE
Wyeth – United KingdomCorporateUnknownCAE
XL InsuranceCorporateUnknownCAEFCE
YazakiCorporateUnknownPET
YMCA – United KingdomCorporateUnknownFCE
Yukos Services (UK) LtdCorporateUnknownFCEPET
Yuma LtdCorporateUnknownKET
Zurich Financial Services, UKCorporateUnknownPET
Adam Smith CollegeFurther EducationUnknownCPECAEFCE
Alpha Meridian CollegeFurther EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Ashley School of ManagementFurther EducationUnknownCAEFCE
Bloomberg CollegeFurther EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
Cambridge Centre for Sixth-form Studies (CCSS)Further EducationUnknownPETKET
Harrow CollegeFurther EducationUnknownFCE
Highlands College JerseyFurther EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
Interlink College of Technology and Business StudiesFurther EducationUnknownCPECAEFCEPET
John Ruskin CollegeFurther EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Keele University, Faculty of Medicine & Health SciencesFurther EducationUndergraduateCPECAE
Keele University, Faculty of Medicine & Health SciencesFurther EducationPostgraduateCPECAE
Kingston CollegeFurther EducationFoundation/PathwayCPECAEFCEPET
Leeds Professional CollegeFurther EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Leicester College Freemen’s Park Campus (Apc)Further EducationUnknownCPECAEFCE
Pembroke College, Summer ProgrammesFurther EducationUnknownCPECAE
Sussex Downs CollegeFurther EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of Edinburgh, College of Medicine & Veterinary MedicineFurther EducationUndergraduateCPECAE
University of Edinburgh, College of Medicine & Veterinary MedicineFurther EducationPostgraduateCPECAE
Warnborough CollegeFurther EducationPostgraduateCAE
Chevening ScholarshipsGovernment BodiesUnknownCAE
Citizens Advice BureauGovernment BodiesUnknownCAEFCE
Civil Service RecruitmentGovernment BodiesUnknownCPECAEFCE
General Osteopathic Council (GosC)Government BodiesUnknownCAE
Ofqual – Office of the Qualifications and Examinations RegulatorGovernment BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Westminster City CouncilGovernment BodiesUnknownCPE
Aberystwyth UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Aberystwyth UniversityHigher EducationMBACPECAE
Aberystwyth UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Aberystwyth University, Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of English and Creative WritingHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of History and Welsh HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of Information StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of International PoliticsHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of Law and CriminologyHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Department of Theatre, Film and Television StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, Institute of Biological, Environmental and Rural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, School of ArtHigher EducationPostgraduateCAE
Aberystwyth University, School of Management and BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
AECC Chiropractic CollegeHigher EducationUnknownCPECAE
AECC Chiropractic CollegeHigher EducationUndergraduateCPE
All Nations Christian CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
All Nations Christian CollegeHigher EducationPostgraduateCPE
All Nations Christian CollegeHigher EducationUnknownFCE
American InterContinental University, LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
American InterContinental University, LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Anglia Ruskin UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Anglia Ruskin UniversityHigher EducationMBACPECAE
Anglia Ruskin UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCEPET
Anglia Ruskin UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Anglia Ruskin University, Chelmsford Campus, Faculty of Arts, Law & Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Chelmsford Campus, Faculty of Health, Social Care & EducationHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Chelmsford Campus, Faculty of Health, Social Care & EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, Chelmsford Campus, Lord Ashcroft International Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Chelmsford Campus, Lord Ashcroft International Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Arts, Law and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Arts, Law and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Health, Social Care and EducationHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Health, Social Care and EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Science and TechnologyHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Faculty of Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, Lord Ashcroft Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, Lord Ashcroft Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Anglia Ruskin University, University Centre Harlow, Faculty of Arts, Law & Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Anglia Ruskin University, University Centre Harlow, Lord Ashcroft International Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Architectural Association School of ArchitectureHigher EducationUndergraduateCPECAE
Architectural Association School of ArchitectureHigher EducationPostgraduateCPECAE
Ashridge Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Aston Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
Aston Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Aston UniversityHigher EducationMBACPECAE
Aston UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Aston UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Bangor UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Bangor UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Bangor UniversityHigher EducationMBACPE
Bangor UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Bangor University, English Language Centre for Overseas Students (ELCOS)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Bangor University, English Language Centre for Overseas Students (ELCOS)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Barnet CollegeHigher EducationFoundation/PathwayFCEPET
Barts and The London School of Medicine and DentistryHigher EducationUnknownCPE
Basingstoke College of TechnologyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Bath CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Bath Spa UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Bath Spa UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Bath Spa UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Bath Spa University, School of Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Bath Spa University, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Bath Spa University, School of Humanities and Cultural IndustriesHigher EducationPostgraduateCAE
Bath Spa University, School of Music and Performing ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Bedford CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
Bird CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
Birkbeck, University of LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Birkbeck, University of LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Birmingham City UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Birmingham City UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Birmingham City UniversityHigher EducationMBACPE
Birmingham City UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Birmingham City University, Birmingham City Business SchoolHigher EducationMBACAE
Birmingham ConservatoireHigher EducationUnknownCPECAE
Birmingham Metropolitan College – Sutton ColdfieldHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Blackburn CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Blackburn CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Blake Hall CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Bournemouth & Poole CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
Bournemouth UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Bournemouth UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Bournemouth University, School of Health and Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
Bournemouth University, The Media School, Talbot CampusHigher EducationPostgraduateCAE
Bournville CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Bournville CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Bournville CollegeHigher EducationUnknownPETKET
BPP University College of Professional StudiesHigher EducationUnknownCPE
BPP University College of Professional StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Bradford CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCEPETKET
Bradford CollegeHigher EducationPostgraduateCAEPETKET
Bradford CollegeHigher EducationUndergraduateCAEPETKET
Bridgwater CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Bridgwater CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
British College of Osteopathic MedicineHigher EducationUndergraduateCAE
British College of Osteopathic MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
British School of OsteopathyHigher EducationUndergraduateCPECAE
Brunel IPLC, Brunel UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Brunel UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Brunel UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Brunel UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Brunel UniversityHigher EducationMBACPECAE
Brunel University, Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, Law SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of ArtsHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Engineering and DesignHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Engineering and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of Health Sciences and Social CareHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Health Sciences and Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of Information Systems, Computing & MathematicsHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Information Systems, Computing & MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Brunel University, School of Sport and EducationHigher EducationUndergraduateCAE
Brunel University, School of Sport and EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Buckinghamshire New UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Buckinghamshire New UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Buckinghamshire New UniversityHigher EducationMBACPECAE
Buckinghamshire New UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Burton CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Burton CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Business and Computing College of West LondonHigher EducationUndergraduateFCE
Business and Computing College of West LondonHigher EducationFoundation/PathwayPET
Canterbury Christ Church UniversityHigher EducationMBACPECAE
Canterbury Christ Church UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Canterbury Christ Church UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Canterbury Christ Church UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
Canterbury CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Capel Manor CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Cardiff Metropolitan UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCEPET
Cardiff Metropolitan UniversityHigher EducationMBACPECAEFCE
Cardiff Metropolitan UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Cardiff Metropolitan UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cardiff UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cardiff UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Cardiff UniversityHigher EducationMBACPECAE
Cardiff University – Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cardiff University – Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of BiosciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of DentistryHigher EducationUnknownCAE
Cardiff University – School of Earth and Ocean SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of English, Communication and PhilosophyHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of European Languages, Translation and PoliticsHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Healthcare StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of History, Archaeology and ReligionHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Modern LanguagesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Optometry and Vision SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Pharmacy and Pharmaceutical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Physics and AstronomyHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Planning and GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
Cardiff University – School of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
?Cardiff University – Wales Deanery (Postgraduate School of Medical and Dental Education)Higher EducationPostgraduateCAE
Carmarthenshire CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Carmarthenshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Carmarthenshire CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Cass Business School – City, University of LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cass Business School – City, University of LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Cass Business School – City, University of LondonHigher EducationMBACPECAE
Catford CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Central College NottinghamHigher EducationUndergraduateCPECAE
Central College NottinghamHigher EducationPostgraduateCPECAE
Central College NottinghamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Central School of Speech and DramaHigher EducationUndergraduateCPECAE
Central School of Speech and DramaHigher EducationPostgraduateCPECAE
Central Sussex CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
Central Sussex CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Chichester CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Chichester CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
City & Guilds of London Art SchoolHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
City & Guilds of London Art SchoolHigher EducationUnknownFCE
City College Brighton and HoveHigher EducationUndergraduateCAE
City College Brighton and HoveHigher EducationFoundation/PathwayFCE
City College CoventryHigher EducationFoundation/PathwayFCE
City College CoventryHigher EducationUndergraduateCPECAE
City of Sunderland CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
City of Sunderland CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
City University, London – City Law SchoolHigher EducationUnknownCPE
City, University of LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
City, University of LondonHigher EducationMBACPECAE
City, University of LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
City, University of LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
City, University of London – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
City, University of London – School of Arts and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
City, University of London – School of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
City, University of London – School of Mathematics, Computer Science and EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Cliff CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Cliff CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Colchester InstituteHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Colchester InstituteHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Coleg Llandrillo CymruHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Coleg Llandrillo CymruHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Coleg Llandrillo CymruHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Coleg MenaiHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Coleg MenaiHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Coleg MenaiHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Coleg MorgannwygHigher EducationUndergraduateCPECAE
College of Estate ManagementHigher EducationUndergraduateCAE
Cornwall CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Cornwall CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Courtauld Institute of Art (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Courtauld Institute of Art (University of London)Higher EducationFoundation/PathwayCAE
Courtauld Institute of Art (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Coventry UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Coventry UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Coventry UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Coventry UniversityHigher EducationMBACPECAEFCE
Coventry University, Centre for the Study of Higher EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Coventry University, Faculty of Business, Environment and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
Coventry University, Faculty of Engineering and ComputingHigher EducationUndergraduateCAE
Coventry University, Faculty of Engineering and ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
Coventry University, Faculty of Health and Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Coventry University, School of Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Coventry University, School of Lifelong LearningHigher EducationPostgraduateCAE
Cranfield UniversityHigher EducationMBACPE
Cranfield UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cranfield University – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cranfield University, Cranfield Defence and SecurityHigher EducationPostgraduateCAE
Cranfield University, Cranfield HealthHigher EducationPostgraduateCAE
Cranfield University, School of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Cranfield University, School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Cranfield University, School of ManagementHigher EducationPostgraduateCPECAE
Cranfield University, School of ManagementHigher EducationMBACPECAE
Croydon CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Croydon CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Croydon CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCEPET
De Montfort UniversityHigher EducationUnknownCPECAE
De Montfort University, Faculty of Business and LawHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
De Montfort University, Faculty of Business and LawHigher EducationMBACPECAEFCE
De Montfort University, Faculty of Business and LawHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
De Montfort University, Faculty of Business and LawHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Department for Continuing Education, University of OxfordHigher EducationUnknownCAE
Doncaster College University CentreHigher EducationUndergraduateCPECAE
Doncaster College University CentreHigher EducationPostgraduateCPECAE
Doncaster College University CentreHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Duncan of Jordanstone College of Art & DesignHigher EducationUnknownCAE
Duncan of Jordanstone College of Art & DesignHigher EducationUndergraduateCPE
Dundee CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Dundee CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Durham UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Durham UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Durham UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Durham UniversityHigher EducationMBACPE
Durham University Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
Durham University Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Durham University, Durham Law SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
Durham University, School of Modern Languages and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
East Berkshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
East Sussex College GroupHigher EducationUndergraduateCPECAE
East Sussex College GroupHigher EducationPostgraduateCPECAE
East Sussex College GroupHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Edge Hill UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Edge Hill UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Edge Hill UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Edinburgh Business School (Heriot-Watt University)Higher EducationUnknownCPECAE
Edinburgh College of ArtHigher EducationPostgraduateCPECAE
Edinburgh College of ArtHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Edinburgh College of ArtHigher EducationUndergraduateCPECAE
Edinburgh Napier UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Edinburgh Napier UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Edinburgh Napier University – Faculty of Engineering, Computing & Creative IndustriesHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Edinburgh Napier University – Faculty of Engineering, Computing & Creative IndustriesHigher EducationUndergraduateFCE
Edinburgh Napier University – School of Arts and Creative Industries – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Edinburgh Napier University Business SchoolHigher EducationPostgraduateFCE
Edinburgh Napier University Business SchoolHigher EducationUndergraduateFCE
Edinburgh Napier University, Faculty of Health, Life & Social SciencesHigher EducationUndergraduateFCE
Edinburgh Napier University, Faculty of Health, Life & Social SciencesHigher EducationPostgraduateFCE
Edinburgh’s Telford CollegeHigher EducationPostgraduateFCE
EIT Digital Master SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
English Language Study Unit Loughborough UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
English Language Study Unit Loughborough UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
English Language Study Unit Loughborough UniversityHigher EducationMBACPECAE
English Language Study Unit Loughborough UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
European Business School LondonHigher EducationMBACAE
European Business School LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
European Business School LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
European Business School LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
European School of OsteopathyHigher EducationUndergraduateCPECAE
European University, LondonHigher EducationMBAFCE
European University, LondonHigher EducationPostgraduateFCE
European University, LondonHigher EducationUndergraduateFCE
Excel CollegeHigher EducationPostgraduateCAE
Excel CollegeHigher EducationFoundation/PathwayPET
Excel CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
Exeter CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Exeter CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Exeter CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Falmouth UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Falmouth UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Falmouth UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Falmouth University, School of ArtHigher EducationPostgraduateCAE
Falmouth University, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Falmouth University, School of MediaHigher EducationPostgraduateCAE
Falmouth University, School of PerformanceHigher EducationPostgraduateCAE
Farnborough College of TechnologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
Florence Nightingale School of Nursing and MidwiferyHigher EducationPostgraduateCPECAE
Florence Nightingale School of Nursing and MidwiferyHigher EducationUndergraduateCPECAE
Franciscan Study CentreHigher EducationUndergraduateCPE
Franciscan Study CentreHigher EducationPostgraduateCPE
Gemological Institute of America (GIA), LondonHigher EducationUnknownCAE
Glasgow Caledonian UniversityHigher EducationMBACPECAE
Glasgow Caledonian UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Glasgow Caledonian UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Glasgow Caledonian University, School for Business and SocietyHigher EducationUndergraduateCAE
Glasgow Caledonian University, School for Business and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
Glasgow Caledonian University, School of Engineering and Built EnvironmentHigher EducationUndergraduateCAE
Glasgow Caledonian University, School of Engineering and Built EnvironmentHigher EducationPostgraduateCAE
