Sodni prevodi

Sodno overjeni prevodi so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljni jezik. Oba dokumenta sta speta ter opremljena s podpisom in žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja istovetnost prevoda z izvirnikom. 

Sodno se overjajo predvsem osebni dokumenti, pa tudi zapisniki, odločbe, sodbe, pooblastila in pogodbe. 

Na področju prevajanja pravnih besedil in sodnih prevodov sodelujemo z visoko kvalificiranim kadrom, ki ne razpolaga samo z visoko izobrazbo jezikovne smeri, temveč tudi s specializacijo na pravnem področju.

Najsodobnejša prevajalska tehnologija

Z vsakim prevodom gradimo prevajalski spomin s pomočjo najsodobnejše CAT-tehnologije.

Prevajanje prilagojeno ciljni skupini

Slogovno brezhibno in ciljni skupini prilagojeno prevajanje.

Sodno overjeni prevodi vseh jezikov

Prevode vseh jezikovnih kombinacij lahko tudi sodno overimo.

Kakovostni standard prevajanja

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

Zaupnost in varovanje

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR-uredbi in DIN EN ISO 17100:2016-05.

Dostava prevodov

Prevode lahko pošljemo po e-pošti ali pa dostavimo na želeni naslov kjer koli v Evropi.

overitev

Vsak dokument lahko tudi overimo, ne glede na jezikovno kombinacijo.

pregled

Vsak prevod še dodatno lektoriramo, uredimo postavitev ter popravimo morebitne vsebinske ali stilistične nepravilnosti.

tehnologija

Digitaliziran sistem obdelave in najsodobnejša tehnologija zagotavljata optimalno kakovost prevodov in storitev.

zaupnost

Občutljive podatke obravnavamo dosledno po GDPR uredbi ter DIN EN ISO 17100:2016-05.

Sodno overjeni prevodi v vse evropske jezike

Sodelujemo s sodnimi tolmači za vse jezike EU v kombinaciji s slovenščino in s sodno zapriseženimi tolmači iz tujega v tuji jezik.

Prevode v nemščino opravlja in overja Marija Lindič prof. M.A., ki je s strani Ministrstva za pravosodje RS zaprisežena stalna sodna tolmačka za nemški jezik.

Pri delu je potrebno veliko odgovornosti in natančnosti, kar zagotavljamo:

 • Rojstni list
 • Poročni list
 • Potrdilo o samskem stanu
 • Dokumentacija o razvezi
 • Prijava/odjava stalnega/začasnega prebivališča
 • Potni list/osebna izkaznica
 • Reference delodajalcev
 • Vozniško dovoljenje
 • Diplome in potrdila o zaključnih izpitih
 • Maturitetna spričevala
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Izpisi z žiro računov
 • Računi
 • Pogodbe (delovne, najemne, kupoprodajne ipd.)
 • Pooblastila
 • Zdravniški izvidi
 • Pravna dokumentacija
 • Izpisi iz sodnega registra
 • Policijska poročila
 • Izvedenska mnenja
 • Sodno overjene transkripcije
“Narava odvetniškega dela je pogosto vezana na roke za oddajo, zato je za nas ključnega pomena zanesljiv, časovno odstopen in odziven partner, kar EUROLINGUA zagotovo je. Eurolinguo in njene zaposlene odlikuje hitra odzivnost, ciljna usmerjenost k potrebam in zahtevam naročnika, sposobnost prilagajanja in najpomembnejše od vsega: znanje in strokovnost.”
5/5
"V našem poslu, v katerem večkrat potrebujemo različne prevajalske storitve, je vedno bitka s časom. Tako je bilo tudi pred mnogimi leti, ko smo prvič zaprosili za pomoč prof. Marijo Lindič. Začetek našega sodelovanja je bil torej povsem naključen. Odziv, ki smo ga bili deležni prvič, strokovnost in zanesljivost ter še marsikatere kvalitete so nas prepričale. Naše dolgoletno sodelovanje ni naključno, temveč rezultat vašega odličnega dela."
5/5

