Pravo, gospodarstvo & finance

pravne listine

Dokumentacija v pravnih postopkih za fizične in pravne osebe, pravni predpisi, osebni dokumenti in ustanovne listine.

gospodarstvo

Sporazumi oz. vse vrste pogodb, razpisna dokumentacija, poslovne listine, izpisi iz registrov, družbeni akti.

Finance

Računovodski izkazi, cenitve nepremičnin, investicijska poročila zavarovalne listine, davčna potrdila in bančni izpiski.

zakonodaja Evropske unije

Predpisi, direktive, uredbe, sklepi, priporočila in pogodbe EU.

produktivnost

1 %
uradnih listin

Prevedemo še isti dan

1 %
strank

Bi nas priporočilo naprej

1 %
odzivnost

Najkasneje v roku 24 ur

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Prevajanje pravnih besedil zahteva posebno znanje

Prevajanje pravnih besedil predstavlja posebno, specializirano vrsto prevajanja, nima samo jezikovnih posebnosti, ampak tudi pravne posledice zaradi specifične narave prava kot discipline in pravnega jezika.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

prevodi v vse evropske jezike

Prevodi vseh evropskih jezikov v kombinaciji s slovenščino in iz tujega v tuji jezik.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Zaupnost in varovanje

Sta samoumevni vrednoti. Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Slovenia