Glasgow Caledonian University, School of Health and Life SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Glasgow Caledonian University, School of Health and Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Glynd?r UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Glynd?r UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Goldsmiths, University of LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Goldsmiths, University of LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Goldsmiths, University of LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Goldsmiths, University of LondonHigher EducationPostdoctoralFCE
Goldsmiths, University of London, Centre for Cultural StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of AnthropologyHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of AnthropologyHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of AnthropologyHigher EducationPostdoctoralFCE
Goldsmiths, University of London, Department of ArtHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of ArtHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of ComputingHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of DesignHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Educational StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of English & Comparative LiteratureHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of English & Comparative LiteratureHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of HistoryHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Media & CommunicationsHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Media & CommunicationsHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of MusicHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of PoliticsHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of PoliticsHigher EducationPostdoctoralCAE
Goldsmiths, University of London, Department of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of PsychologyHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Social, Therapeutic & Community StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Social, Therapeutic & Community StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of SociologyHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of SociologyHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Theatre and PerformanceHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Theatre and PerformanceHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Visual CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Department of Visual CulturesHigher EducationUndergraduateCAE
Goldsmiths, University of London, Institute for Creative & Cultural EntrepreneurshipHigher EducationPostgraduateCAE
Gower College SwanseaHigher EducationUndergraduateCPECAE
Gower College SwanseaHigher EducationPostgraduateCPECAE
Gower College SwanseaHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Gower College SwanseaHigher EducationUnknownFCE
Greenwich School of ManagementHigher EducationMBACPECAEFCE
Guildford College of Further and Higher EducationHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Guildford College of Further and Higher EducationHigher EducationUndergraduateFCE
Guildhall School of Music and DramaHigher EducationUndergraduateCPECAE
Guildhall School of Music and DramaHigher EducationPostgraduateCPECAE
Harper Adams University CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Henley Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
Henley Business SchoolHigher EducationMBACPECAE
Henley College CoventryHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Hereford College of ArtsHigher EducationUndergraduateCPE
Hereford College of ArtsHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Heriot-Watt UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Heriot-Watt UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Heriot-Watt UniversityHigher EducationMBACPECAE
Heriot-Watt UniversityHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Heriot-Watt University – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Heriot-Watt University, School of Management and LanguagesHigher EducationPostgraduateCAE
Hertford Regional College (Ware Centre)Higher EducationFoundation/PathwayCAE
Heythrop College (University of London)Higher EducationUndergraduateCPE
Heythrop College (University of London)Higher EducationPostgraduateCPE
Highbury College, PortsmouthHigher EducationUndergraduateCPECAE
Highbury College, PortsmouthHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Holborn CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Holborn CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Holborn CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hopwood Hall CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Hopwood Hall CollegeHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Hull York Medical SchoolHigher EducationUndergraduateCPE
Hult International Business School – London Undergraduate CampusHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Hult International Business School, LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hult International Business School, LondonHigher EducationMBACPECAE
Hult International Business School, LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hult International Business School, LondonHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Huntingdonshire Regional CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Imperial College Business SchoolHigher EducationUnknownCPE
Imperial College LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Imperial College LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Imperial College London – Faculty of MedicineHigher EducationUndergraduateCPE
Imperial College London – School of Life SciencesHigher EducationUnknownCPE
Institute of Commonwealth Studies (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Institute of Continuing Education, University of Cambridge (ICE)Higher EducationFoundation/PathwayCPECAE
INTO Glasgow Caledonian UniversityHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – City University LondonHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – Newcastle UniversityHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – Queen’s University BelfastHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – University of East AngliaHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – University of East Anglia, LondonHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – University of East Anglia, Newton ProgrammeHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – University of ExeterHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
INTO Partnership – University of ManchesterHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
Inverness College UHIHigher EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
Isle of Wight CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Isle of Wight CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Isle of Wight CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
K CollegeHigher EducationUnknownCAE
Kaplan International Colleges, UKHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Kaplan International Colleges, UKHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Keele UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Keele UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Keele UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Keele University, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Keele University, Faculty of Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Kidderminster CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
King’s College London (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, Brazil Institute (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, China Institute (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, India Institute (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, Institute of Psychiatry (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, King’s Learning Institute (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, School of Arts & Humanities (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, School of Biomedical Sciences (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London, School of Biomedical Sciences (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, School of Law (University of London)Higher EducationUndergraduateCPE
King’s College London, School of Law (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London, School of Medicine (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, School of Medicine (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London, School of Natural & Mathematical SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London, School of Natural & Mathematical SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, School of Nursing & MidwiferyHigher EducationPostgraduateCPECAE
King’s College London, School of Nursing & MidwiferyHigher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, School of Social Science & Public Policy (University of London)Higher EducationPostgraduateCPE
King’s College London, School of Social Science & Public Policy (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
King’s College London, The Dental Institute (University of London)Higher EducationPostgraduateCAE
King’s College London, Undergraduate Summer SchoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
Kingston UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Kingston UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Kingston UniversityHigher EducationMBACPE
Kingston University – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Kingston University, Faculty of Art, Design and ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
Kingston University, Faculty of Arts and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Kingston University, Faculty of Business and LawHigher EducationPostgraduateCAE
Kingston University, Faculty of Health, Social Care and EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Kingston University, Faculty of Science, Engineering and ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
Kirklees CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Lancaster UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Lancaster UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Lancaster UniversityHigher EducationMBACPE
Lancaster University Management SchoolHigher EducationUndergraduateCPE
Lancaster University Management SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Lancaster University, Faculty of Arts & Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Lancaster University, Faculty of Health & MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
Lancaster University, Faculty of Science & TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Leeds Beckett UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Leeds Beckett UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Leeds Beckett UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Leeds Beckett University, Faculty of Business & LawHigher EducationUndergraduateCAE
Leeds College of ArtHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Leeds College of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
Leeds College of MusicHigher EducationUndergraduateCAE
Leeds College of MusicHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Leeds Trinity UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Leeds Trinity UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Leeds Trinity UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Leeds University Business SchoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
Leeds University Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
Limkokwing University of Creative Technology, London CampusHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Liverpool Hope UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Liverpool Hope UniversityHigher EducationMBACPECAE
Liverpool Hope UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Liverpool Hope University Business School and the Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Liverpool Hope University, Faculty of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
Liverpool Hope University, Faculty of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Liverpool Hope University, Faculty of Sciences and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Liverpool John Moores UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
London Academy Business SchoolHigher EducationUndergraduateCPEFCEPET
London Business SchoolHigher EducationMBACPECAE
London Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
London Centre for Fashion StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
London Centre for Fashion StudiesHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
London College, University College KensingtonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
London College, University College KensingtonHigher EducationPostgraduateCPECAE
London College, University College KensingtonHigher EducationMBACPECAE
London College, University College KensingtonHigher EducationUndergraduateCPECAE
London Film SchoolHigher EducationPostgraduateCPE
London Metropolitan UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
London Metropolitan UniversityHigher EducationMBACPECAE
London Metropolitan UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
London Metropolitan UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
London Metropolitan University, Faculty of Business and LawHigher EducationPostgraduateCAE
London Metropolitan University, Faculty of Life Sciences and ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
London Metropolitan University, Faculty of Social Sciences and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCPE
London School of Business and FinanceHigher EducationPostgraduateCAE
London School of Business and FinanceHigher EducationMBACAE
London School of Business and FinanceHigher EducationFoundation/PathwayCAE
London School of Business and FinanceHigher EducationUndergraduateCAE
London School of Economics and Political Science (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of AccountingHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of AccountingHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of AnthropologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of AnthropologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Economic HistoryHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Economic HistoryHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Economic History – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of EconomicsHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of EconomicsHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of FinanceHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Geography and EnvironmentHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Geography and EnvironmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of GovernmentHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of GovernmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of International DevelopmentHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of International HistoryHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of International HistoryHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of International RelationsHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of International RelationsHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of LawHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of LawHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of ManagementHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of ManagementHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of MathematicsHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of MathematicsHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Media and CommunicationsHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Philosophy, Logic and Scientific MethodHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Philosophy, Logic and Scientific MethodHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Social PolicyHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of Social PolicyHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of SociologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of SociologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of StatisticsHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Department of StatisticsHigher EducationUndergraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, European InstituteHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Gender InstituteHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, IDEASHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, Institute of Social PsychologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Economics and Political Science, LSE CitiesHigher EducationPostgraduateCAE
London School of Economics and Political Science, Methodology InstituteHigher EducationPostgraduateCPECAE
London School of Hygiene and Tropical MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
London South Bank UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
London South Bank UniversityHigher EducationMBACPECAE
London South Bank UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
London South Bank UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Loughborough CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Loughborough CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Loughborough CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Loughborough UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Loughborough UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Loughborough UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Loughborough UniversityHigher EducationMBACPECAE
Loughborough University, Department of Aeronautical and Automotive EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of Chemical EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of English and DramaHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of MaterialsHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of Mathematical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of PhysicsHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of Politics, History and International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Department of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, Design SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of Business and EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of Civil and Building EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of Electronic, Electrical and Systems EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of Mechanical and Manufacturing EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of Sport, Exercise and Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Loughborough University, School of the ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Lowestoft CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Lowestoft CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Lowestoft CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
LSE-PKU Summer School 2016Higher EducationUnknownCPECAE
Manchester Business School (The University of Manchester)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Manchester Business School (The University of Manchester)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Manchester Business School (The University of Manchester)Higher EducationMBACPECAE
Manchester Metropolitan UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Manchester Metropolitan UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Manchester Metropolitan UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Manchester Metropolitan UniversityHigher EducationMBACPECAE
Medway School of PharmacyHigher EducationPostgraduateCAE
Memorial University of Newfoundland, Harlow CampusHigher EducationUndergraduateCPECAE
Middlesex UniversityHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Middlesex UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Middlesex UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Middlesex University, Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Middlesex University, School of Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Middlesex University, School of Health and EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Middlesex University, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
Middlesex University, School of Media and Performing ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Middlesex University, School of Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Midlands Academy of Business and TechnologyHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Milton Keynes CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Mountbatten Institute, LondonHigher EducationGraduateCPECAE
NCI University in LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
NCI University in LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Nescot CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
New College NottinghamHigher EducationUnknownCPECAEFCE
New London CollegeHigher EducationMBACPECAEFCE
New London CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
New London CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Newcastle UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Newcastle UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Newcastle UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Newcastle University, School of Education, Communication and Language SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Newcastle University, School of Geography, Politics and SociologyHigher EducationUndergraduateCAE
Newcastle University, School of History, Classics and ArchaeologyHigher EducationPostgraduateCAE
Newcastle University, School of Marine Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Newcastle University, School of Mechanical and Systems EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Newham College of Further EducationHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Newham College of Further EducationHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Newham College of Further EducationHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Newman University College BirminghamHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
Newman University College BirminghamHigher EducationUndergraduateCAE
Newman University College BirminghamHigher EducationPostgraduateCAE
North East Worcestershire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
North East Worcestershire CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
North West College LondonHigher EducationUnknownFCE
Northbrook College, SussexHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Northbrook College, SussexHigher EducationPostgraduateCPECAE
Northbrook College, SussexHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Northern School of Contemporary DanceHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Northern School of Contemporary DanceHigher EducationUndergraduateCPECAE
Northern School of Contemporary DanceHigher EducationPostgraduateCPECAE
Northumbria UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Northumbria UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Northumbria UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Northumbria UniversityHigher EducationMBACPECAE
Norwich City College of Further and Higher EducationHigher EducationUndergraduateCPECAE
Norwich City College of Further and Higher EducationHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Norwich University of the ArtsHigher EducationUndergraduateCAE
Norwich University of the ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Nottingham Trent UniversityHigher EducationMBACPE
Nottingham Trent UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Nottingham Trent UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Nottingham Trent University, Nottingham Business SchoolHigher EducationMBACAE
Opus LearningHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Oriel College, University of OxfordHigher EducationUndergraduateCPECAE
Oxford & Cherwell Valley College City Centre CampusHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Oxford Brookes UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Oxford Brookes UniversityHigher EducationMBACPECAE
Oxford Brookes UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Oxford Brookes UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Oxford Brookes University, Faculty of BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