FAQ – sodno overjeni prevodi

 • Uradne dokumente je praviloma treba predložiti v obliki overjenih prevodov, ki jih opravi zapriseženi sodni tolmač za zadevno jezikovno kombinacijo.
 • Sodno overjeni dokument se razlikuje od navadnega prevoda po obličnosti. Prevajata se tudi glava in noga. Opombe, izpustitve je treba utemeljiti in natančno označiti, morebitne logotipe, grbe, podpise in žige je v prevodu treba navesti. Pri tem je treba ohraniti izvorno obliko, da je prevod mogoče primerjati z originalom.
 • Na koncu prevoda sodni tolmač potrdi pravilnost in popolnost prevoda, se podpiše in doda svoj žig. Nato se prevod spoji s kopijo izvornega dokumenta.
 • Sodno overjeni prevodi vseh jezikov EU s slovenščino in nekatere kombinacije tujih jezikov, npr. hrvaščina-nemščina, nemščina-srbščina ali angleščina-nemščina.
 • Sodni tolmač je sodno zapriseženi prevajalec, imenovan s strani Ministrstva za pravosodje, in mora izpolniti posebne pogoje in razpolagati z določenimi kvalifikacijami.
 • Sodno overjeni prevod je potreben za predložitev verodostojne listine upravnim organom, uradom, izobraževalnim organizacijam ali bodočemu delodajalcu.
 • Zadošča kopija dokumenta, ki nam jo pošljete po e-pošti kot sliko ali sken.
 • Za slikanje priporočamo uporabo aplikacije Office Lens (na voljo za IOS in Android), ki omogoča natančno skeniranje dokumenta ter ga avtomatsko pretvori v PDF.
 • Original dokumenta ni potreben, ker sodni tolmač potrjuje istovetnost dokumenta v tujem/slovenskem jeziku, ne pa njegove pristnosti.
 • Overjanje kopij je možno na upravni enoti, pri notarju ali na sodišču.

Če želite listino uporabljati v tujini, jo je treba pred prevajanjem dodatno overiti. Ta apostile je potrditev resničnosti listine (podpisa, funkcije podpisnika listine, žiga/pečata na listini). Opravi ga pristojni organ države izvora listine, tj. okrožno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.

za vaše podjetje lahko vodimo tudi prevajalski spomin

Za posamezna strokovna področja in samo za vaše podjetje vodimo prevajalski spomin in izdelamo glosar strokovnih izrazov. V njem je zajeta vsa doslej prevedena in z vaše strani potrjena terminologija, ki se dopolnjuje z vsakim novim naročilom.

To pa pomeni, da vam na ponavljanja v določenem besedilu in na ponavljanja v primerjavi s shranjenim spominom nudimo precejšnje cenovne ugodnosti.

S pomočjo najsodobnejšega sistema za vodenje prevajalskih projektov in najnovejše tehnične opreme, pri čemer lahko ob nadzoru vodje projekta sodeluje na enem projektu do devet prevajalcev istočasno, prevajamo tudi obsežna gradiva v najkrajšem času.

Naše delo poteka v varnem okolju, pri čemer so vaši podatki popolnoma zaščiteni pred dostopom nepooblaščenih oseb in zmeraj obnovljivi v primeru kakršnega koli izpada.

Hitra ponudba

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja glede naših storitev, nam lahko pošljete zasebno sporočilo -> TUKAJ

Kako poslati prevod v pdf obliki na telefonu ?

V primeru, da uporabljate pametni telefon vam priporočamo, da si namestite aplikacijo Office Lens, ki vam omogoča brezplačno skeniranje in pretvarjanje dokumenta v PDF obliko.


  OSEBNI PODATKI:


  DANE  DaNe

  EnglishGermanSlovenia