fbpx

sodni prevodi

Sodno overjeni prevodi so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljni jezik. Oba dokumenta sta speta ter opremljena s podpisom in žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja istovetnost prevoda z izvirnikom.

produktivnost

1 %
uradnih listin

Prevedemo še isti dan

1 %
strank

Bi nas priporočilo naprej

1 %
odzivnost

Najkasneje v roku 24 ur

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak preveden dokument prevajalca še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Sodno overjeni prevodi v vse evropske jezike!

Sodno overjene prevode opravijo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo republiškega Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Sodelujemo s sodnimi tolmači za vse jezike EU v kombinaciji s slovenščino in s sodno zapriseženimi tolmači iz tujega v tuji jezik. Prevode v nemščino opravlja in overja Marija Lindič, ki je zaprisežena sodna tolmačka za nemški jezik in strokovna prevajalka z licenco DZTPS .

 • Rojstni list
 • Poročni list
 • Potrdilo o samskem stanu
 • Dokumentacijo o razvezi
 • Prijava/odjava stalnega/začasnega prebivališča
 • Potni list/osebna izkaznica
 • Reference delodajalcev
 • Vozniško dovoljenje
 • Diplome in potrdila o zaključnih izpitih
 • Maturitetna spričevala
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Izpisi iz žiro računov
 • Račune
 • Pogodbe (delovne, najemne, kupoprodajne ipd.)
 • Pooblastila
 • Zdravniški izvidi
 • Pravna dokumentacija
 • Izpisi iz sodnega registra
 • Policijska poročila
 • Izvedenska mnenja
 • Sodno overjene transkripcije

FAQ – sodno overjeni prevodi

 • Uradne dokumente je praviloma treba predložiti v obliki overjenih prevodov, ki jih opravi zapriseženi sodni tolmač za zadevno jezikovno kombinacijo.
 • Sodno overjeni dokument se razlikuje od navadnega prevoda po obličnosti. Prevajata se tudi glava in noga. Opombe, izpustitve je treba utemeljiti in natančno označiti, morebitne logotipe, grbe, podpise in žige je v prevodu treba navesti. Pri tem je treba ohraniti izvorno obliko, da je prevod mogoče primerjati z originalom.
 • Na koncu prevoda sodni tolmač potrdi pravilnost in popolnost prevoda, se podpiše in doda svoj žig. Nato se prevod spoji s kopijo izvornega dokumenta.
 • Sodno overjeni prevodi vseh jezikov EU s slovenščino in nekatere kombinacije tujih jezikov, npr. hrvaščina-nemščina, nemščina-srbščina ali angleščina-nemščina.
 • Sodni tolmač je sodno zapriseženi prevajalec, imenovan s strani Ministrstva za pravosodje, in mora izpolniti posebne pogoje in razpolagati z določenimi kvalifikacijami.
 • Sodno overjeni prevod je potreben za predložitev verodostojne listine upravnim organom, uradom, izobraževalnim organizacijam ali bodočemu delodajalcu.
 • Zadošča kopija dokumenta, ki nam jo pošljete po e-pošti kot sliko ali sken.
 • Za slikanje priporočamo uporabo aplikacije Office Lens (na voljo za IOS in Android), ki omogoča natančno skeniranje dokumenta ter ga avtomatsko pretvori v PDF.
 • Original dokumenta ni potreben, ker sodni tolmač potrjuje istovetnost dokumenta v tujem/slovenskem jeziku, ne pa njegove pristnosti.
 • Overjanje kopij je možno na upravni enoti, pri notarju ali na sodišču.

Če želite listino uporabljati v tujini, jo je treba pred prevajanjem dodatno overiti. Ta apostile je potrditev resničnosti listine (podpisa, funkcije podpisnika listine, žiga/pečata na listini). Opravi ga pristojni organ države izvora listine, tj. okrožno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

prevodi v vse evropske jezike

Prevodi vseh evropskih jezikov v kombinaciji s slovenščino in iz tujega v tuji jezik.

sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Zaupnost in varovanje

Sta samoumevni vrednoti. Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želen naslov kjerkoli v Evropi.

odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Hitra ponudba

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja glede naših storitev, nam lahko pošljete zasebno sporočilo -> TUKAJ


OSEBNI PODATKI:


DANEDaNe


Slovenia