Oxford Brookes University, Faculty of Health and Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Oxford Brookes University, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Oxford Brookes University, Faculty of Technology, Design and EnvironmentHigher EducationPostgraduateCAE
Oxford Brookes University, Westminster Institute of EducationHigher EducationUndergraduateCPECAE
Oxford Brookes University, Westminster Institute of EducationHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Pembrokeshire CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Pembrokeshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Perth CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Perth CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Plymouth College of ArtHigher EducationUndergraduateCPECAE
Plymouth College of ArtHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Plymouth College of ArtHigher EducationPostgraduateCPECAE
Plymouth University International CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Plymouth University International CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Queen Margaret University, EdinburghHigher EducationPostgraduateCPECAE
Queen Margaret University, EdinburghHigher EducationUndergraduateCPECAE
Queen Margaret University, Institute for International Health & DevelopmentHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Margaret University, School of Arts, Social Sciences and ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Margaret University, School of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Mary (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Queen Mary (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Queen Mary (University of London)Higher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Queen Mary (University of London) – Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Mary (University of London) – Faculty of Medicine and DentistryHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Mary (University of London) – Faculty of Science and EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Queen Mary (University of London) – School of LawHigher EducationUndergraduateCPECAE
Queen Mary (University of London) – School of LawHigher EducationPostgraduateCPECAE
Queen’s University BelfastHigher EducationPostgraduateCPECAE
Queen’s University BelfastHigher EducationUndergraduateCPECAE
Queen’s University BelfastHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Queen’s University Belfast, School of Medicine, Dentistry and Biomedical SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Rambert School of Ballet and Contemporary DanceHigher EducationUndergraduateCPE
Rambert School of Ballet and Contemporary DanceHigher EducationFoundation/PathwayCPE
RavensbourneHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
RavensbourneHigher EducationUndergraduateCPECAE
RavensbourneHigher EducationPostgraduateCPECAE
Regent’s American College LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Regent’s American College LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Regent’s Business School LondonHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Regent’s Business School LondonHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Regent’s Business School LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Regent’s School of Drama, Film & Media (RSDFM)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Regent’s School of Drama, Film & Media (RSDFM)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Regent’s School of Fashion and DesignHigher EducationUndergraduateCAE
Regent’s School of Psychotherapy & PsychologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
Regent’s University LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Regent’s University LondonHigher EducationPostgraduateCAE
Richmond & Hillcroft Community CollegeHigher EducationUnknownPETKET
Richmond & Hillcroft Community CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Richmond & Hillcroft Community CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Richmond School of Management StudiesHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Richmond, the American International University in LondonHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Richmond, the American International University in LondonHigher EducationPostgraduateCPE
Robert Gordon UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Robert Gordon UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Rose Bruford CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Rose Bruford CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Royal Academy of DanceHigher EducationUnknownCAE
Royal Agricultural CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Royal Agricultural CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Royal Agricultural CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Royal Agricultural CollegeHigher EducationMBACPECAEFCE
Royal College of ArtHigher EducationPostgraduateCPECAE
Royal College of MusicHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Royal College of MusicHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Conservatoire of ScotlandHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Conservatoire of ScotlandHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Royal Holloway (University of London)Higher EducationPostgraduateCPE
Royal Holloway (University of London)Higher EducationFoundation/PathwayCPE
Royal Holloway (University of London), Department of Biological SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Biological SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of ClassicsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of ClassicsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Computer ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Drama & TheatreHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Drama & TheatreHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Earth SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Earth SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of EconomicsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of European StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of GeographyHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of HistoryHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of MathematicsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Media ArtsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Media ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of MusicHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of PhysicsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of PhysicsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Politics & International RelationsHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Politics & International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Department of Social WorkHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), Information Security GroupHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), School of ManagementHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), School of ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Holloway (University of London), School of Modern Languages, Literatures and CulturesHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Holloway (University of London), School of Modern Languages, Literatures and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
Royal Veterinary College (University of London)Higher EducationUndergraduateCAE
Royal Welsh College of Music and DramaHigher EducationUndergraduateCAE
Royal Welsh College of Music and DramaHigher EducationPostgraduateCAE
SAE InstituteHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
SAE InstituteHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
School of Advanced Study (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
School of Advanced Study (University of London), Institute of Advanced Legal StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Advanced Study (University of London), Institute of Commonwealth StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Advanced Study (University of London), Institute of English StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Advanced Study (University of London), Institute of Historical ResearchHigher EducationPostgraduateCAE
School of Advanced Study (University of London), Warburg InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
School of Oriental and African Studies (SOAS)Higher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
School of Oriental and African Studies (SOAS)Higher EducationUndergraduateCPEFCE
School of Oriental and African Studies (SOAS)Higher EducationPostgraduateCPECAE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Arts and HumanitiesHigher EducationUndergraduateCAEFCE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Languages and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Languages and CulturesHigher EducationUndergraduateCAEFCE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Law and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
School of Oriental and African Studies (SOAS) – Faculty of Law and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAEFCE
School of Pharmacy (University of London)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Sheffield CollegeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Sheffield CollegeHigher EducationUndergraduateFCE
Sheffield Hallam UniversityHigher EducationMBACPECAE
Sheffield Hallam UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Sheffield Hallam UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Sheffield Hallam University, Faculty of Arts, Computing, Engineering and SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Sheffield Hallam University, Faculty of Development and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
Sheffield Hallam University, Faculty of Health and WellbeingHigher EducationPostgraduateCAE
Sheffield Hallam University, Sheffield Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Shrewsbury College of Arts and TechnologyHigher EducationUndergraduateFCE
Somerset CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Somerset CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
South & City College BirminghamHigher EducationUnknownCPECAEFCE
South Cheshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPE
South Devon CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
South Devon CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
South Eastern Regional College, Lisburn (SERC)Higher EducationUnknownCPECAEFCE
South Essex College of Further & Higher EducationHigher EducationUndergraduateCPECAE
South Essex College of Further & Higher EducationHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
South Leicestershire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
South London CollegeHigher EducationUnknownFCE
South London CollegeHigher EducationFoundation/PathwayPET
South Thames CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
South Thames CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
South Tyneside CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Southampton Solent UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Southampton Solent UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Southwark CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Sparsholt College, HampshireHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Sparsholt College, HampshireHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Sparsholt College, HampshireHigher EducationPostgraduateCAEFCE
SRUC – Scotland’s Rural CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
SRUC – Scotland’s Rural CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
SRUC – Scotland’s Rural CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
St George’s, University of LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
St George’s, University of LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
St Mary’s University College TwickenhamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
St Mary’s University College TwickenhamHigher EducationPostgraduateCPECAE
St Mary’s University College TwickenhamHigher EducationUndergraduateCPECAE
Stafford CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Staffordshire UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Staffordshire UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Staffordshire UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Staffordshire UniversityHigher EducationMBACPECAEFCE
Stockport College of Further & Higher EducationHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Stockport College of Further & Higher EducationHigher EducationUndergraduateCPECAE
Stranmillis University CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
Stratford-upon-Avon CollegeHigher EducationUnknownCPECAE
Stratford-upon-Avon CollegeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Swansea Metropolitan University of Wales Trinity St. DavidHigher EducationUndergraduateCPECAE
Swansea Metropolitan University of Wales Trinity St. DavidHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Swansea Metropolitan University of Wales Trinity St. DavidHigher EducationMBACPECAE
Swansea Metropolitan University of Wales Trinity St. DavidHigher EducationPostgraduateCPECAE
Swansea UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Swansea UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of Arts and HumanitiesHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of EngineeringHigher EducationUndergraduateCPEFCE
Swansea University, College of Human and Health SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of Human and Health SciencesHigher EducationUndergraduateCPEFCE
Swansea University, College of LawHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of LawHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of MedicineHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea University, College of ScienceHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, School of ManagementHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Swansea University, School of ManagementHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Swansea University, Science without BordersHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Tameside College Ashton CentreHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Tameside College Ashton CentreHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Teesside UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Teesside UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Teesside UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Teesside University, School of Arts & MediaHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Teesside University, School of ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
Teesside University, School of Health & Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
Teesside University, School of Science & EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Teesside University, School of Social Sciences & LawHigher EducationPostgraduateCAE
Teesside University, Teesside Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
Telford College of Arts and TechnologyHigher EducationFoundation/PathwayFCE
The Arts University College at BournemouthHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
The Arts University College at BournemouthHigher EducationUndergraduateCPECAE
The Arts University College at BournemouthHigher EducationPostgraduateCAE
The College of LawHigher EducationUnknownCPECAE
The Institute for the Study of the Americas (University of London)Higher EducationUnknownCPECAE
The London ConsortiumHigher EducationUnknownCAE
The National Mathematics And Science CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
The Northern Consortium (NCUK)Higher EducationPostgraduateCPEFCE
The Northern Consortium (NCUK)Higher EducationUndergraduateCPEFCE
The Open UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
The Open UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
The Solihull CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
The Solihull CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
The University of Law – BirminghamHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – BristolHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – ChesterHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – ExeterHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – GuildfordHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – LeedsHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – London BloomsburyHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – London BloomsburyHigher EducationUndergraduateCPECAE
The University of Law – London MoorgateHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
The University of Law – ManchesterHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Trinity College of MusicHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
Trinity College of MusicHigher EducationUndergraduateCPECAE
Trinity College of MusicHigher EducationPostgraduateCPE
Trinity Laban Conservatoire of Music and DanceHigher EducationFoundation/PathwayPET
Trinity Laban Conservatoire of Music and DanceHigher EducationPostgraduateCPECAE
Trinity Laban Conservatoire of Music and DanceHigher EducationUndergraduateFCE
Tyne Metropolitan CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
University and Colleges Admissions Service (UCAS)Higher EducationUnknownCPECAE
University College BirminghamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University College BirminghamHigher EducationUndergraduateCPECAE
University College BirminghamHigher EducationPostgraduateCPECAE
University College London (UCL)Higher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University College London (UCL)Higher EducationPostgraduateCPECAE
University College London (UCL)Higher EducationUndergraduateCPECAE
University College London (UCL), Department of Earth SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University College London (UCL), School of Life and Medical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University College London (UCL), School of Life and Medical SciencesHigher EducationUndergraduateCPE
University College London (UCL), School of Slavonic and East European StudiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University College London (UCL), School of Slavonic and East European StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University College London Energy InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University College London, Institute of EducationHigher EducationMBACPE
University College London, Institute of EducationHigher EducationPostgraduateCPE
University College Plymouth – St Mark & St JohnHigher EducationUndergraduateCPECAE
University College Plymouth – St Mark & St JohnHigher EducationPostgraduateCPECAE
University for the Creative Arts, CanterburyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University for the Creative Arts, CanterburyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University for the Creative Arts, EpsomHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University for the Creative Arts, EpsomHigher EducationUndergraduateCPECAE
University for the Creative Arts, FarnhamHigher EducationUndergraduateCPECAE
University for the Creative Arts, FarnhamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University for the Creative Arts, MaidstoneHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University for the Creative Arts, MaidstoneHigher EducationUndergraduateCPECAE
University for the Creative Arts, RochesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University for the Creative Arts, RochesterHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
University for the Creative Arts, RochesterHigher EducationPostgraduateCPE
University of AberdeenHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of AberdeenHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Aberdeen, College of Arts and Social ScienceHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Aberdeen, College of Life Sciences and MedicineHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Aberdeen, College of Physical SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Abertay DundeeHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Abertay DundeeHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Abertay DundeeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
University of Abertay Dundee, Dundee Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Abertay Dundee, Dundee Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Arts, Media and Computer GamesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Arts, Media and Computer GamesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Contemporary SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Contemporary SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Science, Engineering and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Science, Engineering and TechnologyHigher EducationUndergraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Social and Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Abertay Dundee, School of Social and Health SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of BathHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of BathHigher EducationMBACPE
University of BathHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BathHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Bath, Faculty of Humanities & Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bath, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bath, School of Management Graduate DivisionHigher EducationPostgraduateCAE
University of BedfordshireHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BedfordshireHigher EducationMBACPECAE
University of BedfordshireHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of BedfordshireHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Bedfordshire Business SchoolHigher EducationUnknownCAE
University of Bedfordshire, Faculty of Creative Arts, Technologies & ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bedfordshire, Faculty of Education and SportHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bedfordshire, Faculty of Health and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of BirminghamHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BirminghamHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BirminghamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of BirminghamHigher EducationMBACPECAE
University of Birmingham College of Medical & Dental SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Birmingham College of Medical & Dental SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Birmingham, Birmingham Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, Birmingham Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, Birmingham Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, Life and Environmental SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, Life and Environmental SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of BiosciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Cancer SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Chemical EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Civil EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Clinical and Experimental MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of DentistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of EducationHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Electronic, Electrical and Computer EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of English, Drama and American & Canadian StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of English, Drama and American & Canadian StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Geography, Earth and Environmental SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Government and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Health and Population SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of History and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of History and CulturesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Languages, Cultures, Art History and MusicHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Languages, Cultures, Art History and MusicHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of MathematicsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Mechanical EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Metallurgy and MaterialsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Philosophy, Theology and ReligionHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Philosophy, Theology and ReligionHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Physics and AstronomyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Social PolicyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, School of Social PolicyHigher EducationUndergraduateCAE
