Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

Prevajanje prilagojeno ciljni skupini

Slogovno brezhibno in ciljni skupini prilagojeno prevajanje.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Kakovostni standard prevajanja

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Zaupnost in varovanje

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi in DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želeni naslov kjer koli v Evropi.

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Transkreacija ali "občutek za jezik"

Včasih je treba besedila, ki so že v izhodiščnem jeziku jezikovno in stilistično šibka, pomanjkljiva in vsebinsko nedosledna transkreirati.

Najprej jih prevedemo in nato prilagodimo glede na namembnost, npr. marketinška, predstavitvena in reklamna besedila, pa tudi življenjepise in motivacijska pisma posameznikov.

Te zahteve lahko izpolni samo naravni govorec, ki pa mora razpolagati z visoko mero medkulturnega znanja in imeti izreden “občutek za jezik“. Če pa besedilo vsebuje strokovne izraze specifične stroke, pa je treba sproti še preverjati terminologijo, citate, imena, vire ali prevesti pesmi in skovati udarna gesla.

Transkreacija od prevajalca zahteva tudi tržno razmišljanje in sposobnost, da se namera in cilji naročnika posredujejo naslovniku na optimalen način.

To ne zahteva le znanje pogovornega jezika na ravni maternega govorca, po potrebi tudi strokovnega jezika, temveč tudi temeljito poznavanje kulture ciljne publike.

Kakšna je razlika med transkreacijo in lokalizacijo?

Lokalizacija pomeni prilagajanje jezika in videza besedila običajem ciljnega jezika, spreminjanje formata telefonskih številk, prilagajanje časa/datuma in merskih enot ter simbolov in grafik.

Transkreacija pa je nadgradnja lokalizacije, pri čemer besedilo kreativno prilagodimo z upoštevanjem posebnih zahtev določenega ciljnega tržišča, ciljne skupine, tržnega segmenta ali skupine potrošnikov z upoštevanjem različnih kulturnih in jezikovnih norm ciljnega jezika na vsakokrat zahtevanih nivojih.

Vsi naši prevodi že vsebujejo lokalizacijo, ker sicer za končnega uporabnika sploh ne bi bili primerni, za naročnika pa nekoristni.

 

EnglishGermanSlovenia