Lektoriranje, post-editing in transkripcija

LEKTORIRANJE

Zajema pravopis, slovnico, zgradbo besedila in slogovni pregled. Tudi lektoriranje je enojezični pregled.

Transkripcija avdio in video gradiva

Zapis intervjujev, tiskovnih konferenc, sestavkov, posnetkov in webinarjev. Podnaslavljanje oddaj, dokumentarnih filmov in prilagajanje ciljni publiki.

pregled besedil pred tiskom

Besedilo v slovenskem ali tujem jeziku pregledamo pred tiskom ali drugo obliko objave.

Post-editing

Pomeni pregled strojno prevedenega gradiva, npr. prevod s pomočjo spletnega prevajalnika. Besedilo popravimo (enojezični pregled) in ga prilagodimo ciljni publiki.

revizija

Je najbolj natančen pregled besedil. Preverimo, ali prevod ustreza namenu, pri čemer preverjamo izvirno in ciljno besedilo glede dosledne rabe terminologije in sloga.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

Prevajanje prilagojeno ciljni skupini

Slogovno brezhibno in ciljni skupini prilagojeno prevajanje.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Kakovostni standard prevajanja

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Zaupnost in varovanje

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi in DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želeni naslov kjer koli v Evropi.

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Lektoriranje je zajeto v ceno, kadar besedilo prevedemo mi

.

kako do ugodnejšega prevoda za podjetja?

Za posamezna strokovna področja in samo za vaše podjetje vodimo prevajalski spomin in izdelamo glosar strokovnih izrazov. V njem je zajeta vsa doslej prevedena in z vaše strani potrjena terminologija, ki se dopolnjuje z vsakim novim naročilom.

To pa pomeni, da vam na ponavljanja v določenem besedilu in na ponavljanja v primerjavi s shranjenim spominom nudimo precejšnje cenovne ugodnosti.

S pomočjo najsodobnejšega sistema za vodenje prevajalskih projektov in najnovejše tehnične opreme, pri čemer lahko ob nadzoru vodje projekta sodeluje na enem projektu do devet prevajalcev istočasno, prevajamo tudi obsežna gradiva v najkrajšem času.

Naše delo poteka v varnem okolju, pri čemer so vaši podatki popolnoma zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb in zmeraj obnovljivi v primeru kakršnega koli izpada.

EnglishGermanSlovenia