University of Birmingham, School of Sport, Exercise and Rehabilitation SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Birmingham, Shakespeare InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University of BoltonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of BoltonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BoltonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BradfordHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BradfordHigher EducationFoundation/PathwayCPE
University of BradfordHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BradfordHigher EducationMBACPE
University of Bradford, School of Health StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bradford, School of Health StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Bradford, School of Life SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Bradford, School of Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bradford, School of Social and International StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of BrightonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BrightonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BrightonHigher EducationMBACPECAE
University of Brighton and Sussex Medical CentreHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Brighton, Brighton Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, Centre for Collaboration and PartnershipHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, College of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of Computing, Engineering and MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of Environment and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of Pharmacy and Biomolecular SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Brighton, School of Sport and Service ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
University of BristolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of BristolHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Bristol, Faculty of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bristol, Faculty of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bristol, Faculty of Medicine and DentistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bristol, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bristol, Faculty of Social Sciences and LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of BuckinghamHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of BuckinghamHigher EducationMBACPECAE
University of BuckinghamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of BuckinghamHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Buckingham, Medical SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Buckingham, School of BusinessHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Buckingham, School of BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
University of Buckingham, School of HumanitiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Buckingham, School of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Buckingham, School of LawHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Buckingham, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Buckingham, School of ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Buckingham, School of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of CambridgeHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of CambridgeHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Cambridge School of Clinical MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Cambridge, Judge Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Cambridge, School of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cambridge, School of Social and Political SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cambridge, School of TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Central LancashireHigher EducationMBACPECAE
University of Central LancashireHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCEPET
University of Central LancashireHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of Central LancashireHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of Central Lancashire, School of Sport, Tourism and the OutdoorsHigher EducationPostgraduateCAE
University of ChesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of ChesterHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of ChesterHigher EducationFoundation/PathwayCPE
University of Chester, Faculty of Education and Children’s ServicesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Chester, Faculty of Health and Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
University of Chester, The Graduate SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of ChichesterHigher EducationFoundation/PathwayFCE
University of ChichesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of ChichesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of CumbriaHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of CumbriaHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Cumbria – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateFCE
University of Cumbria, Faculty of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cumbria, Faculty of the ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cumbria, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of DerbyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of DerbyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of DerbyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of DerbyHigher EducationMBACPECAE
University of Derby, Buxton CampusHigher EducationPostgraduateCAE
University of Derby, Faculty of Arts, Design and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Derby, Faculty of Business, Computing and LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Derby, Faculty of Education, Health and SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of DundeeHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of DundeeHigher EducationMBACPE
University of DundeeHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of DundeeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
University of East AngliaHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of East AngliaHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of East AngliaHigher EducationFoundation/PathwayFCE
University of East Anglia, Faculty of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of East Anglia, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of East Anglia, Faculty of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of East Anglia, Norwich Business SchoolHigher EducationMBACAE
University of East LondonHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of East LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of East LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of East LondonHigher EducationMBACPECAE
University of East London, Cass School of Education and CommunitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, Graduate SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, Royal Docks Business SchoolHigher EducationMBACAE
University of East London, School of Architecture, Computing and EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, School of Art and Digital IndustriesHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, School of Health, Sport and BioscienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, School of Law and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of East London, School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of EdinburghHigher EducationMBACPECAE
University of EdinburghHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of EdinburghHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Edinburgh – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Edinburgh Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh Law SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Edinburgh Law SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, College of Humanities & Social ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, College of Humanities & Social ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, College of Science & EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, College of Science & EngineeringHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, Institute for Applied Language Studies, English for International Business CommunicationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, Institute for Applied Language Studies, English for International Business CommunicationHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, Institute for Applied Language Studies, English for International Business CommunicationHigher EducationUnknownFCE
University of Edinburgh, School of ChemistryHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Edinburgh, School of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, School of GeoSciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, School of GeoSciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, School of Health in Social ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, School of Health in Social ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, School of InformaticsHigher EducationUnknownCAE
University of Edinburgh, School of InformaticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Edinburgh, School of InformaticsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Edinburgh, School of Social and Political ScienceHigher EducationPostgraduateCAEFCE
University of Edinburgh, School of Social and Political ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of EssexHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of EssexHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of EssexHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of Essex, Faculty of HumanitiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Essex, Faculty of Science and HealthHigher EducationPostgraduateCAE
University of Essex, Faculty of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Essex, International AcademyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Essex, International AcademyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of Essex, International AcademyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Essex, International AcademyHigher EducationUnknownFCE
University of ExeterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of ExeterHigher EducationMBACPECAE
University of ExeterHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of ExeterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Exeter Business SchoolHigher EducationUnknownCAE
University of Exeter Business SchoolHigher EducationMBACPE
University of Exeter Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Exeter, College of Engineering, Mathematics & Physical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Exeter, College of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Exeter, College of Life and Environmental SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Exeter, College of Social Sciences and International StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of GlasgowHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of GlasgowHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of GlasgowHigher EducationMBACPECAE
University of Glasgow – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Glasgow, Adam Smith Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, Institute of Molecular, Cell and Systems BiologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Computing ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Critical StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Culture and the ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Geographical and Earth SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Mathematics and StatisticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Glasgow, School of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Modern Languages and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Physics and AstronomyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Glasgow, School of Social and Political SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Glasgow, School of Veterinary MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of GloucestershireHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of GloucestershireHigher EducationMBACPECAE
University of GloucestershireHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of Gloucestershire, School of Business and ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, School of Computing and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, School of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, School of Media, Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, School of Natural and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, School of Sport and ExerciseHigher EducationPostgraduateCAE
University of Gloucestershire, The Institute of Education and Public ServicesHigher EducationPostgraduateCAE
University of GreenwichHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of GreenwichHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of GreenwichHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of GreenwichHigher EducationMBACPECAE
University of Greenwich, Greenwich Maritime InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, Medway School of PharmacyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, Natural Resources InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of Architecture, Design & ConstructionHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of Architecture, Design & ConstructionHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of Computing and Mathematical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of Computing and Mathematical SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of EducationHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of EngineeringHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of Health and Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of Health and Social CareHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of Humanities and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, School of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, School of ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Greenwich, The Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Greenwich, The Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of HertfordshireHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of HertfordshireHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of HertfordshireHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of HertfordshireHigher EducationMBACPECAE
University of Hertfordshire, Health and Social WorkHigher EducationPostgraduateCAE
University of Hertfordshire, School of BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
University of Hertfordshire, School of BusinessHigher EducationUndergraduateCAE
University of Hertfordshire, School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Hertfordshire, School of Computer ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Hertfordshire, School of Engineering and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Hertfordshire, School of Life and Medical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of HuddersfieldHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of HuddersfieldHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of HuddersfieldHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of HuddersfieldHigher EducationMBACPECAE
University of Huddersfield, School of Art, Design and ArchitectureHigher EducationUndergraduateCAE
University of Huddersfield, School of Art, Design and ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
University of HullHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCEPET
University of HullHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of HullHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of HullHigher EducationMBACPECAEFCE
University of Hull – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Hull, Faculty of Arts and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Hull, Faculty of Health SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Hull, Faculty of Science and EngineeringHigher EducationUndergraduateCAE
University of Hull, Hull University Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of KentHigher EducationUnknownFCE
University of KentHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of KentHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of KentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Kent, Canterbury CampusHigher EducationUnknownCPECAE
University of Kent, Canterbury Campus, Centre for American StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Centre for American StudiesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Centre for English and World LanguagesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Centre for the Study of Higher EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Centre for the Study of Higher EducationHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Kent Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Kent Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, Kent Law SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Anthropology and ConservationHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Anthropology and ConservationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ArchitectureHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ArtsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of BiosciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of BiosciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of BiosciencesHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ComputingHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of ComputingHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EconomicsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EconomicsHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Engineering and Digital ArtsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Engineering and Digital ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Engineering and Digital ArtsHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EnglishHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of EnglishHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of European Cultures and LanguagesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of European Cultures and LanguagesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of European Cultures and LanguagesHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of HistoryHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of HistoryHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Mathematics, Statistics and Actuarial ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Mathematics, Statistics and Actuarial ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Physical SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Physical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Physical SciencesHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Politics & International RelationsHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Politics & International RelationsHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Politics & International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of PsychologyHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of PsychologyHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Social Policy, Sociology and Social ResearchHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Social Policy, Sociology and Social ResearchHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Canterbury Campus, School of Social Policy, Sociology and Social ResearchHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Medway CampusHigher EducationUnknownCPECAE
University of Kent, Medway Campus, Centre for JournalismHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, Centre for JournalismHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, Centre for Professional PracticeHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, Centre for Professional PracticeHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, Kent Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, School of ComputingHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, School of Music and Fine ArtHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, School of Music and Fine ArtHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, School of Music and Fine ArtHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Kent, Medway Campus, School of Social Policy, Sociology and Social ResearchHigher EducationPostgraduateCAE
University of Kent, Medway Campus, School of Sport and Exercise SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Kent, Medway School of PharmacyHigher EducationPostgraduateCAE
University of LeedsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of LeedsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of LeedsHigher EducationMBACPECAE
University of LeedsHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of Leeds, Faculty of Biological SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Leeds, Faculty of Education, Social Sciences and LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leeds, Faculty of Education, Social Sciences and LawHigher EducationUndergraduateCAE
University of Leeds, School of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of LeicesterHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of LeicesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of LeicesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Leicester, Department of BiochemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Cancer Studies and Molecular MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Cell Physiology and PharmacologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Counselling and Psychotherapy TrainingHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of CriminologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of GeneticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Media and CommunicationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Museum StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of Politics and International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, Department of SociologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of Archaeology and Ancient HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
University of Leicester, School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of LincolnHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of LincolnHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Lincoln – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of LiverpoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of LiverpoolHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of LiverpoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of MedicineHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of Science and EngineeringHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, Faculty of Science and EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Liverpool, School of DentistryHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Liverpool, School of DentistryHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Liverpool, School of EngineeringHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Liverpool, School of Environmental SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Liverpool, Science without BordersHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of London International ProgrammesHigher EducationUnknownCPECAE
University of ManchesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of ManchesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Manchester, Biological SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, Centre for Educational LeadershipHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, Combined Studies CentreHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, DentistryHigher EducationUndergraduateCAE
