Lektoriranje, post-editing in transkripcija

popravljanje

Popravljanje je enojezični pregled pravopisa, slovnice ločil in zgradbe povedi.

LEKTORIRANJE

Zajema pravopis, slovnico, zgradbo besedila in slogovni pregled. Tudi lektoriranje je enojezični pregled.

Transkripcija avdio in video gradiva

Zapis intervjujev, tiskovnih konferenc, sestavkov, posnetkov in webinarjev. Podnaslavljanje oddaj, dokumentarnih filmov ter prilagajanje ciljni publiki.

pregled besedil pred tiskom

Besedilo v slovenskem ali tujem jeziku pregledamo pred tiskom ali drugo obliko objave.

Post-editing

Pomeni pregled strojno prevedenega gradiva, npr. prevod s pomočjo spletnega prevajalnika. Besedilo popravimo (enojezični pregled) in ga prilagodimo ciljni publiki.

revizija

Je najbolj natančen pregled besedil. Preverimo, ali prevod ustreza namenu, pri čemer preverjamo izvirno in ciljno besedilo glede dosledne rabe terminologije in sloga.

produktivnost

1 %
uradnih listin

Prevedemo še isti dan

1 %
strank

Bi nas priporočilo naprej

1 %
odzivnost

Najkasneje v roku 24 ur

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Lektoriranje je zajeto v ceno kadar je prevod preveden pri nas

.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

prevodi v vse evropske jezike

Prevodi vseh evropskih jezikov v kombinaciji s slovenščino in iz tujega v tuji jezik.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Zaupnost in varovanje

Sta samoumevni vrednoti. Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Slovenia