Tehnična besedila

navodila za uporabo

navodila o predvideni uporabi strojev in naprav, varen zagon, uporaba in ravnanje z njimi,navodila za montažo, demontažo in nastavljanje

DOKUMENTACIJA ZA UPRAVLJAVCE

izobraževalna dokumentacija za uporavljanje strojev in naprav, navodila za redno in investicijsko vzdrževanje, navodila za varno delo

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

računalniški programi in strojna oprema, operacijski sistemi in podporni programi za razna tehnična področja, kot npr. strojništvo, gradbeništvo in druga

PATENTI

prijave patentov v Sloveniji in tujini, dokumentacija za vlaganje, opis izumov in uporabnosti

produktivnost

1 %
uradnih listin

Prevedemo še isti dan

1 %
strank

Bi nas priporočilo naprej

1 %
odzivnost

Najkasneje v roku 24 ur

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Tehnično prevajanje je zelo široko in občutljivo področje prevajanja

Tehnično prevajanje je zelo široko in občutljivo področje prevajanja

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT tehnologije

prevodi v vse evropske jezike

Prevodi vseh evropskih jezikov v kombinaciji s Slovenščino in iz tujega v tuj jezik

sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo

Zaupnost in varovanje

Sta samoumevni vrednoti. Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po E-mailu ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev

Slovenia