University of Manchester, Engineering and Physical SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, Faculty of Life SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, Humanities DepartmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, Life Sciences DepartmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, Life Sciences DepartmentHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, Medical and Human Science DepartmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, MedicineHigher EducationUndergraduateCAE
University of Manchester, MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Arts, Languages and CulturesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Arts, Languages and CulturesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Chemical Engineering and Analytical ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Chemical Engineering and Analytical ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of ChemistryHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Computer ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of DentistryHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of DentistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Earth, Atmospheric and Environmental SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Earth, Atmospheric and Environmental SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of EducationHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Electrical and Electronic EngineeringHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Electrical and Electronic EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Environment and DevelopmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Environment and DevelopmentHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of LawHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of MaterialsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of MaterialsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of MathematicsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Mechanical, Aerospace and Civil EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Mechanical, Aerospace and Civil EngineeringHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Nursing, Midwifery and Social WorkHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Nursing, Midwifery and Social WorkHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Pharmacy & Pharmaceutical SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Pharmacy & Pharmaceutical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Physics and AstronomyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Physics and AstronomyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Psychological SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Psychological SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Manchester, School of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Manchester, School of Social SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of NorthamptonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of NorthamptonHigher EducationUnknownPETKET
University of NorthamptonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of NorthamptonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of NorthamptonHigher EducationMBACPECAE
University of Northampton, School of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Northampton, School of ArtHigher EducationPostgraduateCAE
University of Northampton, School of BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
University of Northampton, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Northampton, School of HealthHigher EducationPostgraduateCAE
University of Northampton, School of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of NottinghamHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of NottinghamHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of NottinghamHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of NottinghamHigher EducationMBACPECAE
University of Nottingham, Department of American and Canadian StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of ArchaeologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Architecture and Built EnvironmentHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Art HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of BiosciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Chemical and Environmental EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Civil EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of ClassicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Culture, Film and MediaHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Electrical and Electronic EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of PhilosophyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Russian and Slavonic StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Department of Theology and Religious StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Language CentreHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, Nottingham Geospatial InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Contemporary Chinese StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Cultures, Languages and Area StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Mathematical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of MedicineHigher EducationUndergraduateCAE
University of Nottingham, School of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Molecular Medical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Politics and International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Nottingham, School of Sociology and Social PolicyHigher EducationPostgraduateCAE
University of OxfordHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of OxfordHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Oxford, Division of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Oxford, Division of Mathematical, Physical and Life Sciences DivisionHigher EducationPostgraduateCAE
University of Oxford, Division of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Oxford, Medical Sciences DivisionHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Oxford, Medical Sciences DivisionHigher EducationPostgraduateCAE
University of PlymouthHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of PlymouthHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of PlymouthHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of PlymouthHigher EducationMBACPECAE
University of PortsmouthHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of PortsmouthHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of PortsmouthHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Portsmouth, Faculty of Creative and Cultural IndustriesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of Creative and Cultural IndustriesHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Portsmouth, Faculty of Creative and Cultural IndustriesHigher EducationUndergraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Portsmouth, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of ScienceHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Portsmouth, Faculty of ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of TechnologyHigher EducationUndergraduateCAE
University of Portsmouth, Faculty of TechnologyHigher EducationPostdoctoralCAE
University of Portsmouth, Portsmouth Business SchoolHigher EducationUndergraduateCAE
University of Portsmouth, Portsmouth Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Portsmouth, Portsmouth Business SchoolHigher EducationPostdoctoralCAE
University of ReadingHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of ReadingHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of ReadingHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of Reading, Department of Typography and Graphic CommunicationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Reading, Henley Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Reading, Henley Business SchoolHigher EducationUndergraduateCPE
University of RoehamptonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of RoehamptonHigher EducationMBACPECAE
University of RoehamptonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Roehampton – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SalfordHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SalfordHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of SalfordHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCEPET
University of Salford, College of Arts and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Salford, College of Business and LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Salford, College of Health and Social CareHigher EducationPostgraduateCAE
University of Salford, College of Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of SheffieldHigher EducationMBACPECAE
University of SheffieldHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of SheffieldHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of SheffieldHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Sheffield, Department of Arts & HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, Department of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, Faculty of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, Management SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, School of ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, School of Clinical DentistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, School of East Asian StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Sheffield, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of South WalesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of South WalesHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of South WalesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of South WalesHigher EducationMBACPECAE
University of South Wales, Department of Animation, Games and Visual EffectsHigher EducationPostgraduateCAE
University of South Wales, Faculty of Business and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
University of South Wales, Faculty of Computing, Engineering and SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of South Wales, Faculty of Creative IndustriesHigher EducationPostgraduateCAE
University of South Wales, Faculty of Life Sciences and EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of SouthamptonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of SouthamptonHigher EducationMBACPECAE
University of SouthamptonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of SouthamptonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Southampton – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Southampton, Faculty of Health SciencesHigher EducationUndergraduateCPE
University of Southampton, Faculty of MedicineHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Southampton, Faculty of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Southampton, Faculty of Physical Sciences and EngineeringHigher EducationUndergraduateCPE
University of Southampton, Faculty of Social and Human SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Southampton, Mathematical SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Southampton, Southampton Management SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of St AndrewsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of St AndrewsHigher EducationMBACAE
University of St AndrewsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of St AndrewsHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of St Andrews, English Language Teaching CentreHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of Art HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of ClassicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of DivinityHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of Economics and FinanceHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of International RelationsHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of Mathematics and StatisticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of St Andrews, School of Philosophical, Anthropological and Film StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of StirlingHigher EducationMBACPECAE
University of StirlingHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of StirlingHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of StirlingHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of Stirling, School of Arts and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Stirling, School of Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of StrathclydeHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of StrathclydeHigher EducationMBACPECAE
University of StrathclydeHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of StrathclydeHigher EducationFoundation/PathwayPET
University of Strathclyde, Faculty of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Strathclyde, Faculty of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Strathclyde, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of SuffolkHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of SuffolkHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of SuffolkHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of Suffolk – Faculty of Arts, Business and Applied Social ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
University of Suffolk – Faculty of Arts, Business and Applied Social ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of Suffolk – Faculty of Health, Science and TechnologyHigher EducationUndergraduateCAE
University of Suffolk – Faculty of Health, Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of SunderlandHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SunderlandHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of SunderlandHigher EducationMBACPECAE
University of SunderlandHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of SurreyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of SurreyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of SurreyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SurreyHigher EducationMBACPECAE
University of Surrey, Department of Chemical and Process EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Surrey, Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of Civil and Environmental EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of Electronic EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Surrey, Department of Health Care Management and PolicyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of Mechanical Engineering SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Surrey, Department of Microbial and Cellular SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of Nutritional SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Surrey, Department of PoliticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Department of SociologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, School of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, School of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, School of English and LanguagesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, School of Hospitality and Tourism ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, School of LawHigher EducationPostgraduateCAE
University of Surrey, Surrey Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of SussexHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of SussexHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SussexHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of the Arts LondonHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of the Arts LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the Arts LondonHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of the Arts London, Camberwell College of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of the Arts London, Central St. MartinsHigher EducationPostgraduateCAE
University of the Arts London, Chelsea College of Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
University of the Arts London, London College of CommunicationHigher EducationUnknownCPECAEFCE
University of the Arts London, London College of CommunicationHigher EducationPostgraduateCAE
University of the Arts London, London College of FashionHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the Arts London, London College of FashionHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of the Arts London, London College of FashionHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of the Arts London, Wimbledon College of ArtHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of the Arts London, Wimbledon College of ArtHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the Arts London, Wimbledon College of ArtHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of the Highlands and IslandsHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of the Highlands and IslandsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the Highlands and IslandsHigher EducationFoundation/PathwayPET
University of the Highlands and Islands, Arts, Humanities and BusinessHigher EducationUndergraduateCAE
University of the Highlands and Islands, Arts, Humanities and BusinessHigher EducationPostgraduateCAE
University of the Highlands and Islands, Science, health and engineeringHigher EducationUndergraduateCAE
University of the Highlands and Islands, Science, health and engineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of EnglandHigher EducationMBACPECAE
University of the West of EnglandHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the West of EnglandHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of the West of EnglandHigher EducationFoundation/PathwayCPECAE
University of the West of England, Department of Arts and Cultural IndustriesHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of ScotlandHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of the West of ScotlandHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of the West of ScotlandHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of the West of Scotland, Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of Scotland, School of ComputingHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of Scotland, School of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of Scotland, School of Health Nursing and MidwiferyHigher EducationPostgraduateCAE
University of the West of Scotland, School of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of UlsterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of UlsterHigher EducationMBACPECAE
University of UlsterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Wales, Trinity St DavidHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Wales, Trinity St DavidHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Wales, Trinity St DavidHigher EducationUnknownCAE
University of WarwickHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of WarwickHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of WarwickHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
University of Warwick, Department of HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of Warwick, Mathematics InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
University of Warwick, Warwick Business SchoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of Warwick, Warwick Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Warwick, Warwick Business SchoolHigher EducationMBACPECAE
University of West LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of West LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of West LondonHigher EducationMBACPE
University of West LondonHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
University of West London, Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, Ealing Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, London College of MusicHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, London School of Hospitality and TourismHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, School of Art, Design and MediaHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, School of Computing and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, School of Nursing, Midwifery and HealthcareHigher EducationPostgraduateCAE
University of West London, School of Psychology, Social Work and Human SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of WestminsterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of WestminsterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of WestminsterHigher EducationMBACPECAE
University of Westminster, Faculty of Architecture and the Built EnvironmentHigher EducationPostgraduateCAE
University of Westminster, Faculty of Media, Arts and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
University of Westminster, Faculty of Science and TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Westminster, Faculty of Social Sciences and HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAEFCE
University of Westminster, Westminster Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of Westminster, Westminster Law SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of WinchesterHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
University of WinchesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of WinchesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Winchester, Faculty of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Winchester, Faculty of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Winchester, Faculty of Social ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
University of WolverhamptonHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of WolverhamptonHigher EducationMBACPECAE
University of WolverhamptonHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of WolverhamptonHigher EducationFoundation/PathwayCPEFCE
University of WorcesterHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of WorcesterHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of WorcesterHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEPET
University of Worcester, Institute of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
University of Worcester, Institute of Health and SocietyHigher EducationPostgraduateCAE
University of Worcester, Institute of Humanities and Creative ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Worcester, Institute of Science and the EnvironmentHigher EducationPostgraduateCAE
University of Worcester, Institute of Sport and ExerciseHigher EducationPostgraduateCAE
University of Worcester, Worcester Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of YorkHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
University of YorkHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Centre for Applied Human RightsHigher EducationPostgraduateCPE
University of York, Centre for Eighteenth-Century StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of York, Centre for English Language TeachingHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Centre for English Language TeachingHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Centre for Medieval StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Centre for Medieval StudiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Centre for Modern StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Centre for Modern StudiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Centre for Renaissance and Early Modern StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of York, Centre for Women’s StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of York, Department of ArchaeologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of ArchaeologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of BiologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of BiologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of ChemistryHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Computer ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Economics and Related StudiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Economics and Related StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Educational StudiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Educational StudiesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of ElectronicsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of ElectronicsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of English and Related LiteratureHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of English and Related LiteratureHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Health SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Health SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of HistoryHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of HistoryHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of History of ArtHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of History of ArtHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Language and Linguistic ScienceHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Language and Linguistic ScienceHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of MathematicsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of MathematicsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of MusicHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of MusicHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of PhilosophyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of PhilosophyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of PoliticsHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of PoliticsHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of PsychologyHigher EducationUndergraduateCAE
