PRAVO, GOSPODARSTVO & FINANCE

pravne listine

Dokumentacija v pravnih postopkih za fizične in pravne osebe, pravni predpisi, osebni dokumenti in ustanovne listine.

gospodarstvo

Sporazumi oziroma vse vrste pogodb, razpisna dokumentacija, poslovne listine, izpisi iz registrov, družbeni akti.

Finance

Računovodski izkazi, cenitve nepremičnin, investicijska poročila, zavarovalne listine, davčna potrdila in bančni izpiski.

zakonodaja Evropske unije

Predpisi, direktive, uredbe, sklepi, priporočila in pogodbe EU.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

Prevajanje prilagojeno ciljni skupini

Slogovno brezhibno in ciljni skupini prilagojeno prevajanje.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Kakovostni standard prevajanja

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Zaupnost in varovanje

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi in DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želeni naslov kjer koli v Evropi.

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Kako do zanesljivega pravnega prevoda?

Prevajanje pravne dokumentacije zahteva posebna strokovna znanja in ustrezno uporabo strokovne terminologije. Prevajajo, nadzirajo in lektorirajo jih strokovnjaki s pravnega področja z dolgoletnimi izkušnjami, zato prejmete strokovne in stilistično brezhibne izdelke. Pri delu je potrebno veliko odgovornosti in natančnosti, kar zagotavljamo:

Vsa besedila tudi po potrebi overi sodni tolmač, pri čemer gre predvsem za osebne dokumente, pa tudi splošne pogoje poslovanja, zapisnike, odločbe in sodbe, pooblastila, izvedenska mnenja, pa tudi bilance, zavarovalne police in pogodbe. Sodelujemo s kvalificiranim kadrom za razne jezike, ki ne razpolaganjo samo z visoko izobrazbo jezikovne smeri, temveč tudi s specializacijo na pravnem področju. Na ta način vam zagotavljamo profesionalno prevajanje pravnih besedil na najvišjem nivoju.

“Narava odvetniškega dela je pogosto vezana na roke za oddajo, zato je za nas ključnega pomena zanesljiv, časovno odstopen in odziven partner, kar EUROLINGUA zagotovo je.

Eurolinguo in njene zaposlene odlikuje hitra odzivnost, ciljna usmerjenost k potrebam in zahtevam naročnika, sposobnost prilagajanja in najpomembnejše od vsega: znanje in strokovnost.”
5/5
"V našem poslu, v katerem večkrat potrebujemo različne prevajalske storitve, je vedno bitka s časom. Tako je bilo tudi pred mnogimi leti, ko smo prvič zaprosili za pomoč prof. Marijo Lindič. Začetek našega sodelovanja je bil torej povsem naključen.

Odziv, ki smo ga bili deležni prvič, strokovnost in zanesljivost ter še marsikatere kvalitete so nas prepričale. Naše dolgoletno sodelovanje ni naključno, temveč rezultat vašega odličnega dela."
5/5

kako do ugodnejšega prevoda za podjetja?

Za posamezna strokovna področja in samo za vaše podjetje vodimo prevajalski spomin in izdelamo glosar strokovnih izrazov. V njem je zajeta vsa doslej prevedena in z vaše strani potrjena terminologija, ki se dopolnjuje z vsakim novim naročilom.

To pa pomeni, da vam na ponavljanja v določenem besedilu in na ponavljanja v primerjavi s shranjenim spominom nudimo precejšnje cenovne ugodnosti.

S pomočjo najsodobnejšega sistema za vodenje prevajalskih projektov in najnovejše tehnične opreme, pri čemer lahko ob nadzoru vodje projekta sodeluje na enem projektu do devet prevajalcev istočasno, prevajamo tudi obsežna gradiva v najkrajšem času.

Naše delo poteka v varnem okolju, pri čemer so vaši podatki popolnoma zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb in zmeraj obnovljivi v primeru kakršnega koli izpada.

EnglishGermanSlovenia