Izpiti ÖSD

 • So mednarodno priznani certifikati in služijo kot dokazilo o znanju nemščine (npr. na trgu dela, za univerze in druge izobraževalne ustanove, za uradne postopke, kot so dodelitev državljanstva, vizum, dovoljenje za bivanje ipd.). 
 • Ravnajo se po Skupnem evropskem referenčnem okviru (CEFR) in so pluricentrično naravnani, tj. upoštevajo standardne jezikovne različice vseh treh nemško govorečih dežel, Avstrije, Nemčije in Švice.
 • Preverjajo vse 4 jezikovne spretnosti:
  • bralno, 
  • slušno razumevanje, 
  • pisno, 
  • ustno izražanje.
0
Kandidatov
0
Let izkušenj

Stopnje Ösd izpitov:

a1 grundstufe deutsch 1

Na osnovni ravni se preverja jezikovna kompetentnost v različnih situacijah vsakdanjega življenja. Izpit je zasnovan za kandidate od 14 let naprej in je primeren tudi za priseljenke in priseljence v Avstriji (tudi kot avstrijska varianta = Z-varianta).

b1 zertifikat deutsch

Preverja se sposobnost samostojne rabe jezika v različnih situacijah vsakdanjega življenja (delo, šola, prosti čas, potovanja ipd.). Ta izpit je na voljo tudi modularno, tj. izpitni moduli branje, poslušanje, pisanje in govorjenje se lahko opravijo neodvisno drug od drugega ob različnih časih.

c1 oberstufe deutsch

Preverja se sposobnost kompetentne rabe jezika v različnih situacijah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer naj se komunikacija tudi v kompleksnejših zvezah odlikuje z visoko stopnjo pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji.

a2 grundstufe deutsch 2

Preverja se jezikovna sposobnost sporazumevanja na osnovni ravni v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega in poklicnega življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o poznanih in običajnih rečeh.

b2 mittelstufe deutsch

Preverja jezikovno kompetentnost v komunikacijskih situacijah, s kakršnimi se ne srečujemo samo v vsakdanjiku, pač pa tudi na (pol)javnem in poklicnem področju ter na področju izobraževanja in izpopolnjevanja (šola, študij).

c2 wirtschaftssprache

Preverja se tako splošna kot tudi strokovna jezikovna kompetentnost v situacijah gospodarskega in poklicnega življenja, pri čemer se tudi v kompleksnejših komunikacijskih zvezah pričakuje velika stopnja pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji.

5% popust pri takojšnjem plačilu preko spletne trgovine!

Pogosta vprašanja / FAQ:

Izpite ÖSD vseh stopenj lahko opravite v našem certificiranem izpitnem centru v Mariboru. Smo edini ponudniki teh mednarodno veljavnih izpitov na področju vzhodne Slovenije. Po dogovoru pa izvajamo mednarodne izpite tudi na sedežu podjetja ali šole.

Izpiti ÖSD vseh stopenj so sestavljeni iz 4 obveznih komponent:

 • LESEVERSTEHEN, kjer se preverja bralno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: 60–90 minut.

 • HÖRVERSTEHEN, kjer se preverja slušno razumevanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 30 minut.

 • SCHREIBEN, kjer se preverja pisno izražanje kandidata.

Čas trajanja: 30–90 minut, odvisno od stopnje.

 • SPRECHEN, kjer se preverja slušno izražanje kandidata.

Čas trajanja: ca. 10−20 minut

Na izpit se prijavite s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj.

 1. Zagotovljeno pravico do udeležbe na izpitu imajo kandidati, ki so se na izpit prijavili 22 dni pred izpitnim rokom.
 2. Za prijave in nakazila od 21 do 10 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo 20€ pribitka na pristojbino za dodatne administrativne stroške.
 3. V primeru prijave in poravnane pristojbine od 9 dni pred izpitnim rokom zaračunavamo pribitek v višini 60€.

Pogoj za pristop k izpitu je oddana prijavnica z vsemi potrebnimi podatki, plačilo pristojbine in predložitev osebne izkaznice (potnega lista) na dan opravljanja izpita.

Najkasneje v roku 5 dni po prejemu prijavnice in plačilu pristojbine vam po elektronski pošti pošljemo natančna navodila o poteku izpita.

Na stopnjah A1, A2 in B1 uporaba slovarjev ni dovoljena, na stopnji B2 lahko uporabljate enojezični ali dvojezični slovar, na stopnjah C1 in C2 pa samo enojezičnega (nemško-nemškega). Drugi pripomočki niso dovoljeni.

 • Če izpita ne opravite, boste prejeli ustrezno obvestilo. V tem primeru lahko k izpitu ponovno pristopite po štirih tednih. Pri ponovni prijavi je treba navesti, da ste ponavljavec, da lahko priskrbimo izpitne pole.
 • Če ste bili uspešni samo pri enem delu (ustni ali pisni del) oziroma pri modularnih izpitih (npr. B1) pri posameznem modulu, lahko neuspešni del ponovite v roku enega leta od datuma opravljanja izpita v katerem koli izpitnem centru.
 • Za ponovitev posameznega dela izpita ali modula je treba običajno poravnati le ustrezen delež pristojbine, npr. za ustni del izpita 25 % cene izpita, za pisni del pa 75 % cene izpita; pri modularnih izpitih pa za vsak modul 25 % cene celotnega izpita.
 • Dokler ne opravite celotnega izpita oziroma posameznega izpitnega modula, ne prejmete certifikata.