University of York, Department of PsychologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of PsychologyHigher EducationPostdoctoralCPE
University of York, Department of Social Policy and Social WorkHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Social Policy and Social WorkHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of SociologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of SociologyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Department of Theatre, Film and TelevisionHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Department of Theatre, Film and TelevisionHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Environment DepartmentHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, Environment DepartmentHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Institute of Railway Studies and Transport HistoryHigher EducationPostgraduateCAE
University of York, Post-war Reconstruction and Development UnitHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, Post-war Reconstruction and Development UnitHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, School of Politics, Economics and PhilosophyHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, School of Politics, Economics and PhilosophyHigher EducationUndergraduateCPECAE
University of York, The York Management SchoolHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of York, The York Management SchoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
Walsall College of Arts & TechnologyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Warwickshire CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Warwickshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Webster Graduate School LondonHigher EducationUndergraduateCPECAE
Webster Graduate School LondonHigher EducationPostgraduateCPECAE
Webster Graduate School LondonHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Welsh College of HorticultureHigher EducationUnknownCAE
Welsh School of ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
Welsh School of PharmacyHigher EducationPostgraduateCAE
West George CollegeHigher EducationUnknownCPECAEFCE
West Herts College (Watford Campus)Higher EducationPostgraduateCPECAE
West Herts College (Watford Campus)Higher EducationUndergraduateCPECAE
West Kent CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAE
West London CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAE
West London CollegeHigher EducationMBACAE
West London CollegeHigher EducationPostgraduateCAE
West London CollegeHigher EducationUndergraduateCAE
West Suffolk CollegeHigher EducationUndergraduateCPE
West Thames CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCAEFCE
West Thames CollegeHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Westminster Kingsway CollegeHigher EducationUndergraduateFCE
Westminster Kingsway CollegeHigher EducationFoundation/PathwayFCE
Weston CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Weymouth CollegeHigher EducationUnknownCAE
Wigan and Leigh College (Wigan Campus)Higher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Wigan and Leigh College (Wigan Campus)Higher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Wiltshire CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Wiltshire CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Wiltshire College SalisburyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Wiltshire College SalisburyHigher EducationUndergraduateCPECAE
Wiltshire College SalisburyHigher EducationPostgraduateCPE
Winchester School of ArtHigher EducationUndergraduateCPE
Winchester School of ArtHigher EducationUnknownCAE
Wirral Metropolitan CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAE
Worcester College of TechnologyHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
Worcester College of TechnologyHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Worcester College of TechnologyHigher EducationPostgraduateCPECAE
Writtle CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAE
Writtle CollegeHigher EducationUndergraduateFCE
York St John UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
York St John UniversityHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
York St John UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
York St John University, Faculty of ArtsHigher EducationPostgraduateCAE
Bloomsbury InternationalLanguage SchoolUnknownCPECAEFCEPETKET
Crest Schools of EnglishLanguage SchoolUnknownFCE
EAST SUSSEX COLLEGE GROUP LEWESLanguage SchoolFoundation/PathwayCPECAEFCE
Inlingua ManchesterLanguage SchoolUnknownCPEFCE
International English SchoolLanguage SchoolUnknownCPECAEFCE
Kaplan International CollegeLanguage SchoolUnknownCAEFCE
Lal Language Centres – United KingdomLanguage SchoolUnknownCPECAE
Language Link (Euston)Language SchoolUnknownCAE
Meridian School of EnglishLanguage SchoolUnknownCPECAEFCEPETKET
Multiskills Development England LtdLanguage SchoolUnknownCPECAEFCE
Trinity College LondonLanguage SchoolCPE
Wallace CollegeLanguage SchoolUnknownCAEFCE
Wingate Training (UK) LtdLanguage SchoolUnknownCPECAEFCE
ACCA – Association of Chartered Certified AccountantsProfessional BodiesUnknownCAE
ACCA – Association of Chartered Certified AccountantsProfessional BodiesMBACPE
Chartered Institute of Bankers in ScotlandProfessional BodiesPostgraduateCPE
Chartered Institute of Bankers in ScotlandProfessional BodiesUnknownCAE
Chartered Institute of MarketingProfessional BodiesUnknownCPECAE
Health and Care Professions Council (HCPC)Professional BodiesUnknownCPEFCE
Institute of Administrative ManagementProfessional BodiesUnknownCPE
Market Research Society (MRS)Professional BodiesUnknownCPECAE
National Register of Public Service InterpretersProfessional BodiesUnknownCPE
Solicitors Regulation AuthorityProfessional BodiesUnknownCPECAE
World Association of Nuclear Operators (WANO) – United KingdomProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPET
MayDay University HospitalPublic ServiceUnknownFCE
Thames Valley Primary Care Agency, Dental Contracts SectionPublic ServiceUnknownCAE
Abbey College BirminghamSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
Abbey College CambridgeSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
Abbey College ManchesterSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
Abbey DLD Group of CollegesSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
Ampleforth CollegeSchoolsUnknownCAEFCE
Bishopstrow CollegeSchoolsUnknownFCEPETKET
Bosworth Independent CollegeSchoolsUnknownPETKET
Box Hill SchoolSchoolsUnknownCAEFCEPET
Brentwood SchoolSchoolsUnknownCAEPET
Buckswood SchoolSchoolsUnknownFCEPETKET
Caterham SchoolSchoolsUnknownFCE
Clayesmore SchoolSchoolsUnknownCPECAEFCEPET
Cobham HallSchoolsUnknownCAEFCEPETKET
Culford SchoolSchoolsUnknownPETKET
Dean Close SchoolSchoolsUnknownCPECAEFCEPETKET
DLD College London Belgravia CampusSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
DLD College London Marylebone CampusSchoolsFoundation/PathwayCPECAEFCE
GordonstounSchoolsUnknownFCE
Greenfields SchoolSchoolsUnknownCPECAEFCE
Hazlegrove Prep SchoolSchoolsUnknownFCEPETKET
Kingsley SchoolSchoolsUnknownPETKET
LIME HOUSE SCHOOLSchoolsUnknownPETKET
Lycee Francais Charles De Gaulle British SectionSchoolsUnknownCPECAEFCE
Merchiston Castle SchoolSchoolsUnknownPET
Moira House Girls SchoolSchoolsUnknownPETKET
New Hall School TrustSchoolsUnknownCAEFCEPETKET
Northbourne Park SchoolSchoolsUnknownFCEPETKET
Oswestry SchoolSchoolsUnknownCPECAEFCE
Padworth CollegeSchoolsUnknownPETKET
Royal Hospital SchoolSchoolsUnknownFCEPET
St Bees SchoolSchoolsUnknownPETKET
St Edmund’s CollegeSchoolsUnknownPETKET
St Lawrence CollegeSchoolsUnknownFCE
St Leonards SchoolSchoolsUnknownFCE
St Leonards-Mayfield SchoolSchoolsUnknownCPECAEFCEPET
Stonehouse Wycliffe CollegeSchoolsUnknownCPECAEFCEPETKET
Stover SchoolSchoolsUnknownFCEPET
The Leys SchoolSchoolsUnknownFCEPET
The Mount SchoolSchoolsUnknownFCEPETKET
The New Eccles Hall SchoolSchoolsUnknownCAEFCEPETKET

Avstrija:

OrganisationTypeAdmission LevelCPECAEFCEPETKET
AboveNetCorporateUnknownFCE
Agfa-Gevaert GmbHCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
ALGE EDV Consulting GmbHCorporateUnknownFCE
AL-KO Kober GmbHCorporateUnknownPET
Arbeits Markt Service (AMS)CorporateUnknownFCE
Arthur D. Little International GmbHCorporateUnknownCPECAE
Asamer & Hufnagl Holding GmbHCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Austria Buntmetall AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Austria Mikro Systeme International AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Austria Presse Agentur (APA)CorporateUnknownCPECAEFCE
Austria Trend Hotel AnanasCorporateUnknownFCE
BecomCorporateUnknownFCE
Beiersdorf GmbHCorporateUnknownCPECAEFCE
Beko Engineering AGCorporateUnknownFCE
BlumCorporateUnknownFCE
Boehringer Ingelheim ViennaCorporateUnknownCAE
Bombardier – Rotax GmbH & Co. KGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Bremel PromotionCorporateUnknownFCE
Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG)CorporateUnknownFCE
CA-PlanCorporateUnknownFCE
Case Steyr Landmaschinentechnik GmbHCorporateUnknownCPECAEFCE
Compaq Computer GmbH – AustriaCorporateUnknownCPEFCE
Donau Chemie AGCorporateUnknownFCE
Ebewe PharmaCorporateUnknownFCE
Ebner – Industrieofenbau GmbHCorporateUnknownCPECAE
Energie AG OberösterreichCorporateUnknownCAEFCE
Enzesfeld-Caro Metallwerke AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
EPCOS OHGCorporateUnknownCPECAEFCE
EremaCorporateUnknownFCE
Ernst and Young – AustriaCorporateUnknownFCE
Exxonmobil AustriaCorporateUnknownFCE
Forster Verkehrs und Werbetechnik GmbHCorporateUnknownFCE
Franz HaasCorporateUnknownCAEFCE
Georg FischerCorporateUnknownCAEFCE
Getzner Textil AGCorporateUnknownCAEFCE
Gewerkschaft der EisenbahnerCorporateUnknownFCE
Greenpeace ÖsterreichCorporateUnknownFCE
Grohmann Schuhimport GmbHCorporateUnknownPET
Heizbösch – Walter Bösch KGCorporateUnknownFCE
Hewlett-Packard (HP) – AustriaCorporateUnknownCAEFCE
Hilti Austria GmbHCorporateUnknownFCE
Hirschmann Automotive GmbHCorporateUnknownPET
Hoechst Austria AGCorporateUnknownCAEFCE
Hofer KGCorporateUnknownCAEFCE
Hypo Tirol Bank AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
IBM – AustriaCorporateUnknownCAEFCE
Koch International AGCorporateUnknownCAEFCE
Kral AGCorporateUnknownFCE
KWB BiomasseheizungenCorporateUnknownPET
Leica Geosystems Austria GmbHCorporateUnknownFCE
Lenzing AGCorporateUnknownCPEFCE
LKH Graz WestCorporateUnknownFCE
M-I Drilling Fluids Co. GmbHCorporateUnknownFCE
Miba AGCorporateUnknownCAEFCEPETKET
Moeller Gebäudeautomation KGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
NAPIAG Kunststoffverarbeitung GmbHCorporateUnknownFCE
Nettingsdorfer Papierfabrik AG & Co. KGCorporateUnknownFCE
Novartis – AustriaCorporateUnknownFCE
Novartis ForschungsinstitutCorporateUnknownPET
OMV AktiengesellschaftCorporateUnknownFCE
Österreichische Rundfunk (ORF)CorporateUnknownFCE
Österreichisches Rotes KreuzCorporateUnknownFCE
Österreichisches Verkehrsbüro AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Palmers Textil AGCorporateUnknownCAE
Pantec Engineering AGCorporateUnknownFCEPET
Papierfabrik Wattens GmbHCorporateUnknownFCE
Parkrecht Verwaltungs GmbHCorporateUnknownFCE
Pez International AGCorporateUnknownFCE
Pfizer – AustriaCorporateUnknownFCE
Red Bull GmbHCorporateUnknownCAEFCE
Robert Bosch AGCorporateUnknownFCE
Rueff Textil GmbHCorporateUnknownFCE
Sandoz GmbHCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
Sanova Pharma GmbHCorporateUnknownFCE
Scheuch GmbHCorporateUnknownFCE
Sercor Treuhand AnstaltCorporateUnknownFCE
Siemens Elin Building and Infrastructure GmbH & Co.CorporateUnknownFCE
SML Maschinen GmbHCorporateUnknownFCE
Solutia Austria GmbHCorporateUnknownCAEFCE
SwarovskiCorporateUnknownFCE
System Kamin Technik GmbHCorporateUnknownFCE
TIWAG Tiroler Wasserkraft AGCorporateUnknownFCE
TridonicAtco GmbH & Co. KGCorporateUnknownCAE
Trodat GmbHCorporateUnknownPET
TRW Occupant Restraint Systems GmbHCorporateUnknownCAEFCE
UnaxisCorporateUnknownFCE
Universale-Bau AGCorporateUnknownCPECAEFCEPETKET
VerbundCorporateUnknownFCE
Voith Austria Holding AGCorporateUnknownCAE
Walser GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Wiener Linien GmbH & Co KGCorporateUnknownKET
Wiener StadtwerkeCorporateUnknownKET
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbHCorporateUnknownCAEFCE
Pädagogische Hochschule KärntenFurther EducationUndergraduateCPECAE
Arbeitsmarktservice WienGovernment BodiesUnknownCPECAE
Alpen-Adria-Universität KlagenfurtHigher EducationPostgraduateCAE
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Department of Media and CommunicationsHigher EducationPostgraduateCAE
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Faculty of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
Carinthia University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
Diplomatische Akademie WienHigher EducationPostgraduateCPECAE
Donau-Universität KremsHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
Donau-Universität Krems – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPE
Fachhochschule Campus WienHigher EducationFoundation/PathwayPET
Fachhochschule Campus WienHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Fachhochschule Campus WienHigher EducationUnknownCAEFCE
Fachhochschule der Wirtschaft GrazHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Fachhochschule des bfi Wien – AustriaHigher EducationUndergraduateCPECAE
Fachhochschule Joanneum Bad GleichenbergHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Fachhochschule Joanneum KapfenbergHigher EducationUnknownCAEFCE
Fachhochschule Oberösterreich, Campus SteyrHigher EducationUnknownCAE
Fachhochschule Oberösterreich, Campus WelsHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschule SalzburgHigher EducationPostgraduateCAE
Fachhochschule St. PöltenHigher EducationUnknownCPECAE
Fachhochschule Wien – Studiengänge der WKWHigher EducationUnknownCPECAE
Fachhochschule Wiener Neustadt – Studiengang MLR/Produkt und Projekt ManagementHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und TechnikHigher EducationUndergraduateCAE
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und TechnikHigher EducationPostgraduateCAE
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und TechnikHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Ges.m.b.H. – FHS InformationsberufeHigher EducationUndergraduateCAE
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Ges.m.b.H. – Studiengang Internationale WirtschaftsbeziehungenHigher EducationUndergraduateCAE
FH Campus WienHigher EducationUndergraduateCAE
FH Campus WienHigher EducationPostgraduateCAE
FH Campus Wien, Department of EngineeringHigher EducationUndergraduateCAE
FH Campus Wien, Department of EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
FH Campus Wien, Department of Social WorkHigher EducationPostgraduateCAE
FH University of Applied Sciences Upper Austria (UASUA)Higher EducationUndergraduateFCE
FH University of Applied Sciences Upper Austria, School of Informatics, Communications and Media (UASUA) – Hagenberg CampusHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
FH University of Applied Sciences Upper Austria, School of Informatics, Communications and Media (UASUA) – Hagenberg CampusHigher EducationUnknownFCE
FH Vorarlberg University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Graz University of Technology – Faculty of Technical Chemistry, Process Engineering and BiotechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Graz University of Technology – TU GrazHigher EducationPostgraduateCPECAE
Graz University of Technology, Faculty of Computer Science and Biomedical EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Graz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
IMC Fachhochschule KremsHigher EducationPostgraduateCAE
IMC Fachhochschule KremsHigher EducationUndergraduateFCE
International College of Tourism and ManagementHigher EducationUndergraduateCAE
Johannes Kepler Universität (JKU)Higher EducationUnknownCPECAEFCE
Johannes Kepler Universität Linz, Institute of BioinformaticsHigher EducationPostgraduateCAE
Karl-Franzens-Universität Graz – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPE
M/O/T School of Management, Organizational Development and Technology der Alpen-Adria-Universität KlagenfurtHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
MCI Management Center InnsbruckHigher EducationPostgraduateCAE
MODUL University ViennaHigher EducationPostgraduateCAE
Montanuniversität LeobenHigher EducationUnknownCAE
Österreichisches Controller-InstitutHigher EducationMBACPECAE
Pädagogische Akademie des Bundes in VorarlbergHigher EducationUnknownCAEFCE
Technische Universität WienHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Technische Universität Wien – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität Wien – Faculty of Civil EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Wien – Fakultät für Architektur und RaumplanungHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)Higher EducationPostgraduateCAE
Universität InnsbruckHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Innsbruck – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Wien – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Wien – Historisch-Kulturwissenschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Universität Wien – Rechtswissenschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Wien, Department of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakult?¤tHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Wien, Rechtswissenschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
University of Applied Sciences, KremsHigher EducationUnknownCPE
University of Applied Sciences, KremsHigher EducationUndergraduateCAE
University of GrazHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of SalzburgHigher EducationPostgraduateCAE
University of ViennaHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of Vienna, Faculty of Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Vienna Graduate School of FinanceHigher EducationUnknownCAE
Webster University, ViennaHigher EducationUnknownFCE
Webster University, ViennaHigher EducationUndergraduateCAE
Webster University, ViennaHigher EducationPostgraduateCPECAE
Wirtschaftsuniversität Wien – WUHigher EducationPostgraduateCPECAE
Wirtschaftsuniversität Wien – WU, Department für MarketingHigher EducationPostgraduateCAE
Wirtschaftsuniversität Wien – WU, Department of EnglishHigher EducationPostgraduateCAE
Wirtschaftsuniversität Wien, Research Institute Supply Chain ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
WU (Vienna University of Economics and Business)Higher EducationUnknownCPECAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of Finance, Accounting and StatisticsHigher EducationPostgraduateCAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of Finance, Accounting and StatisticsHigher EducationPostdoctoralCAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of Information Systems & OperationsHigher EducationPostgraduateCAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of SocioeconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
WU (Vienna University of Economics and Business), Department of Strategy and InnovationHigher EducationPostgraduateCAE
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und KulturMinisterialUnknownCPECAE
Wirtschaftskammer BurgenlandProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer KärntenProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer NiederösterreichProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer OberösterreichProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer ÖsterreichProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer SalzburgProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer SteiermarkProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer TirolProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer VorarlbergProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET
Wirtschaftskammer WienProfessional BodiesUnknownCPECAEFCEPETKET

Nemčija:

OrganisationTypeAdmission LevelCPECAEFCEPETKET
1&1 Internet AGCorporateUnknownCPE
Abbott LaboratoriesCorporateUnknownPET
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG (AMTC)CorporateUnknownFCE
AggrosoftCorporateUnknownFCE
AGIS Allianz Dresdner Informationssysteme GmbHCorporateUnknownFCE
Airbus HelicoptersCorporateUnknownCAE
Airport NürnbergCorporateUnknownFCE
Alcatel-Lucent Deutschland AG (Alcatel Lucent-Dunkermotoren)CorporateUnknownFCE
Allen & Overy – GermanyCorporateUnknownCPE
Almirall Hermal GmbHCorporateUnknownFCE
Atotech Deutschland GmbHCorporateUnknownFCE
Autoliv B.V. & Co. KGCorporateUnknownFCE
Axel Springer Verlag AGCorporateUnknownCPECAEFCE
Axiom ConsultingCorporateFCE
B. Braun Melsungen AGCorporateUnknownFCEPET
Balluff GmbHCorporateUnknownCAEFCE
Bar GmbHCorporateUnknownPET
Bausch & Lomb GmbHCorporateUnknownCAEFCE
Bausparkasse Schwäbisch Hall AGCorporateUnknownFCE
Bayer AG – GermanyCorporateUnknownCAEFCE
Bayerische Landesbank (Bayern LB)CorporateUnknownFCE
BECKER-Antriebe GmbHCorporateUnknownFCE
Berliner Effektengesellschaft AGCorporateUnknownFCE
BG-PHOENICS GmbHCorporateUnknownPET
BHW Holding AGCorporateUnknownFCEPET
Birkart Globistics GmbH & Co.CorporateUnknownFCE
BlessOF GmbHCorporateUnknownFCE
BLG Holding (Bremer-Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co)CorporateCPECAE
BLG Holding (Bremer-Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co)CorporateUnknownFCEPET
Boots Healthcare InternationalCorporateUnknownFCE
Bosch – GermanyCorporateUnknownCPECAEFCEPET
BPB FormulaCorporateUnknownFCE
BundespolizeiCorporateUnknownFCE
Christ Juweliere und UhrmacherCorporateUnknownFCE
Cirrus AirlinesCorporateUnknownFCEPET
C-LabCorporateUnknownFCE
COC AGCorporateUnknownPET
ComarchCorporateUnknownCPE
Corporate Marketing Services GmbH (CMS)CorporateUnknownFCE
Cost Xpert AGCorporateUnknownFCE
CSL Behring GmbHCorporateUnknownCAE
CTI Consulting AGCorporateUnknownFCE
DADE BEHRING Vertriebs GmbH & Co.CorporateUnknownPET
DAL Deutsche Afrika-LinienCorporateUnknownCPE
Danfoss GmbHCorporateUnknownPETKET
Deutsche Bahn AGCorporateUnknownFCE
Deutsche Bank – GermanyCorporateUnknownCPEFCE
Deutsche BundesbankCorporateUnknownFCE
Deutsche ICI GmbHCorporateUnknownCPEFCEPET
Deutsche PostCorporateUnknownFCEKET
Deutsche RentenversicherungCorporateUnknownFCEPET
Deutsche Rentenversicherung RheinlandCorporateUnknownFCEPET
Douglas Holding AGCorporateUnknownFCE
Dr. Mann PharmaCorporateUnknownFCEKET
Dresdner Bank AG – GermanyCorporateUnknownFCEPET
DSL BankCorporateUnknownFCE
DSM Deutschland GmbHCorporateUnknownFCE
DuPont – GermanyCorporateUnknownFCE
E.ON EnergieCorporateUnknownFCE
Ebke Küchen GmbHCorporateUnknownFCE
Ecolab – GermanyCorporateUnknownFCEKET
Ed. Züblin AGCorporateUnknownPET
EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbHCorporateUnknownFCE
Elastogran GmbH – GermanyCorporateUnknownFCE
ELMOS Semiconductor AGCorporateUnknownFCE
Endress & HauserCorporateUnknownCAEFCE
Evonik Industries AG formerly Evonik Degussa AGCorporateUnknownFCEPET
Ewikon Heißkanalsysteme GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Falk GmbHCorporateUnknownKET
Flextronics InternationalCorporateUnknownFCE
Ford-Werke GmbHCorporateUnknownFCE
Fraunhofer-GesellschaftCorporateUnknownFCE
Fresenius AGCorporateUnknownCPEFCEPET
Freshfields Bruckhaus Deringer – GermanyCorporateUnknownCAEFCE
Freundorfer GmbH Gesellschaft für ReprotechnikCorporateUnknownFCE
Fujitsu Siemens Computers – GermanyCorporateUnknownFCEPET
GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbHCorporateUnknownKET
GES Gesellschaft für elektronische Systeme mbHCorporateUnknownFCE
GHH-RAND Schraubenkompressoren GmbHCorporateUnknownFCE
Giesecke & Devrient GmbHCorporateUnknownCAE
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
GRUNDFOS GMBHCorporateUnknownKET
