Pravo, gospodarstvo & finance

Pravna besedila se od drugih vrst besedil razlikujejo po zunanji obliki, skladnji in besedju, kar ohranja njihov posebni status.

Medicinska besedila

Medicinska ali farmacevtska besedila zraven prevajalca na koncu pregleda še strokovnjak s specifičnega področja medicine ali farmacije.

Tehnična besedila

Tehnična dokumentacija je posebna oblika komuniciranja tehnično usposobljenih strokovnjakov, pri katerih sta natančnost in ustreznost tehničnega prevajanja ključnega pomena.

Spletne strani in reklamna gradiva

Reklamna besedila in spletne strani premišljeno nagovarjajo določeno skupino ljudi. Pri tem se uporabljajo različni tipi in strategije oglaševanja, zato sta preciznost in ustreznost prevedenega besedila še kako pomembni. 

Lektoriranje, post-editing in transkripcija

Manj očitne napake in neustrezno izražanje, ki ni primerno za objavo na spletu, v časopisu, knjigah, letakih in jedilnih listih. Vsa omenjena besedila predstavljajo Vas in morajo biti brezhibna.

Transkreacija

Za transkreacijo je potrebna velika mera ustvarjalnosti in poglobljeno poznavanje ciljne kulture, seveda pa tudi popolno obvladovanje ciljnega jezika.

naše prednosti

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

prevodi v vse evropske jezike

Prevodi vseh evropskih jezikov v kombinaciji s slovenščino in iz tujega v tuji jezik.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Zaupnost in varovanje

Sta samoumevni vrednoti. Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Slovenia