Neuspešno opravljen del izpita oziroma neuspešno opravljen modul lahko v roku enega leta ponovite tolikokrat, kot želite. Pogoj je le, da med enim in drugim opravljanjem posameznega dela ali modula izpita minejo 4 tedni. Sicer pa lahko posamezen izpit na ustrezni stopnji ponavljate neomejeno.

 • Na izpitu prejmete svoje dostopne podatke za vpogled v rezultate izpita.
 • Rezultat bo objavljen na spletu najkasneje 7. delovni dan po izpitnem roku.
 • Do svojega rezultata dostopate s svojimi dostopnimi podatki.
 • Original ÖSD-certifikata prejmete v roku 14-ih dni po opravljenem izpitu, skrajni rok za izročitev OSD-certifikatov je 4 tedne.
 • Certifikat lahko prevzamete na našem sedežu v Mariboru.
 • Če ste v prijavnici ustrezno označili, vam lahko certifikat posredujemo tudi priporočeno po pošti. V tem primeru zaračunavamo stroške pošiljanja v višini 4,50 € za pošiljke v Slovenijo, v tujino zaračunavamo sorazmerne stroške pošiljanja s pribitkom manipulativnih stroškov.

Avstrija:

UniversitätB1B2C1C2 
Boku WienXX
Medizinische Universität InnsbruckX
Medizinische Universität WienX
TU GrazX
Universität GrazX
Universität InnsbruckXx**für Master Translation
Universität KlagenfurtXx**für Germanistik und Bachelor Lehramt C1
Universität LinzX
Universität SalzburgX
Universität WienX
Veterinärmedizinische Universität WienXX
Masterstudium DaF/DaZ an der Universität WienX
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXÖSD Zertifikat B1 (ZB1) für folgende Studien anerkannt: einige Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition und Musiktheorie
Universität für Musik und darstellende Kunst WienXFolgende Studien verlangen einen B2-Nachweis: einige Instrumentalstudien, Tonmeisterstudium, Bachelorstudium Gesang, Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Musikdramatische Darstellung, Musiktheaterregie, Schauspiel, Schauspielregie
Wirtschaftsuniversität WienX
TU WienX

Nemčija:

UniversitätB2C1C2 
Humboldt-Universität zu BerlinX
Ruhr-Universität BochumX
Universität BonnX
Hochschule BremenXX
Hochschule BremerhavenXXX
Technische Universität DarmstadtX
Universität ErfurtXX
Frankfurt School of Finance and ManagementXXX
TU Bergakademie FreibergX
Justus-Liebig-Universität GießenXB2 und C1 werden bei Bewerbung akzeptiert
FernUniversität HagenXX
Universität HamburgX
Universität HohenheimX
Technische Universität IlmenauXX
Universität Karlsruhe (TH)X
Universität LeipzigXXC2 für alle wirtschaftlichen Studiengänge
Universität zu LübeckX
Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgX
Johannes Gutenberg Universität MainzX
Philipps-Universität MarburgXXC2 für Fachbereich Wirtschaftwissenschaften
Carl von Ossietzky Universität OldenburgX
Universität PassauXausreichend zur Zulassung, Immatrikulation vorbehaltlich des Nachweises von DSH-2 oder gleichwertig
Universität PotsdamX
Staatliche Akademie der Bildenden Künste StuttgartXX
Hochschule VechtaX
Bauhaus Universität WeimarX
Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergXX

Švica:

UniversitätB2C1C2 
Universität ZürichXX
Universität St. GallenXXC1 Bachelor, C2 Master
ETH ZürichXXMaster
Universität LuzernXX

kako se pripravim na mednarodni izpit?

Organiziramo priprave v obliki individualnih ur. Naši predavatelji/izpraševalci vas učinkovito pripravijo na izpit in obravnavajo snov, ki jo potrebujete za uspešen pristop. Predstavijo vam tipe izpitnih nalog in vam svetujejo, kako se jih lotiti, da bo uspeh zagotovljen.

Če imate kakšno vprašanje v zvezi s pripravami na izpite, vam z veseljem svetujemo.

Za kateri izpit se naj odločim ?

Svoje znanje pa lahko preizkusite:

 • z modelnimi testi na vseh ravneh, od A1 do C2 (najvišja raven);
 • s pomočjo spletnega uvrstitvenega testa
 • na našem sedežu, kjer vam z veseljem brezplačno svetujemo.

Kdaj so izpitni roki ?

Mednarodne izpite lahko opravljate mesečno v našem izpitnem centru.

Možen je tudi izredni rok, ki se dogovori s posameznim tečajnikom individualno. Glede tega in glede vseh ostalih vprašanj se prosim obrnite na: college@euro-lingua.org ali pokličite: +386 (2) 25 22 366

Gradivo za izpit na voljo tudi preko spletne trgovine!

prijava na izpit ?

Navedene cene veljajo za kandidate, ki se prijavijo in poravnajo znesek do 21 dni pred izpitnim rokom!

* (cene vsebujejo DDV)!

a1

110€

a2

130€

b1

175€

b2

185€

c1

195€

c2

210€

Slovenia