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbHCorporateUnknownFCEPET
HeidenhainCorporateUnknownFCE
Henkel Loctite Deutschland GmbHCorporateUnknownPET
Hiller GmbHCorporateUnknownCPE
Hoffmann-La Roche AG (Roche)CorporateUnknownCPEFCE
HORSCHCorporateUnknownCAEFCEPETKET
Horst Breuer GmbH & Co. KGCorporateUnknownKET
I.N.S.P.E.R.T KLW Textilvertrieb GmbHCorporateUnknownFCE
IBD – ChemproCorporateUnknownFCE
IKB Deutsche IndustriebankCorporateUnknownFCE
IllbruckCorporateUnknownPET
IMI NorgrenCorporateUnknownFCE
Implico GmbHCorporateUnknownFCE
Industriepark Wolfgang GmbHCorporateUnknownFCEPET
Inkubator-Zentrum Emscher-Lippe GmbHCorporateUnknownCAE
Inosoft AGCorporateUnknownPET
ISE Sportinformation GmbHCorporateUnknownPET
ITEC GmbHCorporateUnknownCAEFCE
ITEC Systems AGCorporateUnknownFCE
Johnson Controls – GermanyCorporateUnknownFCE
Kabel Deutschland GmbHCorporateUnknownFCE
KamaxCorporateUnknownFCEPET
Kempinski Hotel Airport MunichCorporateUnknownFCE
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KGCorporateUnknownPET
Konica Minolta – GermanyCorporateCAE
Koschany Zimmer + Assoziierte GmbH ArchitektenCorporateUnknownFCE
Krüger GmbH & Co. KGCorporateUnknownPET
Landesbank Berlin Holding AGCorporateUnknownFCE
Leica Microsystems AG – GermanyCorporateUnknownFCE
LEONI AGCorporateUnknownFCE
Lessner ÜbersetzungsserviceCorporateUnknownFCE
Lever Fabergé GmbHCorporateUnknownPET
LGT Bank in Liechtenstein AGCorporateUnknownFCE
LHG Service-Gesellschaft mbHCorporateUnknownKET
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)CorporateUnknownFCE
Linde AGCorporateUnknownPET
Linde Material Handling GmbHCorporateUnknownPET
LoewensprungCorporateCPE
Lufthansa – GermanyCorporateUnknownCAEFCEPET
LVA Rheinland-PfalzCorporateUnknownFCE
Mack RidesCorporateUnknownFCE
M?rsk Deutschland AS & Co. KGCorporateUnknownCPECAEFCE
Maersk Line – GermanyCorporateUnknownCPECAEFCEPET
Mannesmannröhren-Werke AGCorporateUnknownCPEFCE
Marburger Signier-Technik-Systeme GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCEPET
Mars GmbHCorporateUnknownFCEPET
Marsh GmbHCorporateUnknownFCE
Masterfoods GmbHCorporateUnknownFCEPET
Mast-Jägermeister SECorporateUnknownFCE
MBI SoftwareCorporateUnknownPET
McKinsey & Company – GermanyCorporateUnknownCAEFCE
MD AlbbruckCorporateUnknownFCE
Medtronic GmbHCorporateUnknownCAE
Messer Cutting & Welding GmbHCorporateUnknownFCE
Metaleurop Weser GmbHCorporateUnknownFCE
Miltenyi Biotec GmbHCorporateUnknownCAEFCEPETKET
Momentive Specialty Chemicals GmbHCorporateUnknownFCE
Motorola – GermanyCorporateUnknownCAE
M-real Deutschland GmbHCorporateUnknownKET
National SemiconductorCorporateUnknownFCE
Niederschlesische SparkasseCorporateUnknownPET
Norddeutscher Rundfunk (North German Broadcasting)CorporateUnknownFCE
Novartis Consumer Health GmbHCorporateUnknownPET
Novosis AGCorporateUnknownFCE
OCM Internet GmbHCorporateCPECAEFCEPET
Oracle Deutschland B.V. & Co. KGCorporateUnknownFCE
ORGA Kartensysteme GmbHCorporateUnknownFCE
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH & Co. KGCorporateUnknownKET
Plastverarbeitung Thüringen GmbH (PVT)CorporateUnknownCAE
R & V VersicherungCorporateUnknownFCE
Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbHCorporateUnknownKET
RK Rose & Krieger GmbHCorporateUnknownCAE
Roche Diagnostics GmbHCorporateUnknownFCE
Römer Etikett GmbH & Co. KGCorporateUnknownPET
RWE Group – GermanyCorporateUnknownCPE
SAGEM Communication Germany GmbHCorporateUnknownPET
Sanofi-Aventis Deutschland GmbHCorporateUnknownFCE
Santander Consumer BankCorporateUnknownFCE
SBS TechnologiesCorporateUnknownPET
Scheck Elektronik GmbH (SPE)CorporateUnknownFCE
Schering AGCorporateUnknownCAEFCE
Schlimme & Partner GmbHCorporateUnknownCAE
Schlund & Partner AGCorporateUnknownCPECAEFCE
Schwalenberg GmbHCorporateUnknownFCE
Seal Systems AG & Co. KGCorporateUnknownFCE
Sensient Imaging TechnologiesCorporateUnknownPET
Siemens AGCorporateUnknownFCEPET
Sinius GmbHCorporateUnknownFCEPET
SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbHCorporateUnknownPET
Software AG / SAG Systemhaus GmbHCorporateUnknownFCE
Sparkasse SoestCorporateUnknownPET
SportradarCorporateCAEFCEPET
Stryker GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Sun Microsystems GmbHCorporateUnknownFCEPET
SystecCorporateUnknownFCE
Takasago International CorporationCorporateUnknownFCE
Thomas Magnete GmbHCorporateUnknownFCE
Thurn ProdukteCorporateUnknownPET
ThyssenKrupp AGCorporateUnknownKET
Toshiba CorporationCorporateUnknownFCE
TRW AutomotiveCorporateUnknownFCE
Turk GmbHCorporateUnknownKET
Unilever Deutschland Holding GmbHCorporateUnknownPET
univativ GmbH & Co. KGCorporateUnknownCPE
Valeo – GermanyCorporateUnknownFCE
Vattenfall Europe AGCorporateUnknownFCE
Victory Media GruppeCorporateUnknownFCE
Voith Paper Holding GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Von Schaewen GmbH & Co. KGCorporateUnknownCAE
VR Kreditwerk AGCorporateUnknownFCE
Weber KunststofftechnikCorporateUnknownFCE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Wibu-Systems AGCorporateUnknownFCE
WIKUS-Sägenfabrik (Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG)CorporateCPECAEFCE
Willis GmbH & Co. KGCorporateUnknownFCE
Wincor Nixdorf GmbHCorporateUnknownFCEPET
Witzenmann GmbHCorporateUnknownFCE
WTE Wassertechnik GmbHCorporateUnknownCAE
Wyeth Pharma GmbHCorporateUnknownKET
Xella International GmbHCorporateUnknownFCE
ZF Friedrichshafen AGCorporateUnknownCPEFCE
ZF Getriebe GmbHCorporateUnknownFCEPETKET
ZF Lenksysteme (ZFLS)CorporateUnknownFCE
ZF Sachs AGCorporateUnknownCPEFCE
Zimmer Chirurgie GmbHCorporateUnknownFCE
Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbHFurther EducationUnknownCPEFCE
Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbHFurther EducationPostgraduateCPECAE
Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften -Institut für KunstgeschichteFurther EducationPostgraduateCAE
VHS KoblenzFurther EducationUnknownCPECAE
Bundesagentur fuer ArbeitGovernment BodiesUnknownFCE
Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAADGovernment BodiesUnknownCPECAEFCE
High Court of KoblenzGovernment BodiesUnknownCPE
Lawaetz FoundationGovernment BodiesUnknownCAE
Oberlandesgericht KölnGovernment BodiesUnknownCPE
Aachen University of Applied ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Aachen University of Applied ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
Accadis Bad HomburgHigher EducationUnknownCAEFCE
Albert Ludwigs Universität, FreiburgHigher EducationUndergraduateFCE
Albert Ludwigs Universität, FreiburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Alice Salomon Hochschule BerlinHigher EducationUnknownCPECAE
Alice Salomon Hochschule BerlinHigher EducationPostgraduateCAE
Anhalt University of Applied Sciences, Department of Agriculture, Ecotrophology and LandscapingHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Anhalt University of Applied Sciences, M.A. Landscape ArchitectureHigher EducationPostgraduateCAE
Bard College BerlinHigher EducationUndergraduateCPECAE
BAU BerlinHigher EducationUnknownFCE
Bauhaus-Universität WeimarHigher EducationPostgraduateCPECAE
Bauhaus-Universität Weimar, Faculty of Art and DesignHigher EducationPostgraduateCAE
Bauhaus-Universität Weimar, Faculty of MediaHigher EducationPostgraduateCAE
Bergische Universität WuppertalHigher EducationPostgraduateCAE
Bergische Universität WuppertalHigher EducationUndergraduateCPE
Bergische Universität WuppertalHigher EducationUnknownCAE
Bergische Universität Wuppertal – Faculty of Mathematics and Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Berlin Mathematical School (BMS)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Berlin Mathematical School (BMS)Higher EducationPostgraduateCAE
Berlin School of Economics and LawHigher EducationUndergraduateCPECAE
Berlin School of Economics and LawHigher EducationPostgraduateCPECAE
Beuth Hochschule für Technik Berlin, Distance Learning InstituteHigher EducationPostgraduateCPECAE
Brandenburgische Technische Universität CottbusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS)Higher EducationPostdoctoralCAE
BTK – University of Arts & DesignHigher EducationUndergraduateCAE
Bucerius Law School, HamburgHigher EducationPostgraduateCPE
Bucerius Law School, HamburgHigher EducationUnknownCAE
Carl Von Ossietzky Universität OldenburgHigher EducationUnknownCPECAE
Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Charité – Universitätsmedizin BerlinHigher EducationPostgraduateCAE
Charité – Universitätsmedizin Berlin – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Christian-Albrechts-Universität zu KielHigher EducationUndergraduateCPECAE
Christian-Albrechts-Universität zu KielHigher EducationPostgraduateCPECAE
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Faculty of Mathematics and Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Deutsche Universität für Weiterbildung BerlinHigher EducationPostgraduateCAE
Deutsche Welle Akademie BonnHigher EducationUnknownFCE
DHBW MannheimHigher EducationUnknownCPECAEFCE
DIPLOMA University of Applied SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAE
EBC Hochschule HamburgHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
EBC Hochschule HamburgHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Department of Supply Chain Management & Information SystemsHigher EducationUndergraduateCAE
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden und Oestrich-WinkelHigher EducationUndergraduateCAEFCE
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden und Oestrich-WinkelHigher EducationPostgraduateCAE
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden und Oestrich-WinkelHigher EducationMBACPECAE
Embry-Riddle Aeronautical University EuropeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Embry-Riddle Aeronautical University EuropeHigher EducationGraduateCPECAEFCE
Ernst Moritz Arndt Universität GreifswaldHigher EducationUndergraduateCAE
Ernst Moritz Arndt Universität GreifswaldHigher EducationPostgraduateCPE
EU Business School – MunichHigher EducationUndergraduateCAE
EU Business School – MunichHigher EducationMBACAE
EU Business School – MunichHigher EducationPostgraduateCAE
EU Business School – MunichHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Europa Kolleg HamburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Europa Kolleg HamburgHigher EducationPostdoctoralFCE
Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Higher EducationUnknownCPECAE
Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Higher EducationMBACPECAE
Europa Universität Viadrina Frankfurt, Faculty of Business Administration and EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
Europa Universität Viadrina Frankfurt, Faculty of Business Administration and EconomicsHigher EducationUndergraduateCAE
Europa Universität Viadrina Frankfurt, Faculty of LawHigher EducationPostgraduateCAE
Europäische Fernhochschule HamburgHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Europa-Universität FlensburgHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Europa-Universität FlensburgHigher EducationUndergraduateCPECAE
Europa-Universität Flensburg – Internationales Institut für Management und ökonomische Bildung: EEMHigher EducationPostgraduateCAE
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Higher EducationPostgraduateCAE
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Higher EducationUndergraduateCAE
European University Business School, MunichHigher EducationUndergraduateCAE
European University Business School, MunichHigher EducationPostgraduateCAE
European University Business School, MunichHigher EducationMBACAE
European University Centre for Management StudiesHigher EducationUndergraduateFCE
European University Centre for Management StudiesHigher EducationPostgraduateFCE
European University Centre for Management StudiesHigher EducationMBAFCE
Fachhochschule AachenHigher EducationUnknownCPECAE
Fachhochschule AalenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Fachhochschule BielefeldHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschule BrandenburgHigher EducationUnknownCPECAE
Fachhochschule CoburgHigher EducationMBACPECAEFCE
Fachhochschule DortmundHigher EducationUndergraduateCPECAEFCEPET
Fachhochschule Düsseldorf University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Fachhochschule Düsseldorf University of Applied SciencesHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Fachhochschule EberswaldeHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschule Frankfurt am MainHigher EducationPostgraduateFCE
Fachhochschule GelsenkirchenHigher EducationPostgraduateCAE
Fachhochschule GießenHigher EducationUnknownFCE
Fachhochschule Gießen-FriedbergHigher EducationUnknownCPE
Fachhochschule Gießen-FriedbergHigher EducationPostgraduateFCE
Fachhochschule Gießen-FriedbergHigher EducationMBAFCE
Fachhochschule HofHigher EducationUndergraduateCPECAE
Fachhochschule IngolstadtHigher EducationMBACPECAE
Fachhochschule KaiserslauternHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Fachhochschule KölnHigher EducationPostgraduateCPECAE
Fachhochschule LübeckHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
Fachhochschule MainzHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
Fachhochschule Münster – MBA International Supply Chain ManagementHigher EducationMBACPECAEFCEPET
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/WilhelmshavenHigher EducationUnknownCPE
Fachhochschule RosenheimHigher EducationPostgraduateCPECAE
Fachhochschule StralsundHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Fachhochschule StralsundHigher EducationMBAFCE
Fachhochschule StralsundHigher EducationUndergraduateFCE
Fachhochschule SüdwestfalenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Fachhochschule Würzburg-SchweinfurtHigher EducationUndergraduateCAE
FH WestküsteHigher EducationPostgraduateCAE
Flensburg University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateFCE
Frankfurt School of Finance & ManagementHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Frankfurt School of Finance and ManagementHigher EducationUnknownCPECAE
Freie Universität BerlinHigher EducationPostgraduateCPECAEFCEPET
Freie Universität BerlinHigher EducationUndergraduateCPECAEFCEPET
Freie Universität BerlinHigher EducationUnknownCPE
Freie Universität Berlin Internationale Sommer- und WinteruniversitätHigher EducationPostgraduateCAE
Freie Universität Berlin, Fachbereich Politik- und SozialwissenschaftenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Freie Universität Berlin, Faculty of Law, MBL-FUHigher EducationPostgraduateCPECAE
Friedrich Schiller Universität JenaHigher EducationUnknownCPECAE
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergHigher EducationPostgraduateCPECAE
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Faculty of EngineeringHigher EducationPostgraduateCPECAE
Furtwangen UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Furtwangen UniversityHigher EducationMBACPECAE
Georg-August-Universität GöttingenHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Georg-August-Universität GöttingenHigher EducationUndergraduateCPECAE
Georg-August-Universität GöttingenHigher EducationUnknownCPE
Georg-August-Universität Göttingen – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Agricultural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Economic SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Forest Sciences and Forest EcologyHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Forest Sciences and Forest EcologyHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCPECAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Mathematics and Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of MedicineHigher EducationPostgraduateCPECAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of MedicineHigher EducationUndergraduateCAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-August-Universität Göttingen – Faculty of TheologyHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-Simon-Ohm Technische Hochschule NürnbergHigher EducationPostgraduateCAE
Georg-Simon-Ohm Technische Hochschule NürnbergHigher EducationUndergraduateCAE
Georg-Simon-Ohm Technische Hochschule NürnbergHigher EducationUnknownCPE
German Graduate School of Management and LawHigher EducationMBACAE
GISMA Business SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
GISMA Business SchoolHigher EducationMBACAE
Globe Business College MunichHigher EducationMBAFCE
Globe Business College MunichHigher EducationUndergraduateFCE
Goethe-Universität FrankfurtHigher EducationPostgraduateCAE
HafenCity University Hamburg (HCU)Higher EducationPostgraduateCPECAE
HafenCity University Hamburg (HCU), Resource Efficiency in Architecture and PlanningHigher EducationPostgraduateCAE
Hamburg Media SchoolHigher EducationMBACPECAEFCE
Hamburg School of Business Administration (HSBA)Higher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Hamburg School of Business Administration (HSBA)Higher EducationPostgraduateCAE
Hamburger FernhochschuleHigher EducationUndergraduateCPECAEFCEPET
Hamburger FernhochschuleHigher EducationMBACPECAE
Handelshochschule LeipzigHigher EducationUnknownCPE
Heinrich Heine Universität DüsseldorfHigher EducationPostgraduateCPE
Helmut-Schmidt-Universität der BundeswehrHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Hertie School of GovernanceHigher EducationFoundation/PathwayCAE
Hertie School of GovernanceHigher EducationPostdoctoralCAE
Hertie School of GovernanceHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hertie School of Governance, Doctoral Programme in GovernanceHigher EducationPostgraduateCAE
Hertie School of Governance, Executive Master of Public ManagementHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule Aalen – Technik und WirtschaftHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule Aalen – Technik und WirtschaftHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule AnhaltHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule AugsburgHigher EducationUnknownCPE
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule BremenHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Hochschule BremenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule BremerhavenHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule BremerhavenHigher EducationUnknownCPEFCE
Hochschule DarmstadtHigher EducationUndergraduatePET
Hochschule DeggendorfHigher EducationMBAFCE
Hochschule der Wirtschaft für Management, MannheimHigher EducationUnknownCAEFCE
Hochschule EsslingenHigher EducationUnknownCPECAE
Hochschule EsslingenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule EsslingenHigher EducationMBACPECAE
Hochschule Fulda, University of Applied SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule Fulda, University of Applied SciencesHigher EducationUnknownCPEFCE
Hochschule Fulda, University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule Fulda, University of Applied Sciences, Applied Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule Fulda, University of Applied Sciences, Department of Food TechnologyHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule Fulda, University of Applied Sciences, Department of Nutritional, Food and Consumer SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule Fulda, University of Applied Sciences, Faculty of BusinessHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Hochschule für Angewandte Wissenschaften HamburgHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule für Angewandte Wissenschaften HamburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule für Bildende KünsteHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinHigher EducationMBACPECAE
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinHigher EducationUnknownCAE
Hochschule für Technik und Wirtschaft des SaarlandesHigher EducationUndergraduateFCE
Hochschule für Wirtschaft und Recht BerlinHigher EducationUnknownCPECAE
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)Higher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Hochschule GeisenheimHigher EducationUndergraduateFCE
Hochschule Geisenheim – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateFCE
Hochschule Hamm LippstadtHigher EducationUnknownCPECAEFCEPETKET
Hochschule HannoverHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Hochschule HeilbronnHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule Karlsruhe – Technik und WirtschaftHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Hochschule LandshutHigher EducationUndergraduateCPE
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)Higher EducationUnknownCPE
Hochschule MannheimHigher EducationUnknownCPECAE
Hochschule Merseburg (FH)Higher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Hochschule MittweidaHigher EducationPostgraduateFCE
Hochschule NiederrheinHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule NiederrheinHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule Niederrhein University of Applied SciencesHigher EducationMBACPECAEFCE
Hochschule Niederrhein University of Applied SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences, Fachbereich Textil- und BekleidungstechnikHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule OffenburgHigher EducationUnknownCPECAE
Hochschule OsnabrückHigher EducationPostgraduateCPECAE
Hochschule OsnabrückHigher EducationUndergraduateCPECAE
Hochschule Osnabrück – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPE
Hochschule Ostwestfalen-LippeHigher EducationPostgraduateCAE
Hochschule Ostwestfalen-LippeHigher EducationUnknownCPE
Hochschule Pforzheim UniversityHigher EducationUnknownCPECAE
Hochschule ReutlingenHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Hochschule ReutlingenHigher EducationUndergraduateCAE
Hochschule RheinMainHigher EducationPostgraduateCPECAEFCEPET
Hochschule RheinMainHigher EducationUndergraduatePET
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)Higher EducationUnknownCPECAEFCE
HS Niederrhein University of Applied SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Humboldt-Universität zu BerlinHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Humboldt-Universität zu BerlinHigher EducationMBACPECAEFCE
Humboldt-Universität zu Berlin – Humboldt Winter and Summer University (HUWISU)Higher EducationFoundation/PathwayFCE
Humboldt-Universität zu Berlin – School of Business and EconomicsHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Humboldt-Universität zu Berlin – School of Business and EconomicsHigher EducationMBACPECAEFCE
Humboldt-Universität zu Berlin, Großbritannien-ZentrumHigher EducationPostgraduateCAE
IGC University of Applied Sciences BremenHigher EducationUnknownCPE
Ilmenau University of TechnologyHigher EducationUndergraduateCAE
Ilmenau University of TechnologyHigher EducationUnknownCPECAE
IMPRS for Astronomy and AstrophysicsHigher EducationPostgraduateCAE
Institute for Law and Finance (ILF)Higher EducationPostgraduateCAE
International Business School LippstadtHigher EducationMBACAE
International Business School of Hochschule FreseniusHigher EducationPostgraduateCAE
International Max Planck Research School in Chemical BiologyHigher EducationUnknownCPECAE
International Max Planck Research School of Marine Microbiology (IMPRS MarMic)Higher EducationPostgraduateCAE
International Max Planck Research School of Marine Microbiology (IMPRS MarMic)Higher EducationPostdoctoralCAE
International Max Planck Research School of Marine MikrobiologieHigher EducationPostdoctoralCAE
Internationale Hochschule Bad Honnef (IUBH)Higher EducationUndergraduateCPECAE
Internationale Hochschule Bad Honnef (IUBH)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Jacobs University BremenHigher EducationUndergraduateCPECAE
Jacobs University Bremen, Jacobs Center on Lifelong Learning and Institutional DevelopmentHigher EducationPostdoctoralCAE
Jacobs University Bremen, School of Engineering and ScienceHigher EducationUndergraduateCAE
Jacobs University Bremen, School of Engineering and ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Jacobs University Bremen, School of Engineering and ScienceHigher EducationPostdoctoralCAE
Jacobs University Bremen, School of Humanities and Social SciencesHigher EducationUndergraduateCAE
Jacobs University Bremen, School of Humanities and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität FrankfurtHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
Johann Wolfgang Goethe-Universität FrankfurtHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Computer Science and MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Earth Sciences / GeographyHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Language and Cultural StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of LawHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Life SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Medicine (Dentistry)Higher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Modern PhilologyHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Department of Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Institute for Law and FinanceHigher EducationPostgraduateCAE
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Language and Cultural StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Johannes-Gutenberg-Universität MainzHigher EducationUnknownCPECAEPETKET
Johannes-Gutenberg-Universität MainzHigher EducationUndergraduateFCE
Julius-Maximilians-Universität WürzburgHigher EducationCAE
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Justus Liebig Universität GießenHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Higher EducationUnknownCAE
Kühne Logistics UniversityHigher EducationPostgraduateCPECAE
Kühne Logistics UniversityHigher EducationUndergraduateCPECAE
Kühne Logistics UniversityHigher EducationMBACPECAE
Leibniz Universität HannoverHigher EducationUndergraduateFCE
Leibniz Universität HannoverHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Leibniz Universität HannoverHigher EducationUnknownCPE
Leuphana Universität LüneburgHigher EducationPostgraduateCAE
Leuphana Universität LüneburgHigher EducationUndergraduateCAE
Leuphana Universität LüneburgHigher EducationUnknownCPE
Lippe Hochschule für Angewandte WissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Lippe Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Department of Electrical Engineering and Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität MünchenHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Ludwig-Maximilians-Universität München – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für BetriebswirtschaftHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für BiologieHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für GeowissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Mathematik, Informatik und StatistikHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für PhysikHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Psychologie und PädagogikHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinische FakultätHigher EducationUnknownCAE
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Martin Luther Universität Halle WittenbergHigher EducationUnknownCPECAEFCEPET
Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of MatterHigher EducationPostgraduateCPECAE
Max -Planck-Institut für die Struktur und Dynamik der MaterieHigher EducationPostdoctoralCAE
Mediadesign Hochschule für Design und InformatikHigher EducationUnknownCPECAE
Medizinische Hochschule HannoverHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Munich Business SchoolHigher EducationUndergraduateCPECAE
Munich Business SchoolHigher EducationPostgraduateCPE
Munich Business SchoolHigher EducationMBACPECAE
Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Neu-Ulm University of Applied SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
New European CollegeHigher EducationFoundation/PathwayCPECAEFCE
New European CollegeHigher EducationUndergraduateCPECAEFCE
New European CollegeHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
NIT Northern Institute of Technology Management gGmbHHigher EducationMBACPECAE
NIT Northern Institute of Technology Management gGmbHHigher EducationPostgraduateCPECAE
Nordakademie Hochschule der WirtschaftHigher EducationUndergraduateFCE
oncampusHigher EducationPostgraduateFCE
Otto-Friedrich-Universität BambergHigher EducationPostgraduateCPECAE
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS)Higher EducationPostgraduateCAE
Otto-von-Guericke Universität, MagdeburgHigher EducationUnknownCPE
Otto-von-Guericke Universität, MagdeburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Otto-von-Guericke Universität, MagdeburgHigher EducationUndergraduateCPECAE
PFH Private Hochschule GöttingenHigher EducationUndergraduateFCE
PFH Private Hochschule GöttingenHigher EducationPostgraduateFCE
Philipps-Universität MarburgHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Philipps-Universität Marburg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateFCE
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, BonnHigher EducationPostgraduateCPECAE
Rhein-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) AachenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Rhein-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) AachenHigher EducationMBACAE
Rhein-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) AachenHigher EducationPostdoctoralCAE
Rhein-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) AachenHigher EducationUnknownCPE
Rhein-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, International AcademyHigher EducationPostgraduateCAE
Ruhr Universität BochumHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Ruhr Universität Bochum, De­ka­nat Elek­tro­tech­nik und In­for­ma­ti­ons­tech­nikHigher EducationPostgraduateCAE
Ruhr Universität Bochum, European Culture and EconomyHigher EducationPostgraduateCAE
Ruhr Universität Bochum, Faculty of Management and EconomicsHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Ruhr Universität Bochum, Fakultät für OstasienwissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Ruhr Universität Bochum, Fakultät für PhilologieHigher EducationPostgraduateCAE
Ruhr Universität Bochum, Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik (IEE)Higher EducationPostgraduateCAE
Ruprecht Karls Universität HeidelbergHigher EducationPostgraduateCPECAE
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut für WirtschaftswissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Fakultät für Verhaltens- und Empirische KulturwissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, South Asia InstituteHigher EducationPostgraduateCAE
RWTH Aachen UniversityHigher EducationPostgraduateCAEFCE
RWTH Aachen University – Faculty of Mathematics, Computer Science and Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
RWTH Aachen University – Faculty of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
SRH Fernhochschule RiedlingenHigher EducationMBACPE
SRH Hochschule BerlinHigher EducationUndergraduateCPECAE
SRH Hochschule BerlinHigher EducationPostgraduateCPECAE
Steinbeis University BerlinHigher EducationPostgraduateCAE
Technical University of MunichHigher EducationUndergraduateCPECAE
Technical University of MunichHigher EducationPostgraduateCAE
Technical University of Munich – Department of Civil, Geo and Environmental EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Technical University of Munich – Department of MathematicsHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Hochschule MittelhessenHigher EducationUnknownFCE
Technische Hochschule MittelhessenHigher EducationPostgraduateFCE
Technische Universität Bergakademie FreibergHigher EducationUnknownCAEFCE
Technische Universität BerlinHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität BerlinHigher EducationUnknownCPE
Technische Universität Berlin – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Technische Universität BraunschweigHigher EducationUndergraduateCPECAE
Technische Universität BraunschweigHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Chemnitz, Fakultät für InformatikHigher EducationPostgraduateFCE
Technische Universität DarmstadtHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität Darmstadt – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität DortmundHigher EducationUndergraduateCPECAE
Technische Universität DortmundHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität DortmundHigher EducationUnknownFCE
Technische Universität Dortmund, Fakultät MaschinenbauHigher EducationUnknownFCE
Technische Universität Dortmund, Fakultät RaumplanungHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität DresdenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität Dresden – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Technische Universität Dresden, Department of PsychologyHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Dresden, Faculty of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Dresden, Faculty of Electrical and Computer EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Dresden, Faculty of LawHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Dresden, Faculty of ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Dresden, Professorship for Tropical ForestryHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität Hamburg-Harburg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Technische Universität Hamburg-Harburg – TUHHHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität MünchenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität München – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität München, Ingenieurfakultät Bau Geo UmweltHigher EducationPostgraduateCPECAE
Technische Universität München, TUM School of EducationHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und UmweltHigher EducationPostgraduateCAE
Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und UmweltHigher EducationUnknownCPE
TU Berlin – TU Berlin Winter University – BiotechHigher EducationUnknownCAE
TU Dresden, Faculty of Forest, Geo and Hydro Sciences (Faculty of Environmental Sciences)Higher EducationPostgraduateCAE
Tu Dresden, Faculty of Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)Higher EducationPostgraduateCPECAE
Universität AugsburgHigher EducationUnknownCPE
Universität BayreuthHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Universität BielefeldHigher EducationPostgraduateCAE
Universität BielefeldHigher EducationUnknownCPE
Universität Bielefeld – Fakultät für Linguistik und LiteraturwissenschaftHigher EducationPostgraduateCAE
Universität BonnHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Bonn – Institute of Food and Resource Economics (ILR)Higher EducationPostgraduateCAE
Universität BremenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität BremenHigher EducationUndergraduateFCEPET
Universität des SaarlandesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität des SaarlandesHigher EducationUnknownCPE
Universität des Saarlandes – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Duisburg-EssenHigher EducationUnknownCPEFCEPET
Universität Duisburg-EssenHigher EducationPostgraduateCAE
Universität ErfurtHigher EducationUnknownCPECAEFCE
Universität HamburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität HamburgHigher EducationUnknownCPE
Universität Hamburg – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Hamburg – Faculty of Business, Economics and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Hamburg – Faculty of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Hamburg – Faculty of LawHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Hamburg – Faculty of Mathematics, Informatics and Natural SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Hamburg – School of Integrated Climate System SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität HeidelbergHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Centre for Organismal StudiesHigher EducationPostdoctoralCAE
Universität Heidelberg – Centrum für soziale Investitionen und InnovationenHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Cluster of Excellence Asia and Europe in a Global ContextHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Fakultät für BiowissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Fakultat für Physik und AstonomieHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Heidelberg Center for American StudiesHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Institut für Sport und SportwissenschaftHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – International Graduate School of Molecular & Cellular BiologyHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Medizinischen FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Heidelberg – Neuphilologische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität HohenheimHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität HohenheimHigher EducationUndergraduateFCE
Universität KasselHigher EducationPostgraduateFCE
Universität KasselHigher EducationUnknownCPECAE
Universität Kassel, Fachbereich Ökologische AgrarwissenschaftenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Kassel, Fachbereich WirtschaftswissenschaftenHigher EducationPostgraduateFCE
Universität Koblenz-Landau, Faculty of Computer ScienceHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Köln, Graduiertenschule für Geisteswissenschaften KölnHigher EducationPostdoctoralCAE
Universität LeipzigHigher EducationUndergraduateCAE
Universität LeipzigHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Universität Leipzig – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Leipzig, Fakultät für Chemie und MineralogieHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst- und OrientwissenschaftenHigher EducationUndergraduateCAE
Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst- und OrientwissenschaftenHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Fakultät für Sozialwissenschaften und PhilosophieHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Institut für Amerikanistik, Philologische FakultätHigher EducationUndergraduateCAE
Universität Leipzig, Institut für Amerikanistik, Philologische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Medizinische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Orientalisches InstitutHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Philologische FakultätHigher EducationUndergraduateCAE
Universität Leipzig, Sportwissenschaftlichen FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Theologische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität MannheimHigher EducationUndergraduateCPECAE
Universität MannheimHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Mannheim, Fakultät für BetriebswirtschaftslehreHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Mannheim, Fakultät für BetriebswirtschaftslehreHigher EducationUndergraduateCPECAE
Universität Oldenburg, Institute of PhysicsHigher EducationUndergraduateCAEFCE
Universität Oldenburg, Institute of PhysicsHigher EducationPostgraduateCAEFCE
Universität OsnabrückHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität OsnabrückHigher EducationUndergraduateCPECAE
Universität PaderbornHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Universität PassauHigher EducationUnknownCPE
Universität PotsdamHigher EducationPostgraduateCAE
Universität RegensburgHigher EducationUnknownFCEPET
Universität RegensburgHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität RostockHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
Universitat Rostock – Faculty of Computer Science and Electrical EngineeringHigher EducationPostgraduateCAE
Universität SiegenHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität StuttgartHigher EducationPostgraduateCAE
Universität StuttgartHigher EducationUnknownCPE
Universität Stuttgart – Master’s Program Infrastructure Planning (MIP)Higher EducationPostgraduateCAE
Universität TrierHigher EducationUnknownCPECAE
Universität UlmHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität Ulm, Fakultät Ingenieurwissenschaften und InformatikHigher EducationPostgraduateCAE
Universität Ulm, Medizinische FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universität zu KölnHigher EducationUnknownFCE
Universität zu KölnHigher EducationPostgraduateCPECAE
Universität zu Köln, Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche FakultätHigher EducationPostgraduateCAE
Universitätsmedizin Göttingen – Erasmus MundusHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Applied Sciences EuropeHigher EducationPostgraduateCAE
University of Applied Sciences FreseniusHigher EducationPostgraduateCAE
University of Applied Sciences KarlsruheHigher EducationUnknownCAEFCE
University of Applied Sciences KarlsruheHigher EducationMBACPE
University of Applied Sciences Karlsruhe, Institute of GeomaticsHigher EducationPostgraduateCAE
University of Bremen – Digital Media ProgrammeHigher EducationUnknownCAE
University of CologneHigher EducationPostgraduateCAE
University of CologneHigher EducationMBACAE
University of Cologne, Faculty of Economic and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cologne, Faculty of HumanitiesHigher EducationPostgraduateCAE
University of Cologne, Medical SchoolHigher EducationPostgraduateCAE
University of KonstanzHigher EducationPostgraduateCPECAEFCE
University of Konstanz – Department of BiologyHigher EducationPostgraduateCAEFCE
University of Konstanz – Department of ChemistryHigher EducationPostgraduateCAEFCE
University of Konstanz Department of EconomicsHigher EducationPostgraduateCAE
University of TübingenHigher EducationUndergraduateFCE
University of TübingenHigher EducationPostgraduateCAE
University of TübingenHigher EducationUnknownCPE
University of Tübingen – Faculty of Economic and Social SciencesHigher EducationPostgraduateCPECAE
University of Tübingen – Faculty of MedicineHigher EducationPostgraduateCAE
University of Tübingen – Faculty of HumanitiesHigher EducationPostgraduateFCE
Virtual Global University BerlinHigher EducationUnknownCPECAE
Westfälische Wilhelms-Universität MünsterHigher EducationUnknownCPE
Westfälische Wilhelms-Universität MünsterHigher EducationPostgraduateCAE
WHU – Otto Beisheim School of ManagementHigher EducationUndergraduateCPECAE
WHU – Otto Beisheim School of ManagementHigher EducationPostgraduateCPE
Wildau Institute of TechnologyHigher EducationUnknownCPE
Willy Brandt School of Public Policy, University of ErfurtHigher EducationUnknownCPE
Wirtschaftsakademie HamburgHigher EducationUnknownCPE
Business Communication UnlimitedLanguage SchoolUnknownCPE
Sprachschule AugsburgLanguage SchoolUnknownCPECAEFCEPETKET
WestmillLanguage SchoolUnknownCPECAEFCE
YES! die SprachschuleLanguage SchoolUnknownCPECAEFCE
Bavarian Ministry of Culture, GermanyMinisterialUnknownCPECAEFCE
Hesse Ministry of EducationMinisterialUnknownCPECAEFCE
Ministry of Education, North Rhine-WestphaliaMinisterialUnknownCAE
Saxony Regional MinistryMinisterialUnknownCPECAEFCEPET
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und ForschungMinisterialUnknownPET
German Armed ForcesPublic ServiceUnknownFCE
German Armed ForcesPublic ServiceCAE
Adolf-Reichwein-RealschuleSchoolsUnknownKET
Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinSchoolsUnknownFCEPET
Albert-Einstein-Schule BochumSchoolsUnknownCAEFCE
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium MünsterSchoolsUnknownCPECAEFCE
B.M.V.-SchuleSchoolsUnknownCAEFCEPET
Bertha-von-Suttner-Oberschule BerlinSchoolsUnknownCAE
Bildungszentrum Ritter von Buß, ZellSchoolsUnknownPET
Brackweder Gymnasium BielefeldSchoolsUnknownFCE
Burghardt-Gymnasium BuchenSchoolsUnknownCAEFCE
Cecilien-Gymnasium DüsseldorfSchoolsUnknownPETKET
Dominikus-Zimmermann-GymnasiumSchoolsUnknownCAE
Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium AmbergSchoolsUnknownCAE
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium StuttgartSchoolsUnknownCPECAEFCEPET
Einhard-Gymnasium AachenSchoolsUnknownCAE
Einstein-Gymnasium Rheda-WiedenbrückSchoolsUnknownFCEPET
Elbe-Gymnasium BoizenburgSchoolsUnknownCAEFCE
Elly-Heus-Gymnasium WeidenSchoolsUnknownCAE
Elsa-Brändström-Gymnasium, OberhausenSchoolsUnknownFCE
Elsensee-Gymnasium, QuickbornSchoolsUnknownFCE
Erich-Kästner-Schule BaunatalSchoolsUnknownPET
Europäisches Gymnasium WaldenburgSchoolsUnknownCAEFCE
Europaschule BornheimSchoolsUnknownFCE
Franken-Gymnasium ZülpichSchoolsUnknownCAEFCE
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BetzdorfSchoolsUnknownCAEFCE
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeSchoolsUnknownCAE
Fridtjof Nansen Realschule, KamenSchoolsUnknownPETKET
Friedrich-Dessauer-GymnasiumSchoolsUnknownCAE
Friedrich-Ebert-OberschuleSchoolsUnknownCAE
Georg-Büchner-Gymnasium KaarstSchoolsUnknownPET
Georgious-Agricola-Gymnasium, ChemnitzSchoolsUnknownCAEFCE
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium GriesheimSchoolsUnknownFCE
Gesamtschule am WällenbergSchoolsUnknownPET
Gesamtschule Gießen-OstSchoolsUnknownCPE
Gesamtschule LumdatalSchoolsUnknownFCEPET
Geschwister-Scholl-Gymnasium LüdenscheidSchoolsUnknownPET
Goethe-Gymnasium Frankfurt am MainSchoolsUnknownCAEFCE
Goethe-Gymnasium RegensburgSchoolsUnknownCAE
Goethe-Schule WetzlarSchoolsUnknownCAE
Gustav-Heinemann-OberschuleSchoolsUnknownCPECAE
Gymnasium “In der Wüste”, OsnabrückSchoolsUnknownFCE
Gymnasium AlleeSchoolsUnknownFCE
Gymnasium am Turmhof MechernichSchoolsUnknownCAEFCE
Gymnasium Bad IburgSchoolsUnknownCAEFCE
Gymnasium BondenwaldSchoolsUnknownCAEFCE
Gymnasium BrakeSchoolsUnknownCAEFCE
Gymnasium BredeSchoolsUnknownCAE
Gymnasium CorveystraßeSchoolsUnknownCPEFCE
Gymnasium EltvilleSchoolsUnknownCPECAEFCEPET
Gymnasium Franziskaneum MeißenSchoolsUnknownCAE
Gymnasium Horn, BremenSchoolsUnknownFCE
Gymnasium mit Schülerheim HohenschwangauSchoolsUnknownCAE
Gymnasium Obervieland, BremenSchoolsUnknownCPECAEFCE
Gymnasium Sulingen, EuropaschuleSchoolsUnknownCPECAEFCE
Gymnasium WeilheimSchoolsUnknownCAE
Hans-Sachs-Gymnasium NürnbergSchoolsUnknownCAE
Hardtberg-Gymnasium BonnSchoolsUnknownCAEFCEPET
Heinrich-Heine-GymnasiumSchoolsUnknownFCE
Heinrich-Mann-Gymnasium, KölnSchoolsUnknownCAEFCEPETKET
Ignaz-Günther-Gymnasium RosenheimSchoolsUnknownCAE
Immanuel Kant SchuleSchoolsUnknownCPECAEFCEPET
Internatsgymnasium Schloß TorgelowSchoolsUnknownCPEFCE
Jakob-Fugger-Gymnasium AugsburgSchoolsUnknownCAE
Johannes-Kepler-Gymnasium IbbenbürenSchoolsUnknownCAEFCE
Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der StadtSchoolsUnknownCPECAEFCEPETKET
Joseph-Haydn-Gymnasium SendenSchoolsUnknownCAEFCE
Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium ChamSchoolsUnknownCAE
Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle, EuropaschuleSchoolsUnknownFCE
Kanonikus-Kir-Realschule plus MainzSchoolsUnknownPET
Karl-Meichelbeck-RealschuleSchoolsUnknownPET
Käthe-Kollwitz-Schule HannoverSchoolsUnknownCAE
Königin-Luise-SchuleSchoolsUnknownCAE
Königin-Olga-Stift Gymnasium StuttgartSchoolsUnknownCPECAE
König-Karlmann-Gymnasium AltöttingSchoolsUnknownCAE
Konrad-Duden-Gymnasium WeselSchoolsUnknownFCE
Kooperative Gesamtschule, NeustadtSchoolsUnknownPET
Kurfürst-Joachim-Friedrich Gymnasium WolmirstedtSchoolsUnknownCAEFCE
Landrat Lucas GymnasiumSchoolsUnknownCAE
Lessing-Gymnasium PlauenSchoolsUnknownFCE
Maria-Ward-Mädchenrealschule der Erzdiözese München und FreisingSchoolsUnknownPET
Marien-Gymnasiums KaufbeurenSchoolsUnknownCPECAEFCEPETKET
Märkische Schule, WattenscheidSchoolsUnknownFCEPET
Martin Behaim Schule DarmstadtSchoolsUnknownFCEPET
Martin Luther Schule MarburgSchoolsUnknownFCE
Matthias-Claudius-Gymnasium GehrdenSchoolsUnknownCPECAEFCEPETKET
Max Planck RealschuleSchoolsUnknownPET
Max-Born-Gymnasium GermeringSchoolsUnknownCAE
Maximilian-Kolbe-GesamtschuleSchoolsUnknownPET
Melanchthon-Schule SteinatalSchoolsUnknownFCE
Musterschule Frankfurt/MainSchoolsUnknownPET
Neues Gymnasium NürnbergSchoolsUnknownCAE
Nicolaus Cusanus Gymnasium Bergisch-GladbachSchoolsUnknownCAE
Oskar-Reime-Gymnasium DelitzschSchoolsUnknownCAEFCE
Otto-Hahn-Gymnasium, DinslakenSchoolsUnknownCAE
Otto-Hahn-SchuleSchoolsUnknownCAEFCEPET
Pädagogium Baden-BadenSchoolsUnknownPET
Realschule EberbachSchoolsUnknownPET
Realschule Grünstraße, HattingenSchoolsUnknownPET
Realschule MühlheimSchoolsUnknownPET
Realschule SchenkenseeSchoolsUnknownPET
Rhein-Maas-Gymnasium, AachenSchoolsUnknownCPECAEFCE
Rhein-Sieg-GymnasiumSchoolsUnknownFCEPET
Rurtal-Gymnasium DürenSchoolsUnknownCPECAEFCE
Saarlouiser Gymnasium am StadtgartenSchoolsUnknownCAEFCE
St. Lioba Gymnasium Bad NauheimSchoolsUnknownCAEFCE
St. Ursula Gymnasium AachenSchoolsUnknownFCE
St.Pius-Gymnasium CoesfeldSchoolsUnknownCAEFCEPET
Staatliche Realschule Bad GriesbachSchoolsUnknownPET
Staatliche Realschule für Knaben AschaffenburgSchoolsUnknownPET
Städt. Walram-GymnasiumSchoolsUnknownFCE
Städtisches Gymnasium GüterslohSchoolsUnknownFCE
Theodor-Heuss-Gymnasium, RadevormwaldSchoolsUnknownCAEFCEPET
Theodor-Heuss-Schule BaunatalSchoolsUnknownPET
Tulla-Realschule MannheimSchoolsUnknownPET
Ursulinengymnasium KölnSchoolsUnknownCAEFCE
Ursulinen-Realschule StraubingSchoolsUnknownPET
Weiherhof-Realschule FreiburgSchoolsUnknownPET
Wilhelm-Hauff-Realschule PfullingenSchoolsUnknownPET
Wiprecht-Gymnasium GroitzschSchoolsUnknownCAEFCE

Za kateri izpit se naj odločim ?

Svoje znanje pa lahko preizkusite:

kako se pripravim na mednarodni izpit?

Organiziramo spletne priprave za tečajnike s predznanjem, ki ga ustrezno določimo na podlagi uvrstitvenega testiranja, ki se izvede preko naše spletne strani.

Omogoča vam učenje angleščine s kvalificiranim in izkušenim učiteljem, kjer koli ste. Vse, kar potrebujete, je računalnik s kamero in dostopom do interneta.